Skip to main content
DA / EN

Optagelsesprøve i kvote 2 på Market and Management Anthropology

Optagelsesforløbet i kvote 2

Når du søger optagelse på Market and Management Anthropology i kvote 2, skal du: 

 • uploade motiveret ansøgning (engelsksproget) på optagelse.dk senest 15. marts kl. 12 
 • deltage i uniTEST 
 • deltage i et interview, hvis du går videre fra uniTEST 

Interviewet afgør den endelige fordeling af pladserne i kvote 2. Dog er du på denne uddannelse garanteret optagelse i kvote 2 og skal ikke deltage i interview, hvis du opnår 55 point ud af 100 mulige i uniTEST.

Du skal uploade en motiveret ansøgning sammen med din ansøgning på optagelse.dk senest 15. marts kl. 12. Ansøgningen skal skrives på engelsk. 

Vi forventer, at du i din motiverede ansøgning reflekterer over:  

 • Motivation  
  Du kan begrunde dit valg af uddannelse og uddannelsessted. Du har en realistisk tilgang til den indsats, der forventes for at kunne gennemføre uddannelsen.  
 • Indsigt i studiet  
  Du vurderes på din viden om, indsigt i og forståelse af uddannelsens indhold.  
 • Fagspecifik viden  
  Du har en god matematisk forståelse og indsigt i samfundsvidenskab.  

uniTEST er en test af dine generelle forudsætninger for at gennemføre en universitetsuddannelse. Testen er en multiple choice test med 95 spørgsmål, og du har 2,5 timer til at gennemføre.

uniTEST afholdes online i perioden 5. - 22. april.

Testens indhold

Testen handler om din evne til at tænke og løse opgaver, hvor al den nødvendige information er givet. Du bliver altså hverken testet på din paratviden eller dine kompetencer inden for bestemte fagområder.

I stedet får du spørgsmål, som skal afdække din evne til at:

 • analysere, argumentere og træffe beslutninger (kritisk tænkning)
 • løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
 • forstå en tekst samt de sociale og kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning)

Se eksempler på spørgsmål (.pdf)
Information til deltagere i uniTEST 2024

Sådan vurderer vi din test-score

Du kan få mellem 0 og 100 point for din besvarelse. For at testen er bestået, skal du opnå minimum 35 point. 

Når du består testen, er du med i puljen af ansøgere, som har mulighed for optagelse i kvote 2. Hvilken score du skal opnå for at gå videre i optagelsesforløbet, vil afhænge af antallet af ansøgere, og hvordan de øvrige ansøgere klarer testen.

Dog er du på denne uddannelse garanteret optagelse i kvote 2, hvis du opnår minimum 55 point. 

Vægtning af de tre spørgsmåls-områder

Når din test-score udregnes, vægtes de tre spørgsmåls-områder forskelligt fra uddannelse til uddannelse. Hvis du har søgt flere uddannelser i kvote 2, kan du derfor få en forskellig score for hver uddannelse. 

For bacheloruddannelsen i Market and Management Anthropology vægtes områderne ligeligt.

Interviewet foregår på SDU Odense 29., 30. og 31. maj. Hvis du opholder dig i udlandet, er det muligt at deltage via Zoom. 

Interviewet tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning. Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:  

 • Motivation  
  Du vurderes på din evne til at reflektere over din motivation for valg af uddannelse.  
 • Kommunikation  
  Vi vurderer din evne til at kommunikere på engelsk  
 • Indsigt i uddannelsen  
  Du vurderes på din viden om, indsigt i og forståelse af uddannelsens indhold  
 • Viden om internationale forhold og samfundsudfordringer  
 • Du vurderes på din internationale erfaring og indsigt i internationale forhold og globale samfundsudfordringer samt din evne til at reflektere over disse.  

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår