Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Filosofi

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Filosofi består af to dele:  

  • uniTEST  
  • Forelæsning om uddannelsen

#1 - uniTEST

uniTEST er en multiple choice-test, der vurderer dine generelle studiekompetencer. uniTEST tester altså ikke din viden inden for bestemte fagområder, men derimod dine generelle forudsætninger for at gennemføre en universitetsuddannelse. 

Du får spørgsmål, der skal afdække din evne til at:

  • analysere, argumentere og træffe beslutninger (kritisk tænkning)
  • løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
  • forstå en tekst samt de sociale og kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning)

Testen varer 2,5 timer og består af 95 spørgsmål.

Sådan deltager du

Du tager testen online fra din egen computer. Testen afholdes i perioden fra 28. marts-13. april. Dit specifikke test-tidspunkt får du, efter du har søgt om optagelse og meldt dig til testen. 

#2 - Forelæsning om uddannelsen  

Forelæsningen handler om ét eller flere af uddannelsens centrale temaer. Forelæsningen foregår online og varer 45 minutter. Det er obligatorisk at deltage i forelæsningen for at blive vurderet i kvote 2.

Sådan deltager du i forelæsningen

Forelæsningen foregår online i dagene d. 30. april og 1. maj, og du deltager fra din egen computer. 

Udvælgelsesprocessen

Fordelingen af pladser i kvote 2 sker ud fra din score i uniTEST, og forudsætter at du har deltaget i forelæsningen.

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår