Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Audiologopædi

Snart kan du læse om optagelsesprøven i 2022

Vi evaluerer løbende vores optagelsesprøver, og derfor kan vi endnu ikke fortælle dig, præcis hvordan næste års prøve kommer til at se ud. Du kan læse mere om næste års prøve i løbet af efteråret. 

Nedenfor kan du se, hvordan optagelsesprøven tidligere er forløbet. 

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Audiologopædi består af to dele:  

  • uniTEST  
  • Motiveret ansøgning  

Bemærk, du skal ikke  uploade en motiveret ansøgning sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk.  

#1 - uniTEST  

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU. 

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene. 

#2 - Motiveret ansøgning  

I den motiverede ansøgning skal du reflektere over, beskrive og begrunde, hvorfor du søger netop Audiologopædi.  

Du får udleveret et skriftligt oplæg ved testens begyndelse, som din besvarelse skal tage udgangspunkt i.  

Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:  

  • Motivation/drivkraft for at søge uddannelsen  
  • Viden om uddannelsen  
  • Skriftlig formidling  

Den motiverede ansøgning skrives på dansk, og du har 90 minutter til at skrive den.  

Søger du flere uddannelser, hvor du skal skrive en motiveret ansøgning?  

Hvis du søger mere end én humanistisk uddannelse, hvor den fagspecifikke test er en motiveret ansøgning, skal du kun skrive én motiveret ansøgning. Det gælder dog ikke, hvis du søger ind på Medievidenskab, hvor du skal skrive en separat ansøgning.

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår