Skip to main content

Optagelse i kvote 2 på Audiologopædi

Optagelsesforløbet i kvote 2

Når du søger optagelse på Audiologopædi i kvote 2, skal du: 

 • deltage i uniTEST 
 • deltage i et interview 

Studiepladserne i kvote 2 fordeles ud fra en samlet vurdering, hvor uniTEST vægter 30%, og interviewet vægter 70%.  

uniTEST er en test af dine generelle forudsætninger for at gennemføre en universitetsuddannelse. Testen er en multiple choice test med 95 spørgsmål, og du har 2,5 timer til at gennemføre.

uniTEST afholdes online i perioden 5. - 22. april.

Testens indhold

Testen handler om din evne til at tænke og løse opgaver, hvor al den nødvendige information er givet. Du bliver altså hverken testet på din paratviden eller dine kompetencer inden for bestemte fagområder.

I stedet får du spørgsmål, som skal afdække din evne til at:

 • analysere, argumentere og træffe beslutninger (kritisk tænkning)
 • løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
 • forstå en tekst samt de sociale og kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning)

Se eksempler på spørgsmål (.pdf)
Information til deltagere i uniTEST 2024

Sådan vurderer vi din test-score

Du kan få mellem 0 og 100 point for din besvarelse. For at testen er bestået, skal du opnå minimum 35 point. 

Når du består testen, er du med i puljen af ansøgere, som har mulighed for optagelse i kvote 2. Din præstation i det samlede optagelsesforløb afgør, om du får en studieplads i kvote 2.

Vægtning af de tre spørgsmåls-områder

Når din test-score udregnes, vægtes de tre spørgsmåls-områder forskelligt fra uddannelse til uddannelse. Hvis du har søgt flere uddannelser i kvote 2, kan du derfor få en forskellig score for hver uddannelse. 

For bacheloruddannelsen i Audiologopædi vægtes områderne således: 

 • Kritisk tænkning: 40% 
 • Kvantitativ tænkning: 20% 
 • Sproglig og kulturel forståelse: 40%

Interviewet gennemføres online 6.-8. maj 2024.

Interviewet er en samtale på ca. 15 minutter, hvor udgangspunktet er din motivation for at søge uddannelsen. Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for følgende områder:

 • Faglig motivation
  Hvor stammer din interesse for faget fra? Hvordan kommer din interesse for faget til udtryk i dine hidtidige aktiviteter? 
 • Viden om uddannelsen
  Har du sat dig ind i uddannelsens indhold og opbygning? Har du reflekteret over potentielle udfordringer under studiet og egne evner til at gennemføre uddannelsen?
 • Viden om praksisfeltet 
  Har du overvejet hvad uddannelsen kan bruges til i praksis, og kender du til praksisfeltet?

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår