Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Civilingeniør i Spiludvikling og læringsteknologi

  • uniTEST  
  • Interview

Bemærk: Ændret optagelsesprøve i 2021

I 2021 er uddannelsens fagspecifikke test aflyst, og du skal derfor kun deltage i og gennemføre uniTEST som optagelsesprøve i kvote 2. Resultatet af uniTEST afgør fordelingen af pladser i kvote 2.

Hvis du har søgt om optagelse i kvote 2, har du fået nærmere besked om ændringen, og hvad den betyder for dig, på optag.sdu.dk.

#1 - uniTEST

uniTEST er en online multiple choice test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.  

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmål  
 

#2 – Interview

Formålet med interviewet er en forventningsafstemning mellem dig og uddannelsen.  Interviewet varer ca. 15 minutter, og du vil komme til at tale med to medarbejdere på ingeniøruddannelserne, der vil vurdere dine faglige og personlige kompetencer i relation til ingeniøruddannelserne.  
I vurderingen indgår følgende kriterier:  

  • Motivation for at læse en ingeniøruddannelse  
  • Personlig integritet (fx refleksion over egne styrker og svagheder ift. en ingeniøruddannelse) 
  • Kommunikationsevner (fx evne til at indgå i en dialog med interviewerne)