Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Litteraturvidenskab

Bemærk: Ændret optagelsesprøve i 2021

I 2021 er uddannelsens fagspecifikke test aflyst, og du skal derfor kun deltage i og bestå uniTEST for at gennemføre optagelsesprøven i kvote 2. Resultatet af uniTEST afgør fordelingen af pladser i kvote 2.

Hvis du har søgt om optagelse i kvote 2, har du fået nærmere besked om ændringen, og hvad den betyder for dig, på optag.sdu.dk.

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Litteraturvidenskab består af to dele:  
  • uniTEST 
  • Multiple choice-test og case-baseret skriftlig opgave  

#1 - uniTEST  

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  
 
Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.  

#2 – Multiple choice-test i dansk sprog og grammatik

 Testen er en multiple choice-test, hvor du vurderes på:  

  • Dansk sprogfærdighed  
  • Kommunikation 
  • Sprogforståelse  

Case-baseret skriftlig opgave  

Du bliver præsenteret for en teoretisk tekst, som du skal besvare nogle spørgsmål ud fra. Teksten vil være tilgængelig i 2 døgn, før testen går i gang, så du har mulighed for at læse den grundigt. I testen vurderes du på din fagspecifikke viden ud fra en helhedsvurdering af relevans, dybde, klarhed, stringens og evne til at perspektivere.  

 Du har i alt 60 minutter til multiple choice-test og case-baseret skriftlig opgave. De to tests indgår i en samlet bedømmelse, hvor:  

  • Multiple choice-test i dansk sprog og grammatik vægter 30 %  
  • Case-baseret skriftlig opgave vægter 70 % 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår