Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på diplomingeniør i global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM

Søger du optagelse i 2024?

Vi er i fuld gang med at planlægge næste års optagelsesforløb i kvote 2, og i løbet af efteråret kan du finde opdateret information på denne side.

Nedenfor kan du læse om sidste års optagelsesforløb.  Vi evaluerer løbende vores optagelsesprøver, og der kan derfor ske ændringer fra år til år.

Allerede nu ved vi dog, at uniTEST indgår i optagelsesforløbet, og at testen afholdes online i perioden 5. - 20. april. 

Optagelsesprøven til diplomingeniøruddannelsen i global ledelse og design af produktionsnetværk består af to dele: 

1. - uniTEST 
2. - Interview  

#1 uniTEST 

uniTEST er en multiple choice-test, der vurderer dine generelle studiekompetencer. uniTEST tester altså ikke din viden inden for bestemte fagområder, men derimod dine grundlæggende forudsætninger for at gennemføre en universitetsuddannelse. 

Testen varer 2,5 timer og består af 95 spørgsmål. Du får spørgsmål, der skal afdække din evne til at:

 • analysere, argumentere og træffe beslutninger (kritisk tænkning)
 • løse problemer på baggrund af almindelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark og grafer (kvantitativ tænkning)
 • forstå en tekst samt de sociale og kulturelle sammenhænge, den er et udtryk for (sproglig tænkning) 

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene 


#2 Interview

Formålet med interviewet er en forventningsafstemning mellem dig og uddannelsen. Ved interviewet vurderer vi dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne: 

 • Motivation for at læse til diplomingeniør i global ledelse og design af produktionsnetværk 
  Hvorfor søger du ind på netop dette studie       
  Hvad ved du om uddannelsen 
  Hvad ved du om arbejdet som ingeniør indenfor global ledelse og design af produktionsnetværk
 • Personlig integritet 
  Din refleksion over egne styrker og svagheder ift. uddannelsen
  Din evne til at indgå i projektsamarbejde med andre 
 • Kommunikationsevner
  Din evne til at indgå i en dialog med interviewerne om faglige emner som supply chain management, logistik, planlægning, indkøb og digitalisering. Vi forventer ikke, at du har stor viden på området, men du har måske gjort dig nogle tanker om uddannelsens kernefagligheder allerede. 
  Din evne til at føre en dialog generelt  

Interviewet varer ca. 15 minutter.  

Udvælgelsesprocessen: 
Alle ansøgere, der har bestået uniTEST, bliver inviteret til interview. Du skal bestå både uniTEST og interview for at blive optaget i kvote 2, men fordelingen af pladser afgøres af resultatet i uniTEST. 

 

 

 

 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår