Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Civilingeniør i Software Engineering

Snart kan du læse om optagelsesprøven i 2022

Vi evaluerer løbende vores optagelsesprøver, og derfor kan vi endnu ikke fortælle dig, præcis hvordan næste års prøve kommer til at se ud. Du kan læse mere om næste års prøve i løbet af efteråret. 

Nedenfor kan du se, hvordan optagelsesprøven tidligere er forløbet. 

Optagelsesprøven til SDU's ingeniøruddannelser består af to dele:

  • uniTEST  
  • Interview

#1 - uniTEST

uniTEST er en online multiple choice test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.  

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmål  
 

#2 – Interview

Formålet med interviewet er en forventningsafstemning mellem dig og uddannelsen.  Interviewet varer ca. 15 minutter, og du vil komme til at tale med to medarbejdere på ingeniøruddannelserne, der vil vurdere dine faglige og personlige kompetencer i relation til ingeniøruddannelserne.  
I vurderingen indgår følgende kriterier:  

  • Motivation for at læse en ingeniøruddannelse  
  • Personlig integritet (fx refleksion over egne styrker og svagheder ift. en ingeniøruddannelse) 
  • Kommunikationsevner (fx evne til at indgå i en dialog med interviewerne)