Skip to main content
DA / EN

Langeland Kommune

 Langeland Kommune

Langeland kommune er beliggende i region Syddanmark og dækker over et geografisk område på ca. 290 km2. Kommunen har omkring 13.000 indbyggere. Andelen af ældre, kontanthjælpsmodtagere, borgere på overførselsindkomster og lavtuddannede er højere i Langeland Kommune, sammenlignet med landsgennemsnittet. Dette har en negativ betydning for sundheds- og sygelighedsmønstret i kommunen.

Læs mere om Langeland kommune på deres hjemmeside her

Sidst opdateret: 20.07.2022