Skip to main content

Genetik, epigenetik og funktionsevne

Bevarelse af de fysiske og kognitive evner er af stor betydning for livskvaliteten, når vi ældes. Målet med disse studier er at undersøge indflydelsen af genetiske variationer såvel som regulering og niveau af gen-aktiviteter på de ændringer i fysisk og kognitiv kapacitet, der ses med alderen.

Baggrund

De senere års omfattende studier af genetiske faktorers betydning for sygdom og helbred har bidraget med væsentlig viden om baggrunden for mange sygdomsmekanismer. Samtidig har den stærke udvikling indenfor molekylær-genetiske metoder bevirket en øget interesse i, og mulighed for, at inddrage mere funktionelle genomiske studier i form af f.eks. DNA metylerings-studier og gen-ekspressions-studier. DNA metylering udgør en vigtig del af de såkaldte epigenetiske modifikationer af arvematerialet, som spiller en vigtig rolle i regulering og kontrol af gen-aktivitet og som kan påvirkes af livsstil og miljø-faktorer.    

Da enæggede tvillinger parvist er genetisk identiske, men ikke nødvendigvis fænotypisk identiske, udgør de en unik ressource til at studere sammenhængen mellem forskellige genetiske, epigenetiske og transkriptionelle ændringer og udvikling af sygdom eller svækkelse af funktionsevner.

Undersøgelser

Fokus for studierne er at undersøge det komplekse samspil mellem tre data-lag med funktionel genomisk information. I disse studier gør vi således brug af både genetiske data (fra genome-wide studier af DNA sekvens-variationer), epigenetiske data (fra genome-wide DNA methylerings-studier) og transkriptionelle data (fra gene ekspressions studier) fra enæggede tvillinger, der har deltaget i DaTris og LSADT undersøgelserne. Fra samme undersøgelser findes information om en lang række færdigheder, såsom: gribestyrke, dagligt aktivitetsniveau og kognitivt funktionsniveau.

Finansiering

Studiet har modtaget støtte fra Det Frie Forskningsråd.

Kontakt


Foreløbige resultater

A Genome-Wide Integrative Association Study of DNA Methylation and Gene Expression Data and Later Life Cognitive Functioning in Monozygotic Twins
Soerensen, M., Hozakowska-Roszkowska, D., Nygaard, M., Larsen, M. J., Schwämmle, V., Christensen, K., Christiansen, L. & Tan, Q.
Front Neurosci 2020 Apr, 
14:233. Pubmed abstract

Is it in your genes?

Professor Qihua Tan explains his research on genetic epidemiology

Youtube

Molekylær Epidemiologi

Forskningsområder, metoder og teknikker

OM: Genetik-gruppen

EBB - Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3029

Sidst opdateret: 20.10.2023