Skip to main content
DA / EN

For Gud og Vort Land

Selv om der er skrevet over 50.000 bøger om emnet, så vides der fortsat relativt lidt om de etniske grupper, som deltog i konflikten. Flere end 1.000 danskere gjorde tjeneste under borgerkrigen, og ti gange så mange mærkede konfliktens konsekvenser på hjemmefronten, men de årsager og værdier som lå til grund for danskernes indsats, er fortsat stort set ukendte.

Størstedelen af disse danske pionerer ankom i 1840'erne og 1850'erne til et USA med store regionale spændinger og en stigende frygt for fremmede, men dansk forskning har hidtil primært været fokuseret efter 1868, hvor livet i Amerika på grund af borgerkrigens afslutning var fundamentalt forandret. International forskning peger på, at borgerkrigen var med til at assimilere og sikre indvandrere et økonomisk grundlag – eksempelvis gennem statslig pension. Dermed lagde disse tidlige danske immigranter et vigtigt fundament for de flere end 300.000 landsmænd, som i årtierne efter ankom til skandinaviske enklaver i USA.

Inspireret af forskning i transnationale strømninger, teorien om "komplementær etnisk identitet", og metode fra ny kulturhistorie, undersøger projektet derfor, hvordan danske immigranter opfattede og benyttede begreber som race, etnicitet, danskhed og amerikansk identitet i årene frem til 1868.

Projektet For God and Country: Danes in the American Civil War – Transnational Ties and Complementary Identity er finansieret af Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation med en postdoc bevilling til Anders Bo Rasmussen.

Sidst opdateret: 24.04.2024