Skip to main content

Grøn omstilling i grundskolen

Bevillingshaver: Nikolaj Elf
Periode: 2021-2024

Støtte
Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond

Formål
Forskningsprojekt Grøn omstilling i grundskolen har til formål at undersøge, hvordan elever og lærere erfarer kvaliteten af den undervisning, der  eksplicit adresserer grøn omstilling. Projektet interesserer sig bl.a. for, hvordan (u)balancen mellem elevernes kognitive, emotionelle og  adfærdsmæssige engagement i læringsaktiviteter, der indgår som led i skolernes realisering af idealet om uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU),  præger lærernes undervisning og elevernes læring. Hvilke konsekvenser får det for oplevelsen af undervisningskvalitet, hvis undervisningen er for  kognitivt betonet og negligerer de emotionelle og handlingsmæssige sider af UBU-undervisning? Og hvordan arbejder lærerne med at kvalitetssikre  deres UBU-undervisning mht. didaktisk forankring i fagene og balancering af elevernes kognitive, emotionelle og praktiske engagement? Disse  spørgsmål, og flere til, vil projektet udforske og besvare ved dels at udføre to sammenlignende case-studier af tre skoler, der pt. arbejder med at  implementere FNs 17 verdensmål i forsøget på at omstille sig grønt i retningen af bæredygtig udvikling, og dels gennem et survey-studie af lærere og  elever på tværs af folke-, privat- og friskoler. Projektet samler forskningsresultaterne om erfaret undervisningskvalitet ift. grøn omstilling i en ny  teoretisk fremstilling af kriterier for kvalitetsundervisning, som både lærere og ledere vil kunne bruge i bestræbelsen på at realisere ambitionen om UBU i dansk kontekst.

Læs mere om projektet her.

Fokusområdeleder

  • Nikolaj Elf, professor, centerleder Center for Grundskoleforskning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU 

Deltagere

  • Mathilda Brückner, ph.d.-stipendiat, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
  • Thomas R.S. Albrechtsen, docent, UC SYD 
  • Stefan Ting Graf, docent, UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole 
  • Tom Steffensen, docent, Københavns Professionshøjskole 
  • Jonas Andreasen Lysgaard, lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
  • NN, postdoc, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
  • NN, UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole