Skip to main content

12 millioner kroner til forskning i børns hverdagsliv

Syddansk Universitet, UCL og UC SYD vil i samarbejde med Esbjerg og Odense kommuner undersøge, hvad tidlig opsporing og indsats betyder for børn i dagtilbud.

Af :Redigeret af Marianne Lie Becker, , 25-01-2024

De næste fire år skal SDU, UCL og UC Syd i fællesskab forske i, hvilken betydning tidlig opsporing og indsats har for børn i alderen 0-6 år i forhold til deres hverdagsliv og deltagelsesmuligheder i dagtilbuddet. Projektet støttes med 12 millioner kroner fra Partnerskab for børneforskning.

- Vi har valgt at stå sammen og bruge vores unikke kompetencer inden for forskningsfeltet til at supplere hinanden i den kommende undersøgelse, der vil komme tæt på flere aspekter af opsporingen og indsatsernes betydning for børn i dagtilbud og deres deltagelsesmuligheder. Vi er sikre på, at vi med vores fælles kræfter kommer til at bidrage til nye indsigter i betydningen af velfærdsstatens hjælpeindsatser for børnenes trivsel og fremtidsmuligheder, siger Anja Hvidtfeldt Stanek, lektor ved Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet.

- Tidlig opsporing og indsats har stået højt på den politiske dagsorden i nogle år efterhånden, men vi ved meget lidt om, hvordan praksis er, og hvordan den virker ind i børns liv. Samtidig organiserer de danske kommuner denne praksis forskelligt. Derfor er det et enormt spændende felt at komme helt tæt på, så vi kan blive klogere på betydningen for børnene, men også hvordan pædagogernes forstår deres egen praksis i forhold til tidlig opsporing og indsats, fortæller Line Togsverd, docent i program for pædagogik og pædagogisk praksis ved UC SYD.

- Vi er enormt glade og stolte over bevillingen. Den har stor betydning, da tidlig opsporing og indsats på dagtilbudsområdet og dens betydning for børnene endnu er underbelyst i forskningen, fastslår Christina Haandbæk Schmidt, ph.d. og docent i dagtilbud og barndomspædagogik ved UCL.

Mød forskeren

Anja Hvidtfeldt Stanek er lektor i psykologi hvor hun blandt andet forsker i børns fællesskaber og læring.

Kontakt

Tidlig opsporing

Der er i stigende grad politisk og fagligt fokus på tidlig opsporing (TOI) i forhold til børn, hvis læring og trivsel af forskellige grunde er udfordret. Samtidig viser helt ny forskning at “tidlige investeringer i børn ikke altid er rettidige”. I socialforskningen har studier søgt at kortlægge og identificere risikofaktorer, og politisk er der indført sprogvurderinger i dagtilbud, ligesom det i Barnets reform er fastlagt, at pædagoger og andre fagprofessionelle skal søge at hindre problemer i at udvikle sig gennem TOI.

Argumenterne er både humanistiske, demokratiske og økonomiske og logikken er, at jo tidligere vi får opsporet børn, der ikke er i trivsel og udvikler sig, som de skal, jo bedre livschancer.

En væsentlig udpeget problematik er at kortlægningsredskaberne, og de deraf afledte pædagogiske indsatser ikke baseres på en bred hverdagslivsforståelse af børn som meningssøgende og aktivt handlende væsener, der må ses og forstås i relation til de sociale kontekster, de handler i. Det er et af udgangspunkterne for det kommende forskningsprojekt.

Fire spor

Helt konkret skal de tre forskningsinstitutioner undersøge relationerne mellem børneliv og tidlig opsporing og indsats i tæt samarbejde med pædagoger fra i alt fire dagtilbud, med forvaltningsansatte, PPR og ressourcepædagoger beliggende i Esbjerg og Odense kommuner.

- Vi arbejder ud fra fire arbejdspakker, som hver især og sammen giver os indblik i betydningen af tidlig opsporing og indsats i børns hverdagsliv og deres deltagelsesmuligheder, siger Line Togsverd.

Projektet skal konkret:

 • Følge børn i de fire udvalgte daginstitutioner
 • Følge hvordan pædagogerne forstår, forvalter og praktiserer TOI
 • Følge hvordan Odense- og Esbjerg kommuner organiserer og forvalter TOI i dagtilbud
 • Følge teknologierne der påvirker beslutningerne i TOI

- Vi inddrager både børn, forældre, pædagoger, kommuner, forvaltning og fagpersoner i forskningsprojektet. Og vi håber, at de næste fire års forskning, kun er begyndelsen på at følge børnenes liv og betydningen af den tidlige opsporing og indsats, siger Anja Hvidtfeldt Stanek.

Syddansk sammenhold

Allerede nu er der opstart på de fire arbejdsspor, og fra sommeren 2024 begynder forskerne at gøre sig de første observationer.

- Det er jo helt unikt, at vi her i Syddanmark kan stå sammen om forskningen i børns liv og muligheder på tværs af tre helt store forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Vi glæder os enormt meget til det fremtidige samarbejde og til at kunne dele nogle resultater med jer, fastslår Christina Haandbæk Schmidt.

Projektets forskere er:

 • Line Togsverd, ph.d., Docent, UC SYD
 • Christina Haandbæk Schmidt, ph.d., Docent UCL
 •  Ane Bjerre Odgaard , ph.d., Docent, UC SYD,
 • Kurt Bendix-Olsen, ph.d. Lektor, UCL
 • Hjørdis Brandrup Kortbek , ph.d., Lektor, UCL
 • Christina Holm Poulsen, ph.d. Lektor, UC SYD
 • Benedicte Bernstorff, ph.d. Lektor, UC SYD
 •  Christian Gerlach, ph.d., dr. psych, SDU
 • Anja Hvidtfeldt Stanek, ph.d., Lektor, ved institut for psykologi, SDU, som også er bevillingsmodtager og projektets forskningsleder.
Redaktionen afsluttet: 25.01.2024