Skip to main content
DA / EN

Bevillinger til forskningsophold på førende, internationale universiteter

To forskere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet modtager bevillinger fra Det Frie Forskningsråd til et forskningsophold i udlandet.

Hvordan lærer militære organisationer af deres feltmæssige erfaringer?

Hvorfor lykkes nogle iværksættere med at starte egen virksomhed, mens andre lader det blive ved overvejelserne?

De spørgsmål skal hhv. Olivier Schmitt, lektor ved Center for War Studies og Kim Klyver, professor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse undersøge. SDU-forskerne får del i de bevillinger til internationale forskningsophold, som Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv netop har uddelt for at fremme internationaliseringen af dansk forskning.

Olivier Schmitt vil tilbringe sit forskningsophold ved New York University (NYU), mens Kim Klyvers forskningsophold går til det australske universitet University of Adelaide.

Læring af militære erfaringer i Afghanistan 
Olivier Schmitt, lektor ved Center for War Studies, modtager 305.333 kroner til projektet ”Learning from Afghanistan”.

Projektbeskrivelse: Militære organisationer søger altid at blive bedre til at realisere deres primære formål, nemlig udøvelsen af krig. Virkelighedens krigsmæssige erfaringer er dog ofte væsensforskellige fra det, organisationerne på forhånd havde forberedt sig på, således at styrkerne konstant må ændre praksis i felten. Under et fem måneders ophold ved centrale militære forskningsinstitutioner i USA søger projektet derfor at belyse, hvordan militære organisationer lærer af deres feltmæssige erfaringer. Projektet tager udgangspunkt i Afghanistan og har særligt fokus på organisationers strategiske viden inddelt i tre kategorier: militære doktriner, samarbejde med allierede og feltsamarbejde med civile organisationer (ngo’er). USA er en central aktør i Afghanistan-operationen og det militært set stærkeste medlem af NATO. Indsamling af data om det amerikanske militærs erfaringer er derfor afgørende for at forstå vestlige militære organisationers fremtidige udvikling og omlægning, da disse ofte lægger sig nært op ad den amerikanske model.

Iværksætteres opstartsproces

Kim Klyver, professor ved Entreprenørskab og Relationsledelse, tildeles 131.904 kroner til projektet ”Entrepreneurs’ Startup Process: A Panel Study of Entrepreneurial Dynamics”.

Projektbeskrivelse: Opstart af nye virksomheder er helt afgørende for den samfundsøkonomiske udvikling. Specielt i tider efter en økonomisk nedgang, som Danmark oplevede som konsekvens af finanskrisen i 2008, er iværksættere afgørende for, at de økonomiske hjul vendes. Det er derfor også helt afgørende, at vi forstår denne opstartsproces, dens mange facetter og dens succesfaktorer, for at vi kan skabe rammer, der fremmer folks lyst og evner til at starte virksomheder. I Danmark bliver der årligt startet cirka 30.000 virksomheder. Langt flere danskere overvejer dog at starte virksomhed, men lader det blive ved overvejelserne. Vi ved meget lidt om, hvorfor nogle lader det blive ved overvejelserne, mens andre starter. Det er det primære fokus i forskningsprojektet. Efter at have fulgt 800 spirende iværksættere over en 4-årig periode via fem systematiske spørgeskemaer, undersøges det i projektet, hvorfor nogle lykkedes med at starte, mens andre ikke gør. Det kigges specielt på betydningen af dynamikken i iværksætteres sociale netværk samt deres beslutningsproces.

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har bevilget i alt 1,1 millioner kroner til seks forskningsprojekter i udlandet.

Fakta

Bevillingerne fra Det Frie Forskningsråd gives til forskningsophold af over tre måneders varighed i udlandet.

Forskningsopholdet tager udgangspunkt i konkrete forskningsaktiviteter, der styrkes af internationalt samarbejde, netværk eller indsamling af data.

 Se alle bevillingsmodtagere på rådets hjemmeside.

 

 

Redaktionen afsluttet: 01.06.2017