Skip to main content
DA / EN

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Studienævnets opgaver er:

 • at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer
 • at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri
 • at godkende planer for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen
 • at behandle ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer
 • at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning
 • at drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger

Medlemmer

Studienævnet består af fire repræsentanter for videnskabelige personale og fire studenterrepræsentanter.

Derudover deltager studielederen i studienævnets møder som fast observatør.

Repræsentanter for det videnskabelige personale

 • Daniel Wüstner, professor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
 • Hans Christian Petersen, lektor, Institut for Matematik og Datalogi (formand)
 • Hans Jørgen Aagaard Jensen, professor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
 • Lasse Jakobsen, lektor Biologisk Institut

Studenterrepræsentanter

 • Lasse Höcker, Biologisk Institut
 • Nanna Borup Meitilberg, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
 • Laura Nogel Jæger, Institut for Matematik og Datalogi
 • Victor Damgård Winther, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi – næstformand

Studieleder

Finn Kirpekar, lektor

Studienævnssekretær

Thomas Kragebæk

E-mail: natstudienaevn@sdu.dk

Mødedatoer i 2024

 • 18. januar
 • 27. februar
 • 19. marts
 • 23. april
 • 30. maj
 • 18. juni
 • 22. august


Ansøgninger

Du skal bruge studienævnsportalen i SPOC, hvis du ønsker at sende en ansøgning om dispensation eller merit til studienævnet. Ved at følge nedenstående link kan du finde vejledning og links til at indsende din ansøgning.

Søg nu

Godkendte referater

Se de godkendte referater fra studienævnets møder.

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Studienævn Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230
 • Telefon: +45 6550 2847

Sidst opdateret: 06.01.2023