Skip to main content
DA / EN

Ligestillingsudvalget

Ligestillingsudvalget på Det Naturvidenskabelige Fakultet

Ligestillingsudvalget på Det Naturvidenskabelige Fakultet er et udvalg nedsat af universitetets direktion.

Udvalget holder mindst to møder om året og udarbejder hvert år en ligestillingsrapport med relevante statistikker over kønsfordeling i forhold til sammensætningen af bedømmelsesudvalg, fakultære udvalg, ansættelser og fratrædelser, ansøgere mv.

Ligestillingsstrategi

Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at sikre ligestilling mellem kønnene, det vil sige lige muligheder og lige vilkår for mænd og kvinder blandt de videnskabelige medarbejderne. Da ubalancen mellem kønnene øges for hvert trin på karrierestigen, har ledelsesgruppen på Det Naturvidenskabelige Fakultet fundet det nødvendigt at få udarbejdet en ligestillingsstrategi.

Handlingsplanen fra fakultetets ligestillingsrapport, som er udarbejdet af Ligestillingsudvalget i 2022, udgør fakultetets ligestillingsstrategi for 2022-2023.

Medlemmer

Sekretær

Suba S. Lindholm


Læs mere om Ligestillingsudvalget på SDUnet

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 05.11.2023