Skip to main content
DA / EN

Akademisk Råd

Akademisk Råd består af 5 videnskabelige medarbejdere, 3 studerende og dekanen. Derudover deltager 3 teknisk-administrative medarbejdere i behandlingen af de sager der vedrører ikke-akademiske forhold. Under behandlingen af sager der vedrører akademiske forhold, deltager de teknisk-administrative medarbejdere som observatører. 

Videnskabelige medarbejdere

 • Astrid Eichhorn, professor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
 • Jakob Christensen-Dalsgaard, lektor, Biologisk Institut
 • Jan O. Jeppesen, professor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
 • Nils J. Færgeman, professor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
 • Rolf Fagerberg, professor, Institut for Matematik og Datalogi

Studerende

 • Alexander Degner
 • Isak Juhl Nielsen
 • Louise Willumsen

Teknisk-administrative medarbejdere

 • Heidi Grøn Jensen, laborant, Biologisk Institut
 • Peter Bækgaard Madsen, outreachkoordinator, Institut for Matematik og Datalogi
 • Sanne Lindgaard Hedemann, laborant, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Dekan

Marianne Holmer

Sekretær

Sabine Gantzhorn Hildebrand

Mødedatoer i forårssemester 2024

 • 21. februar
 • 23. april
 • 14. juni

Regelgrundlag for Akademisk Råd

Universitetsloven indeholder overordnede regler om, at der skal være et antal akademiske råd på et universitet. Loven beskriver også generelle principper for, hvordan disse vælges.

De dele af universitetsloven, som nævner akademiske råd, er primært § 15, men også § 13 stk. 6 og § 14 stk. 12.

Læs universitetsloven

SDU’s vedtægt indeholder regler om valg og virke af akademiske råd.

De dele af SDU’s vedtægt, som nævner akademiske råd, er primært §§ 32-33, men også § 12 stk. 12, §§ 25-29, § 31 stk. 3 og § 35 stk. 5.

Læs SDU's vedtægt på sdu.dk

Akademisk Råds forretningsorden regulerer de formelle rammer for rådets arbejde.

Læs Rådets forretningsorden

Referater fra rådets møder

Sidst opdateret: 28.06.2023