Skip to main content
DA / EN

Gammelkendt medicin kan virke på nye måder

Tusindvis af medicinske stoffer har potentiale til at være effektive mod andre sygdomme end dem, de oprindeligt blev udviklet til. Ny forskning har fundet 30.000 genanvendelige kandidater. En af dem bliver f. eks. lige nu brugt mod skizofreni, men er også interessant mod tuberkulose.

Af Birgitte Svennevig

Ét virksomt stof, én sygdom.

Det er den traditionelle tilgang til medicin, men faktisk er mange medicinske stoffer effektive mod mere end en enkelt sygdom.

Det gælder f. eks. stoffet gabapentin, som oprindeligt er udviklet mod epilepsi, men som i dag også udskrives mod smerter. Der er også sildenafil, oprindeligt udviklet mod forhøjet blodtryk, men i dag oftere brugt mod rejsningsproblemer.

Værdi for patienterne

- Med vores forskning kan vi forudsige, at mange stoffer må forventes at kunne bruges mod andre sygdomme, end de oprindeligt er udviklet til. Det er af enorm værdi, både for patienter og for farma-industrien – især fordi man kan undgå kostbare kliniske undersøgelser af et stofs potentielle skadelige bivirkninger, siger lektor Jan Baumbach fra Institut for Matematik og Datalogi, SDU.

Sammen med kollegerne Peng Sun fra the Max-Planck Institute for Informatics i Tyskland, Jiong Guo fra ShanDong University i Kina og Rainer Winnenburg fra Stanford University, USA, har han brugt nye metoder til at analysere gigantiske mængder af farmaceutiske data. Formålet var at lede efter stoffer med stort potentiale til at kunne bruges til nye sygdomme – man kan kalde dem genanvendelige stoffer.  Forskningsresultaterne er offentliggjort i tidsskriftet Drug Discovery Today.

Fra inflammationssygdomme til Parkinson

Forskernes gennemgang har fundet ca. 30.000 potentielt genanvendelige stoffer. Af disse er ca. 11.000 allerede beskrevet i den videnskabelige litteratur, og ca. 1.400 er kendt som genanvendelige.

Tilbage er altså ca. 19.000 stoffer, som endnu ingen har tænkt på at undersøge nærmere – en sand guldmine for fremtidig farmaceutisk forskning, mener forskerne.

Et eksempel på et genanvendeligt stof er prednisone, der oprindeligt er udviklet mod inflammationssygdomme. Dette stof har også vist sig at være lovende mod Parkinson. Et andet eksempel er chlorpromazine, oprindeligt udviklet mod skizofreni; nu viser det sig, at det sandsynligvis også er effektivt mod tuberkulose.

Undgå dyreforsøg

Iflg. forskerne står farma-industrien i dag over for store udfordringer, fordi der ikke længere opdages så mange nye stoffer. Der er altså brug for at gå nye veje.

- Det er ekstremt dyrt, tidskrævende og kompliceret at designe nye stoffer. Vores tilgang er at bruge computerkraft til at finde nye mål for eksisterende stoffer. Det vil spare tid, penge og måske allervigtigst: Man kan undgå potentielt farlige dyreforsøg og kliniske forsøg på mennesker, siger Baumbach.

Forskerkontakt

Lektor Jan Baumbach, Institut for Matematik og Datalogi. Tlf. 6550 2309. E-mail: jan.baumbach@imada.sdu.dk.

Gå til profil

Jan Baumbach er ekspert i computational biomedicine, og hans forskning fokuserer på at udvinde meningsfuld viden fra de enorme mængder big data, der i dag genereres i sundhedssektoren.

Redaktionen afsluttet: 29.11.2016