Skip to main content
Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Det overordnede formål med projektet er at udvikle tosprogede læringsmaterialer, som kan understøtte tyskere i integrationen til det danske arbejdsliv og danskere i integrationen til det tyske arbejdsliv og samtidig klæde relevante aktører på til at tage de udfordringer op, som en sådan bevægelse over den tysk-danske grænse medfører. Projektet har desuden som mål at understøtte og udnytte de muligheder/positive effekter, denne bevægelse også fører med sig. 

Nogle arbejdstagere vælger at pendle over grænsen, mens andre vælger at flytte til det andet land og bosætte sig der med familie. Projektets målgruppe vil således på den ene side være de nævnte aktører og på den anden side være både pendlere og tilflyttere på begge sider af grænsen. 

Uanset om vi kommunikerer sammen som modersmålsbrugere eller kommunikerer på vores nabosprog med vores nabosprogsbrugere, vil det være ud fra ønsket om fælles forståelse både mhp. den information, der kommunikeres, og mhp. de sociale budskaber, der ligger i måden at kommunikere på, fx ordvalg, stemmekvalitet, sætningslængde mm. 

Fælles forståelse muliggøres gennem den forhandling og fælles konstruktion af virkeligheden, som i kommunikationssituationen kommer til udtryk i, at man som kommunikationsdeltagende er lydhør over for potentielle misforståelser og er i stand til at metakommunikere, dvs. at gøre selve forståelsen til emne og derved fremme den interkulturelle forståelse. En forudsætning for, at det kan lykkes, er dels viden og bevidsthed om ligheder og forskelle hos hinanden og i hinandens måder at tale på, og dels en interesse for naboen. 
Se også: https://www.kulturfokus.de/dk/blog/projekt/nachbarsprachenlernen-fur-erwachsene/

 

Projektmaterialer (PDF)
Nabosprog på arbejde / Nachbarsprache im Arbeitsleben
Løsningshæfte / Lösungsschlüssel 

Lydfiler / Audiodatei 
Telefonsamtale / Telefongespräch
Telefonsamtale 1.1Telefongespräch 1.1
Telefonsamtale 1.2Telefongespräch 1.2
Telefonsamtale 2 /Telefongespräch 2
Kaffesnak / Kaffeepause


Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.