Skip to main content
Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Professionel praksis på biblioteker

Inden for dette forskningstema beskæftiger vi os med analyse, design og evaluering af aktiviteter og services på biblioteket og i andre institutioner og organisationer, både online og i det fysiske rum, samt teoriudvikling i denne sammenhæng. Forskningen beskriver hvordan bibliotekarprofessionen udfolder sig i praksis ved at videodokumentere og analysere livets gang på biblioteksarbejdspladser samt udvikle, designe og brugerteste nye services og applikationer for bibliotekarer og biblioteksbrugere. 

Metodisk og teoretisk trækker forskningsinitiativet på

-
social interaktionsforskning (for eksempel videobaseret konversationsanalyse af mødet mellem bibliotekar og bruger i såkaldte ’service encounters’)

- interaktions- og servicedesign (for eksempel brugerstudier som led i analyse af eksisterende services og udvikling af nye services)
- konstruerende designforskning (for eksempel pædagogisk designforskning, hvor udvikling og afprøvning af didaktiske tiltag sker i samarbejde mellem forskere og praktikere, eller co-design og designaktivisme, hvor forskere og brugere i fællesskab udvikler visioner for bibliotekets fremtid)


Kontaktperson
: Margrethe Hansen Møller, mhm@sdu.dk

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 19.07.2022