Skip to main content
Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Literacy

Literacy omfatter forskning i forskellige medieprodukter og hvilke kompetencer omgangen med disse medieprodukter omfatter:

·         at få adgang til information og medieprodukter og i den proces benytte forskellige læsestrategier, teknologier og medier

·         analysere information og medieprodukter og deres kvalitet og målgruppe

·         skabe medieprodukter med blik for formål, målgruppe og kompositionsteknikker

·         kritisk reflektere over medieprodukters effekt for brug i forskellige kontekster

·         at kunne deltage i fællesskaber med fokus på at kunne dele viden, oplevelser og erfaringer med brug af forskellige medieprodukter.

Inden for dette forskningsområde er vi optaget af de forskellige medieprodukters medieformer og deres relevans for oplevelse, læring og dannelse: skønlitterære bøger, faglitterære bøger, computerspil, film, apps, e-bøger, læremidler, blogs, wikis, hjemmesider, leksika, offentlige selvbetjeningssystemer mv.

Endvidere er vi optaget af hvordan man kan beskrive literacy kompetencer som bestemte koncepter af viden og færdigheder, fx informationskompetence, media literacy, digital literacy, digital dannelse.

Og endelig forsker vi i at beskrive, hvilke biblioteksdidaktiske kompetencer som bibliotekspersonalet benytter sig af i deres formidling, vejledning og facilitering til udvikling af borgeres literacy kompetencer. Forskningen bidrager til at beskrive og udvikle det teoretiske og metodiske grundlag for bibliotekspersonalet i deres literacy arbejde.

Kontaktperson: Jens Jørgen Hansen, jjh@sdu.dk

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 23.04.2021