Skip to main content
Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Informationsstudier

Informationsstudier omfatter forskning i skabelse, brug og evaluering af informationssystemer, hvad enten disse er målrettet forskere, fagfolk eller lægfolk.

Inden for dette tema forsker vi i det videnskabelige kommunikationssystem, som primært analyseres ved følgende domæneanalytiske tilgange:

  • Produktion og evaluering af faglige klassifikationssystemer og tesauri (f.eks. begrebsanalyse som et fundament under tesauruskonstruktion)
  • Indeksering og genfinding af information indenfor afgrænsede områder (f.eks. udvikling og evaluering af litteratursøgningsværktøjer)
  • Udførelse og evaluering af bibliometriske domænestudier (f.eks. analyser af publicerings- og citeringsmønstre inden for konkrete fag)

Informationsstudier dækker ikke kun den videnskabelige kommunikation og omfatter således også internettet, online opslagsværker, folkebiblioteksaktiviteter, aktiviteter i andre organisationer samt lægfolks brug af information. Forskningstemaet berører også disse grænseflader.

Derudover arbejder vi inden for forskningstemaet med metodeudvikling – igen særligt med henblik på de ovennævnte domæneanalytiske tilgange. Vi bidrager i forhold til at udvikle nye måder at analysere, skabe og forstå faglige vidensorganiserende systemer, indeksering og genfinding, udtræk af faglig information og fagudtryk/termer samt bibliometriske indikatorer.

Kontaktperson: Tove Faber Frandsen, t.faber@sdu.dk

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 23.04.2021