Skip to main content
Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

VoiceWell

Students’ voices on wellbeing - Conceptions, measurements, and interventions

Projektbeskrivelse
Trivslen i den danske folkeskole kan være svær at blive klog på. Nogle rapporter og forskningscentre fortæller, at der er stigende mistrivsel i folkeskolen. Den seneste nationale trivselsmåling fra Børne- og Undervisningsministeriet for skoleåret 2022/2023 viste dog, at hele 87,4 procent af folkeskoleeleverne har højest mulige selvrapporterede trivsel.

Med forskningsprojektet Students’ voices on wellbeing (VoiceWell), som er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond, vil vi forsøge at kortlægge, hvordan det egentlig står til med trivslen, og samtidig vil forskerne gerne udfordre og nuancere, hvilke elementer trivsel består af, og hvordan den bedst muligt kan måles.  Det hele skal ske ved at sætte elevernes stemmer i centrum, i stedet for at det er forskere, der definerer trivsel og drager konklusionerne.

Forskningsdesign
Forskningen kører i tre runder med tre dele i hver for at skabe et nuanceret billede. Elever fra 7., 8. og 9. klasse på 15 forskellige folkeskoler kommer til at deltage i projektet. Skolerne er blevet udvalgt, så de varierer mest muligt i forhold til elevernes sociale og økonomiske baggrund.

  • Første gang, eleverne kommer til at stifte bekendtskab med projektet, er, når de besvarer et spørgeskema om trivsel. Spørgeskemaet er den første af Mprojektets i alt tre dele og bliver brugt til at inddele eleverne i nogle grupper ud fra deres trivsel.
  • Projektets anden del består i at foretage interview med nogle af eleverne i hver af grupperne om deres oplevelse og forståelse af trivsel.
  • Endelig inddrager forskerne lærere, forældre og politikere i at diskutere, hvordan man skaber god trivsel på baggrund af elevernes trivselsforståelser, som projektets tredje del.

Målsætning
Målsætningen for projektet lyder som følgende: 

  • En tydeligere definition af, hvad trivsel rent faktisk er for de ældste elever i den danske folkeskole.
  • En valideret måde at måle trivsel på, som ikke er skævvredet og for eksempel kun måler mistrivsel. Men som også har øje for alle de øvrige facetter af trivsel, som bliver identificeret i løbet af projektet.
  • Et fundament for, hvordan trivselsinitiativer ude i folkeskolen rammer dér, hvor de har størst indflydelse på elevernes trivsel.

Læs hele projektbeskrivelsen her på DFF's hjemmeside: Folkeskolens elever får mulighed for selv at nuancere forståelsen af deres trivsel

VoiceWell - nu også på ungdomsuddannelserne
I en tid  hvor der skrives og tales meget om unges trivsel, har Center for Gymnasieforskning taget initiativ til også at opstarte et VoiceWell gymnasieprojekt. Er du nysgerrig på at læse mere herom, så kig med her.