Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning
Forskning

Gymnasieelevers forståelse af trivsel

Et nyt forskningsprojekt undersøger, hvordan gymnasieelever rent faktisk oplever og forstår trivsel.

Af Center for Gymnasieforskning, , 15-03-2024

Der har altid været global interesse for elevers trivsel, og mængden af forskning i trivsel er vokset betydeligt i det sidste årti. Således identificerer et nyere review mindst 45 forskellige måder at forstå og måle trivsel på. På trods af – eller måske på grund af – dette, er forståelsen af unges trivsel blevet stadig mere indhyllet i usikkerhed: Hvad er det egentlig, vi måler, når vi taler om at måle trivsel, og hvad vil det overhovedet siges at trives? I en netop afsluttet undersøgelse, TrivselsLUP, finansieret af Praxis-fonden, har lektor Eva Lykkegaard og professor Ane Qvortrup med eksplorativt fokus på gymnasiet udviklet et redskab til at måle tre dimensioner af trivsel blandt unge i danske ungdomsuddannelser: emotionel, social og faglig trivsel.

Arbejdet med dette redskab gjorde det imidlertid klart, at vi for at nuancere vores forståelse af trivsel fortsat mangler at få elevernes stemmer i spil, så det ikke er gymnasielærere, forskere, politikere eller meningsdannere, der definerer elevtrivsel og drager konklusionerne heraf.  Det vil et nyt forskningsprojekt på Center for Gymnasieforskning råde bod på.

Projektet gennemføres af post.doc Cæcilie Damgaard Ketil Hejl sammen med Eva Lykkegaard og Ane Qvortrup. I dette projekt udvælges elever med forskellige trivselsprofiler strategisk og gennem åbne interviews med eleverne om det at være gymnasieelev bliver vi klogere på, hvad det vil sige at trives/mistrives som ung i dag. Disse opfattelser vil blive operationaliseret til nye og forbedrede måder at måle trivsel på ungdomsuddannelserne.

Målene, som projektet ønsker at opfylde er:

• En klarere definition af, hvad trivsel rent faktisk er for eleverne på de danske ungdomsuddannelser.

• En valideret måde at måle trivsel på ungdomsuddannelserne på, som har øje for alle de facetter af trivsel, som bliver identificeret i løbet af projektet.

• Et fundament for, hvordan trivselsinitiativer på ungdomsuddannelserne rammer dér, hvor de har størst indflydelse på elevernes trivsel.

Projektet er en pendant til folkeskoleprojektet VoiceWell, financieret af Danmarks Frie Forskningsfond, som du kan læse mere om her. Du finder TrivselsLUPpen her.

For mere information kontakt Center for Gymnasieforsknings fokusområdeansvarlige for ’Elevers trivsel’, Lektor Eva Lykkegaard, på eval@sdu.dk. Læs mere om dette og de øvrige fokusområder her.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller blot nysgerrig på at vide mere, er du velkommen til at kontakte Eva Lykkegaard

Klik her

Fokusområder

I Center for Gymnasieforksning har vi en række fokusområder, som alle går i dialog med behov, erfaringer og interesser i uddannelsespraksisser

Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 15.03.2024