Menu

Testbaseret optag i kvote 2 og for Meritordningen på erhvervsøkonomi, HA

Testbaseret optag i kvote 2

Optagelsesprøverne er indført, fordi et karaktergennemsnit fortæller noget, men ikke alt om kommende studerendes studiekompetencer. Derudover giver forløbet en forsmag på, hvad det kræver at læse på universitetet.

I optagelsesprøverne kommer du igennem et forløb, der afprøver dine studiekompetencer. Din studieegnethed bliver testet indenfor en række forskellige områder som fx evnen til kritisk tænkning, kvantitativ og sproglig forståelse i en uniTEST.

uniTEST

Alle der søger en uddannelse med en optagelsesprøve i kvote 2, skal deltage i uniTEST. Resultatet af testen indgår som led i udvælgelsesproceduren på alle uddannelser. Det betyder, at selvom du har søgt flere uddannelser på SDU, skal du kun til uniTEST én gang.

uniTEST er en kognitiv test der vurderer din generelle studieegnethed indenfor fem områder:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig og kulturel forståelse
 • Mellemmenneskelig forståelse
 • Videnskabelig tænkning

Testen består af 150 spørgsmål og varer 3,5 time.

uniTEST tilbydes i både dansk eller engelsk version.

Det er tilladt at medbringe en tosproget ordbog, men ikke nudansk ordbog, fremmedordbog eller lommeregner.

Du kan ikke forberede dig til testen:

uniTEST tester dig ikke for specifik viden inden for særlige fagområder. Den viden, der er nødvendig for at svare fornuftigt på opgaverne, vil fremgå af prøvens spørgsmål.

Du skal dog huske:

 • At medbringe egen computer (ikke tablet) – da uniTEST foregår som en digital test via onlineforbindelse
 • At medbringe dit personlige login til testen (oplysninger om login modtages fra SDU når vi kvitterer for din ansøgning)

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte os på 6550 1051 mellem kl. 10 -14.

Eksempler på uniTEST spørgsmål

Testen rummer spørgsmål indenfor følgende kategorier:

Evnen til kritisk tænkning
Denne del af testen handler om generelt at kunne analysere, argumentere og træffe beslutninger, på baggrund af de informationer spørgsmålene stiller til rådighed. Kritisk tænkning er relevant inden for alle universitetsområder.

Evnen til kvantitativ tænkning
Denne del af testen handler om at løse problemer og håndtere informationer i spørgsmål, der indeholder alment forståelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark, tekst og grafer. 

Sproglig og kulturel forståelse
Denne del af testen handler om at kunne forstå meningen med en tekst og vurdere de sociale og kulturelle sammenhænge, som teksten er et udtryk for.

Mellemmenneskelig forståelse
Denne del af testen handler om at kunne forstå menneskers følelser i bestemte situationer, om at kunne aflæse sociale interaktioner mellem mennesker og om at kunne lægge en strategi for god kommunikation med andre mennesker.

Evnen til videnskabelig tænkning
Denne del af testen handler om at kunne forstå og drage logiske konklusioner ved at identificere relevante fakta, vurdere informationer og pege på manglende oplysninger, samt om at anvende en videnskabelig tilgang i problemløsningen.

Se eksempler på spørgsmål

Eksempler på spørgsmål (åbner som pdf-fil)

Testdatoer og tilmelding

uniTEST

uniTEST afholdes lørdag den 7. og søndag den 8. april 2018.

De fagspecifikke tests

Alt afhængig af uddannelse, afholdes der fagspecifikke tests både i weekenden den 7. og 8. april, samt løbende i perioden fra den 11. april – 18. juni 2018. Oplysninger om datoer for de fagspecifikke tests kan du læse under de enkelte uddannelsers sider om Adgangskrav.

VIGTIGT: Der er tre trin som du skal være opmærksom på i forbindelse med testdeltagelsen:

 1. Du skal indsende en ansøgning til www.optagelse.dk inden kvote 2 fristens udløb den 15. marts kl. 12.00. Husk, at du kan indsende din ansøgning allerede fra den 1. februar

   

 2. Når SDU har modtaget din ansøgning om optagelse fra Optagelse.dk, sender vi tidligst den 1. marts en kvitteringsmail med oplysninger om tilmelding til testdagene den 7. og 8. april. Her får du også besked hvis du skal deltage i flere tests udover uniTEST

   

 3. Du skal aktivt tilmelde dig til test for at kunne deltage. Fristen for tilmelding er den 21. marts kl. 12.00

OBS: Alle kvote 2 ansøgere bliver inviteret til test den 7. og 8 april, uanset om de opfylder adgangskravene eller ej. Det gælder også for de fagspecifikke test der afholdes samme dag som uniTEST. Det betyder, at testresultatet fra de tests der ligger den 7. og 8. april kun er gyldigt, såfremt du opfylder adgangskravene (eller kan supplere dig til at opfylde adgangskravene).

Hvis du er i tvivl om du opfylder adgangskravene, kan du kontakte os på 6550 1051 hver dag mellem kl. 10 -14.

Sted

Hvis du er i Danmark når uniTEST afholdes, skal du deltage ved personligt fremmøde på SDU.

Hvis du opholder dig i udlandet, kan du deltage i uniTEST med fjernovervågning. Der gælder særlige betingelser for at kunne deltage i uniTEST fra udlandet. Læs mere om reglerne for deltagelse i uniTEST fra udlandet.

Vigtigt! Du skal medbringe egen computer samt login oplysninger til uniTEST.

SDU udleverer ikke IT-udstyr til uniTEST.

Sygeprøve

Ved tilfælde af sygdom kan der dispenseres, hvis der foreligger en lægeerklæring. Der afholdes sygeprøve for uniTEST den 11. april 2018.


Særlige prøvevilkår for ansøgere med særlige behov

Er du ordblind/dyslektiker eller har en fysisk funktionsnedsættelse, og derfor har behov for at deltage i optagelsesprøverne på særlige vilkår, skal du gøre to ting:

 1. I din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk, skal du uploade alle vigtige bilag der kan dokumentere dit særlige behov, senest den 20. marts
 2. Når SDU har modtaget din ansøgning om optagelse fra Optagelse.dk, sender vi tidligst den 1. marts en kvitteringsmail med oplysninger om tilmelding til testdagene den 7. og 8. april. Her skal du også gøre opmærksom på, at du vil deltage i testene på særlige vilkår, senest den 21. marts

Testdeltagelse med særlige vilkår betyder, at du som minimum får 25 % ekstra tid til at gennemføre de skriftlige tests, samt adgang til elektroniske hjælpemidler (fx IT rygsæk, computer, andet hjælpemiddel)

SDU godkender samme hjælpemidler som tilbydes i SPS systemet. (Personlig støtte i form af mentor, studiestøtteperson undtaget).

Ved påvist snyd

Såfremt en person snyder eller forsøger på at snyde under optagelsestesten, eller såfremt en person medvirker til snyd, vil personen blive indberettet til rektor, og, såfremt mistanken kan begrundes, sanktioneret i forhold til ”Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved SDU”.

Stillingtagen til hvorvidt der er tale om snyd, og sanktionsniveauet såfremt dette er tilfældet, vil bero på en konkret stillingtagen i den aktuelle sag.

I værste tilfælde vil personen, der har snydt, blive permanent bortvist fra universitet.

Dette upåagtet, at vedkommende ikke har været indskrevet på universitetet tidligere. I tilfælde hvor kriminelle forhold gør sig gældende vil universitet politianmelde sagen.

Snyd foreligger når ansøgeren bl.a.:
1) Plagierer
2) Forfalsker
3) Fortier
4) Vildleder om egen indsats eller resultater
5) Indgår i ikke-tilladte samarbejder
6) Modtager hjælp under testen eller hjælper andre
7) Uretmæssigt har forudgående kendskab til testen
8) Afgiver urigtige fremmødeoplysninger
9) Forsøger at omgå, deaktivere eller på anden vis hindre hensigten med universitetets anvendelse af elektroniske overvågningsprogrammer

Deltagelse fra udlandet

Bor eller opholder du dig i udlandet, hvor vi afholder uniTEST på SDU, kan du alligevel deltage. uniTEST foregår online og hvis du opholder dig i udlandet, kan du deltage via et fjernovervågningssystem.

Samarbejde om uniTEST mellem SDU og AU til medicin

Søger du både SDU og medicin AU

Syddansk Universitet (SDU) og Aarhus Universitet (AU) samarbejder om medicinansøgeres deltagelse i uniTEST.

Samarbejdet betyder, at du som ansøger til begge universiteter:

 • kun skal deltage i uniTEST én gang.
 • når du søger begge steder skal du møde op på SDU og tage uniTEST
 • uniTEST gælder på begge universiteter.

 

Søger du om optagelse på medicin på både AU og SDU, vil din uniTEST deltagelse på SDU tælle i forbindelse med ansøgningen til medicin i Aarhus.

Testresultaterne koordineres mellem de to universiteter. Hvor du tager testen, har ingen indflydelse på vurderingen af din ansøgning om optagelse.

Søger du kun SDU

Søger du om optagelse på SDU, hvor uniTEST er en del af optagelsesprøven, så vil du skulle deltage i testen på Syddansk Universitet.

Søger du kun AU

Søger du om optagelse på medicin ved AU og ingen uddannelser på SDU, så vil du skulle deltage i uniTEST på AU

uniTEST format

På SDU vil uniTEST være digital, og du skal derfor medbringe din egen computer.

På AU  vil uniTEST være i papirformat.

Hold øje med optagelsesselvbetjeningen

Er du ansøger både til SDU, hvor du skal deltage i uniTEST, og samtidig ansøger til medicin på AU, vil du skulle holde dig orienteret både på Optag SDU og AU’s optagelsesselvbetjening.

På de fleste uddannelser vil du også møde fagspecifikke tests, hvor din viden, dine personlige færdigheder og din motivation for valg af studie bringes i spil. Under adgangskrav kan du læse mere om optagelsesprøvernes indhold, datoer og udvælgelseskriterier på de enkelte uddannelser.

Kontakt os

Vi står klar til at hjælpe dig, hvad end du er sikker på dit studievalg eller godt kunne bruge et par gode råd.

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies