Menu
Testbaseret optag i kvote 2

Testbaseret optag i kvote 2

Som det første danske universitet har SDU indført testbaseret optag i kvote 2. Vi er nemlig overbeviste om, at det ikke kun er dit karaktergennemsnit, der er afgørende for, om du bliver en god studerende hos os.

Kvote 2-forløbet på SDU består af en optagelsesprøve, hvor du både skal til uniTEST og en eller flere fagspecifikke tests.

Der er en separat optagelsesprøve til Journalistik.

uniTEST

Alle der søger en uddannelse med en optagelsesprøve i kvote 2, skal deltage i uniTEST. Resultatet af testen indgår som led i udvælgelsesproceduren på alle uddannelser. Det betyder, at selvom du har søgt flere uddannelser på SDU, skal du kun til uniTEST én gang.

uniTEST er en kognitiv test der vurderer din generelle studieegnethed indenfor fem områder:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig og kulturel forståelse
 • Mellemmenneskelig forståelse
 • Videnskabelig tænkning

Testen består af 150 spørgsmål og varer 3,5 time.

uniTEST tilbydes i både dansk eller engelsk version.

Det er tilladt at medbringe en tosproget ordbog, men ikke nudansk ordbog, fremmedordbog eller lommeregner.

Du kan ikke forberede dig til testen:

uniTEST tester dig ikke for specifik viden inden for særlige fagområder. Den viden, der er nødvendig for at svare fornuftigt på opgaverne, vil fremgå af prøvens spørgsmål.

Du skal dog huske:

 • At medbringe egen computer (ikke tablet) – da uniTEST foregår som en digital test via onlineforbindelse
 • At medbringe dit personlige login til testen (oplysninger om login modtages fra SDU når vi kvitterer for din ansøgning)

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte os på 6550 1051 mellem kl. 10 -14.

Eksempler på uniTEST spørgsmål

Testen rummer spørgsmål indenfor følgende kategorier:

Evnen til kritisk tænkning
Denne del af testen handler om generelt at kunne analysere, argumentere og træffe beslutninger, på baggrund af de informationer spørgsmålene stiller til rådighed. Kritisk tænkning er relevant inden for alle universitetsområder.

Evnen til kvantitativ tænkning
Denne del af testen handler om at løse problemer og håndtere informationer i spørgsmål, der indeholder alment forståelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark, tekst og grafer. 

Sproglig og kulturel forståelse
Denne del af testen handler om at kunne forstå meningen med en tekst og vurdere de sociale og kulturelle sammenhænge, som teksten er et udtryk for.

Mellemmenneskelig forståelse
Denne del af testen handler om at kunne forstå menneskers følelser i bestemte situationer, om at kunne aflæse sociale interaktioner mellem mennesker og om at kunne lægge en strategi for god kommunikation med andre mennesker.

Evnen til videnskabelig tænkning
Denne del af testen handler om at kunne forstå og drage logiske konklusioner ved at identificere relevante fakta, vurdere informationer og pege på manglende oplysninger, samt om at anvende en videnskabelig tilgang i problemløsningen.

Se eksempler på spørgsmål

Eksempler på spørgsmål (åbner som pdf-fil)

Fagspecifikke tests

På alle uddannelser vil du også møde fagspecifikke tests, hvor din viden, dine personlige færdigheder og din motivation for valg af studie bringes i spil.

Du kan læse mere om optagelsesprøvernes indhold og udvælgelseskriterier på de enkelte uddannelser.

Testdatoer og tilmelding

uniTEST

uniTEST afholdes lørdag den 6. og søndag den 7. april 2019.

De fagspecifikke tests

Alt afhængig af uddannelse, afholdes der fagspecifikke tests. De fagspecifikke tests afholdes i perioden fra den 6. april til midten af juni. Datoer vil blive opdateret på denne side senest den 1. februar 2019.

VIGTIGT: Der er to trin som du skal være opmærksom på i forbindelse med testdeltagelsen:

 1. Du skal indsende en ansøgning til www.optagelse.dk inden kvote 2 fristens udløb den 15. marts kl. 12.00. Husk, at du kan indsende din ansøgning allerede fra den 1. februar

   

 2. Når SDU har modtaget din ansøgning om optagelse fra Optagelse.dk, sender vi tidligst den 1. marts en kvitteringsmail med oplysninger om tilmelding til testdagene den 6. og 7. april. Her får du også besked hvis du skal deltage i flere tests udover uniTEST

Sted

Hvis du er i Danmark når uniTEST afholdes, skal du deltage ved personligt fremmøde på SDU.

Hvis du opholder dig i udlandet, kan du deltage i uniTEST med fjernovervågning. Der gælder særlige betingelser for at kunne deltage i uniTEST fra udlandet. Læs mere om reglerne for deltagelse i uniTEST fra udlandet.

Vigtigt! Du skal medbringe egen computer samt login oplysninger til uniTEST.

SDU udleverer ikke IT-udstyr til uniTEST.

Sygeprøve

Ved tilfælde af sygdom kan der dispenseres fra uniTEST, hvis der foreligger en lægeerklæring.


Særlige prøvevilkår for ansøgere med særlige behov

Er du ordblind/dyslektiker eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, og derfor har behov for at deltage i optagelsesprøverne på særlige vilkår, skal du gøre to ting:

1.     Du skal udfylde din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk

2.     Når SDU har modtaget din ansøgning om optagelse fra optagelse.dk, sender vi tidligst den 15. februar en kvitteringsmail med oplysninger om tilmelding til testdagene den 6. og 7. april. Her skal du gøre opmærksom på, at du vil deltage i testene på særlige vilkår og uploade relevant dokumentation for din ordblindhed eller din fysiske/psykiske funktionsnedsættelse samt en personlig redegørelse, der beskriver dine behov.

Testdeltagelse med særlige vilkår betyder, at du som minimum får 25 % ekstra tid til at gennemføre de skriftlige testsog i tilfælde af ordblindhed lov til at bruge fx it-rygsæk eller lignende computerprogrammer for ordblinde.

SDU godkender samme hjælpemidler som tilbydes i SPS systemet. (Personlig støtte i form af mentor, studiestøtteperson undtaget).

Bemærk, at afgørelsen om særlig prøvevilkår udelukkende vedrører optagelsesforløbet/uniTESTEN og de fagspecikke tests.

Vær opmærksom på at tilbydes du en studieplads på SDU, bør du rette henvendelse til SPS-enheden med henblik på at søge om hjælpemidler, støttetimer mm. i forbindelse med dit studie. Gør det gerne inden studiestart, da der ellers kan være længere sagsbehandlingstid vedr. hjælpemidler. Information om SPS finder du her. Der kan være andre krav til dokumentation, når du søger SPS.

Deltagelse fra udlandet

Bor eller opholder du dig i udlandet, når vi afholder test i kvote 2 på SDU, kan du stadig deltage.

Hvis du skal deltage i uniTEST og/eller en skriftlig fagspecifik test, vil du kunne deltage via et fjernovervågningssystem.

Hvis du skal deltage i et interview, vil du i de fleste tilfælde kunne deltage via en Skype forbindelse. Dog er der enkelte undtagelser. Læs mere om at deltage i test fra udlandet.

Spørgsmål?

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til det testbaserede optag i kvote 2, kan du kontakte vejledningen på 6550 1051 eller på optag@sdu.dk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies