#uniTEST 18. - 19. april 2020

Testbaseret optag i kvote 2

Som det første danske universitet har SDU indført testbaseret optag i kvote 2. Vi er nemlig overbeviste om, at det ikke kun er dit karaktergennemsnit, der er afgørende for, om du bliver en god studerende hos os.

På SDU består testbaseret optag i kvote 2 af en optagelsesprøve, hvor du både skal til uniTEST og en eller flere fagspecifikke tests. 

Testforløbet har ikke kun til formål at teste dig og dine evner, det skal skal i lige så høj grad give dig et indblik i, hvad der venter på den anden side af studiestart.

uniTEST gennemføres den 18. og 19. april 2020.
De fagspecifikke tests afholdes samme dag som uniTEST eller en dag i ugerne efter.

Der er en separat optagelsesprøve til Journalistik

uniTEST

Alle der søger en uddannelse med en optagelsesprøve i kvote 2, skal deltage i uniTEST. Resultatet af testen indgår som led i udvælgelsesproceduren på alle uddannelser. Det betyder, at selvom du har søgt flere uddannelser på SDU, skal du kun til uniTEST én gang.

uniTEST er en kognitiv test der vurderer din generelle studieegnethed indenfor følgende områder:

 • Kritisk tænkning:
  Denne del af testen handler om generelt at kunne analysere, argumentere og træffe beslutninger, på baggrund af de informationer spørgsmålene stiller til rådighed. Kritisk tænkning er relevant inden for alle universitetsområder.
 • Kvantitativ tænkning:
  Denne del af testen handler om at løse problemer og håndtere informationer i spørgsmål, der indeholder alment forståelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark, tekst og grafer. 
 • Sproglig tænkning:

  Denne del af testen handler om at kunne forstå meningen med en tekst og vurdere de sociale og kulturelle sammenhænge, som teksten er et udtryk for.

uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse.

Testen, som  er en multiple choice test, består af 90 spørgsmål og varer 2,5 timer.

De tre områder vægter lige meget i din samlede score efter uniTEST.

uniTEST tilbydes både i en dansk og en engelsk version.

Se eksempler på uniTEST spørgsmål (åbner som pdf-fil).

Fagspecifikke tests

Som en del af optagelsesprøven i kvote 2, vil du på alle uddannelser, du søger ind på, også møde fagspecifikke tests, som har forskellig form fra uddannelse til uddannelse. Det kan f.eks. være, at du skal:

 • deltage i et interview
 • skrive en motiveret ansøgning
 • høre en forelæsning
 • have testet din viden inden for et bestemt område 

Fokuspunkterne i de fagspecifikke tests kan f.eks. være:

 • din viden om uddannelsen
 • dine personlige færdigheder
 • din motivation for valg af uddannelse
 • dine mål med uddannelsen 

Du kan læse mere om testenes indhold og udvælgelseskriterier på de enkelte uddannelser.

Testdatoer og tilmelding

uniTEST

uniTEST afholdes lørdag den 18. og søndag den 19. april 2020.

De fagspecifikke tests

Alt afhængig af uddannelse, afholdes der fagspecifikke tests. De fagspecifikke tests afholdes i perioden fra den 18. april til midten af juni.

VIGTIGT: Der er to trin som du skal være opmærksom på i forbindelse med testdeltagelsen:

 1. Du skal indsende en ansøgning til www.optagelse.dk inden kvote 2 fristens udløb den 15. marts kl. 12.00. Du kan indsende din ansøgning allerede fra den 1. februar.
 2. Når SDU har modtaget din ansøgning om optagelse fra Optagelse.dk, sender vi dig en kvitteringsmail med oplysninger om tilmelding til testdagene den 18. og 19. april.

Sted

Hvis du er i Danmark når uniTEST afholdes, skal du deltage ved personligt fremmøde på SDU.

Hvis du opholder dig i udlandet, kan du deltage i uniTEST med fjernovervågning. Der gælder særlige betingelser for at kunne deltage i uniTEST fra udlandet.

Sådan forbereder du dig til test

Sådan forbereder du dig til uniTEST

Du bliver ikke testet i et bestemt pensum/fagområde, som du skal kunne på forhånd. Alt hvad du skal vide for at svare på spørgsmålene, fremgår af testen. Du kan dog godt forberede dig på, hvilken strategi du vil anvende.

Gå videre i stedet for at gå i stå

Der er ikke lang tid til hvert spørgsmål, så det er vigtigt at du ikke går i stå ved noget som er svært for dig at svare på. Gå hellere videre og vend tilbage til det, der var vanskeligt senere.

Det er også altid en god idé at læse en masse bøger, aviser og artikler i perioden op til testen, så du træner din læsehastighed.

Særlige prøvevilkår for ansøgere med særlige behov

Er du ordblind/dyslektiker eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, og derfor har behov for at deltage i optagelsesprøverne på særlige vilkår, skal du gøre to ting:

1.     Du skal udfylde din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk

2.     Klikke af, at du vil deltage i testene på særlige prøvevilkår, når du tilmelder dig testdagene d. 18. og 19. april på Optag SDU. På Optag SDU skal du også uploade relevant dokumentation for at du er ordblind/talblind eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse sammen med en beskrivelse af dine udfordringer og dine behov i testsituationen.
Optag SDU åbner for tilmelding til testdagene fra d. 17. februar.

Testdeltagelse med særlige vilkår betyder, at du som minimum får 25 % ekstra tid til at gennemføre de skriftlige testsog i tilfælde af ordblindhed lov til at bruge fx it-rygsæk eller lignende computerprogrammer for ordblinde.

SDU godkender samme hjælpemidler som tilbydes i SPS systemet. (Personlig støtte i form af mentor, studiestøtteperson undtaget).

Bemærk, at afgørelsen om særlig prøvevilkår udelukkende vedrører optagelsesforløbet/uniTEST og de fagspecifikke tests.

Hvis du bliver tilbudt en studieplads på SDU, bør du henvende dig til SPS med henblik på at søge om hjælpemidler, støttetimer mm. i forbindelse med dit studie.
Vi anbefaler, at du gør det inden studiestart, da der ellers kan være længere sagsbehandlingstid vedr. hjælpemidler. Information om SPS finder du her.
Vær opmærksom på, at der kan være andre krav til dokumentation, når du søger SPS.

Deltagelse fra udlandet

Bor eller opholder du dig i udlandet, når vi afholder test i kvote 2 på SDU, kan du stadig deltage.

Hvis du skal deltage i uniTEST og/eller en skriftlig fagspecifik test, vil du kunne deltage via et fjernovervågningssystem.

Hvis du skal deltage i et interview, vil du i de fleste tilfælde kunne deltage via en Skype forbindelse (med enkelte undtagelser).

Læs om de konkrete muligheder og hvilke datoer der er afsat til de fagspecifikke testforløb på de enkelte uddannelsers sider om adgangskrav og optagelse (offentliggøres senere).

Testbaseret optag i kvote 2

 

Anders' oplevelse af testbaseret optag

 

Spørgsmål?

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til det testbaserede optag i kvote 2, kan du kontakte vejledningen på tlf. 65 50 10 51 eller på optag@sdu.dk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies