Skip to main content

Testbaseret optag i kvote 2

Når du søger ind på SDU inden 15. marts kl. 12.00, bliver du inviteret til at deltage i en optagelsesprøve, som du skal bestå for at blive taget i betragtning til optagelse i kvote 2.

Du kommer både til uniTEST, som tester dine generelle studiekompetencer, og til en fagspecifik test, der skal afklare dine forudsætninger for at læse på lige præcis den uddannelse, du har søgt.

#1 - uniTEST

uniTEST er en multiple choice test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

Læs mere om uniTEST

#2 - fagspecifikke tests

Du skal også til en eller fleres test, som tager udgangspunkt i den eller de uddannelser du har valgt. Det kan fx være, du skal deltage i et interview, skrive en motiveret ansøgning, overvære en forelæsning eller demonstrere din viden inden for et bestemt område. I testen kan du fx blive målt på:

  • din viden om uddannelsen
  • dine personlige færdigheder
  • din motivation
  • dine mål med uddannelsen
Læs mere om forløbet og hvilke test, der indgår i optagelsesprøven, i afsnittet om optagelsesprøven på uddannelsens side.

Nærmere information om de fagspecifikke tests i 2021 offentliggøres i løbet af efteråret 2020.

Læs mere om optagelse på de enkelte uddannelser