Testbaseret optag i kvote 2

Når du søger ind på SDU inden 15. marts kl. 12.00, bliver du inviteret til at deltage i en række tests, som indgår i vurderingen af din ansøgning. Vi har nemlig valgt at fordele alle vores kvote 2-pladser på baggrund af tests, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer.

Testforløbet skal selvfølgelig give os et indtryk af dig. Men lige så vigtigt er det, at du får en forsmag på, hvad der venter på den anden side af studiestart. Det tror vi, giver den bedste start på din uddannelse.

Testforløbet

Du kommer både til en test af dine generelle studiekompetencer og til en test, der skal afklare dine forudsætninger for at læse på lige præcis den uddannelse, du har søgt.

#1 - uniTEST

uniTEST er en multiple choice test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver tetstet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

Læs mere om uniTEST

#2 - fagspecifikke tests

Du skal også til en eller fleres test, som tager udgangspunkt i den eller de uddannelser du har valgt. Det kan fx være, du skal deltage i et interview, skrive en motiveret ansøgning, overvære en forelæsning eller demonstrere din viden inden for et bestemt område. I testen kan du fx blive målt på:

  • din viden om uddannelsen
  • dine personlige færdigheder
  • din motivation
  • dine mål med uddannelsen
Nærmere information om de fagspecifikke tests i 2021 offentliggøres i løbet af efteråret 2020.

Læs mere om optagelse på de enkelte uddannelser


Søg ledige pladser

Du kan nu søge ledige pladser på SDU's bachelor- og diplomingeniøruddannelser med studiestart i 2020.

Se listen med ledige pladser