Menu

Testbaseret optag i kvote 2

Testbaseret optag i kvote 2

Optagelsesprøverne er indført, fordi et karaktergennemsnit fortæller noget, men ikke alt om kommende studerendes studiekompetencer. Derudover giver forløbet en forsmag på, hvad det kræver at læse på universitetet.

I optagelsesprøverne kommer du igennem et forløb, der afprøver dine studiekompetencer. Din studieegnethed bliver testet indenfor en række forskellige områder som fx evnen til kritisk tænkning, kvantitativ og sproglig forståelse i en uniTEST.

uniTEST

Alle der søger en uddannelse med en optagelsesprøve i kvote 2, skal deltage i uniTEST. Resultatet af testen indgår som led i udvælgelsesproceduren på alle uddannelser. Det betyder, at selvom du har søgt flere uddannelser på SDU, skal du kun til uniTEST én gang.

uniTEST er en kognitiv test der vurderer din generelle studieegnethed indenfor fem områder:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig og kulturel forståelse
 • Mellemmenneskelig forståelse
 • Videnskabelig tænkning

Testen består af 150 spørgsmål og varer 3,5 time.

uniTEST tilbydes i både dansk eller engelsk version.

Det er tilladt at medbringe en tosproget ordbog, men ikke nudansk ordbog, fremmedordbog eller lommeregner.

Du kan ikke forberede dig til testen:

uniTEST tester dig ikke for specifik viden inden for særlige fagområder. Den viden, der er nødvendig for at svare fornuftigt på opgaverne, vil fremgå af prøvens spørgsmål.

Du skal dog huske:

 • At medbringe egen computer (ikke tablet) – da uniTEST foregår som en digital test via onlineforbindelse
 • At medbringe dit personlige login til testen (oplysninger om login modtages fra SDU når vi kvitterer for din ansøgning)

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte os på 6550 1051 mellem kl. 10 -14.

Eksempler på uniTEST spørgsmål

Testen rummer spørgsmål indenfor følgende kategorier:

Evnen til kritisk tænkning
Denne del af testen handler om generelt at kunne analysere, argumentere og træffe beslutninger, på baggrund af de informationer spørgsmålene stiller til rådighed. Kritisk tænkning er relevant inden for alle universitetsområder.

Evnen til kvantitativ tænkning
Denne del af testen handler om at løse problemer og håndtere informationer i spørgsmål, der indeholder alment forståelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark, tekst og grafer. 

Sproglig og kulturel forståelse
Denne del af testen handler om at kunne forstå meningen med en tekst og vurdere de sociale og kulturelle sammenhænge, som teksten er et udtryk for.

Mellemmenneskelig forståelse
Denne del af testen handler om at kunne forstå menneskers følelser i bestemte situationer, om at kunne aflæse sociale interaktioner mellem mennesker og om at kunne lægge en strategi for god kommunikation med andre mennesker.

Evnen til videnskabelig tænkning
Denne del af testen handler om at kunne forstå og drage logiske konklusioner ved at identificere relevante fakta, vurdere informationer og pege på manglende oplysninger, samt om at anvende en videnskabelig tilgang i problemløsningen.

Se eksempler på spørgsmål

Eksempler på spørgsmål (åbner som pdf-fil)

Testdatoer og tilmelding

uniTEST

uniTEST afholdes lørdag den 6. og søndag den 7. april 2019.

De fagspecifikke tests

Alt afhængig af uddannelse, afholdes der fagspecifikke tests. De fagspecifikke tests afholdes i perioden fra den 6. april til midten af juni. Datoer vil blive opdateret på denne side senest den 1. februar 2019.

VIGTIGT: Der er to trin som du skal være opmærksom på i forbindelse med testdeltagelsen:

 1. Du skal indsende en ansøgning til www.optagelse.dk inden kvote 2 fristens udløb den 15. marts kl. 12.00. Husk, at du kan indsende din ansøgning allerede fra den 1. februar

   

 2. Når SDU har modtaget din ansøgning om optagelse fra Optagelse.dk, sender vi tidligst den 1. marts en kvitteringsmail med oplysninger om tilmelding til testdagene den 6. og 7. april. Her får du også besked hvis du skal deltage i flere tests udover uniTEST

Sted

Hvis du er i Danmark når uniTEST afholdes, skal du deltage ved personligt fremmøde på SDU.

Hvis du opholder dig i udlandet, kan du deltage i uniTEST med fjernovervågning. Der gælder særlige betingelser for at kunne deltage i uniTEST fra udlandet. Læs mere om reglerne for deltagelse i uniTEST fra udlandet.

Vigtigt! Du skal medbringe egen computer samt login oplysninger til uniTEST.

SDU udleverer ikke IT-udstyr til uniTEST.

Sygeprøve

Ved tilfælde af sygdom kan der dispenseres fra uniTEST, hvis der foreligger en lægeerklæring.


Særlige prøvevilkår for ansøgere med særlige behov

Er du ordblind/dyslektiker eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, og derfor har behov for at deltage i optagelsesprøverne på særlige vilkår, vil du have mulighed for at søge om dette.

Testdeltagelse med særlige vilkår betyder, at du som minimum får 25 % ekstra tid til at gennemføre de skriftlige tests, samt adgang til elektroniske hjælpemidler (fx IT rygsæk, computer, andet hjælpemiddel)

Der kommer i løbet af januar 2019 mere information om, hvordan du konkret søger om at deltage i testen med særlige prøvevilkår.

SDU godkender samme hjælpemidler som tilbydes i SPS systemet. (Personlig støtte i form af mentor, studiestøtteperson undtaget).


Ved påvist snyd

Såfremt en person snyder eller forsøger på at snyde under optagelsestesten, eller såfremt en person medvirker til snyd, vil personen blive indberettet til rektor, og, såfremt mistanken kan begrundes, sanktioneret i forhold til ”Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved SDU”.

Stillingtagen til hvorvidt der er tale om snyd, og sanktionsniveauet såfremt dette er tilfældet, vil bero på en konkret stillingtagen i den aktuelle sag.

I værste tilfælde vil personen, der har snydt, blive permanent bortvist fra universitet.

Dette upåagtet, at vedkommende ikke har været indskrevet på universitetet tidligere. I tilfælde hvor kriminelle forhold gør sig gældende vil universitet politianmelde sagen.

Snyd foreligger når ansøgeren bl.a.:
1) Plagierer
2) Forfalsker
3) Fortier
4) Vildleder om egen indsats eller resultater
5) Indgår i ikke-tilladte samarbejder
6) Modtager hjælp under testen eller hjælper andre
7) Uretmæssigt har forudgående kendskab til testen
8) Afgiver urigtige fremmødeoplysninger
9) Forsøger at omgå, deaktivere eller på anden vis hindre hensigten med universitetets anvendelse af elektroniske overvågningsprogrammer

Deltagelse fra udlandet

Bor eller opholder du dig i udlandet, hvor vi afholder uniTEST på SDU, kan du alligevel deltage. uniTEST foregår online og hvis du opholder dig i udlandet, kan du deltage via et fjernovervågningssystem.

På alle uddannelser vil du også møde fagspecifikke tests, hvor din viden, dine personlige færdigheder og din motivation for valg af studie bringes i spil. Under adgangskrav kan du  læse mere om optagelsesprøvernes indhold og udvælgelseskriterier på de enkelte uddannelser. Informationen opdateres løbende, så det er en god idé at holde øje med siderne.

Kontakt os

Vi står klar til at hjælpe dig, hvad end du er sikker på dit studievalg eller godt kunne bruge et par gode råd.

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies