Skip to main content
Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

The Critical Pulse Magazine
Modeblad skrevet af studerende på SDUs designuddannelse med et kritisk blik på den industri, som vi alle kender og elsker. 

Findes også på Instagram og Facebook

Prototyper. Studier i Design 
Tidsskriftet Prototyper. Studier i design er et bidrag til den voksende diskurs om design. Bidragene kommer fra studerende på de akademiske designuddannelser på SDU’s campus i Kolding og er udtryk for en selvstændig og nyskabende vidensproduktion i valg af cases, teoretiske tilgange og formidlingsformer. Tidsskriftet er et inspirationskatalog af gode opgaver og andre typer af afleveringer på uddannelserne, men især netop også en kanal for en opdyrkelse af et refleksivt sprog om design, som ikke findes andre steder i en dansk sammenhæng.  

Æstetik som designegenskab: Empiriske forundersøgelser.  Kristina Hansen, ph.d.-stipendiat, SDU, 2016.

 

The Total Work of Aesthetics. On the difficult art of tearing life apart and putting it together
Oplægget blev holdt af professor Anders V. Munch i foobindelse med konferencen The Limits of Aesthetics Aarhus Universitet, 31. maj-3. juni 2007. Papiret er tidligere offentligt på website, der nu er nedlagt. Arbejdspapiret er skrevet på engelsk.

Fremtidens bygmester – om historisk sans og moderne klassikere
Anders V. Munch, professor, holdt oplægget i 2006 på Sandbjerg-seminaret om arkitekturens kanon for arkitekter, planlæggere og humanister. Oplægget er ikke tidligere publiceret.

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 09.01.2023