Adgangskrav

Det er en betingelse for deltagelse i uddannelsen, at du har:

  • en teknisk/naturvidenskabelig uddannelse på bachelorniveau.
  • eller en relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse (KVU).

Desuden kræver vi, at du har mindst to års relevant erhvervserfaring.

Eksempler på relevante KVU-uddannelser: Laborant, procesteknolog, samt generelt de tekniske erhvervsakademiuddannelser, laboratorietekniker, kemotekniker, levnedsmiddeltekniker, miljøtekniker, mejeritekniker, gartneritekniker og bioanalytiker.

Det Tekniske Fakultet vurderer relevansen af ansøgernes adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Begge dele kan imidlertid være meget individuelle, og variere en del. Dette betyder, at vi kan bede ansøgere med visse uddannelser om at medvirke til at vurdere deres forudsætninger for at følge uddannelsen.

Særligt for ansøgere uden dansk adgangsgivende eksamen, gældende fra februar 2003
Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra et ikke-nordisk land, skal du være opmærksom på, at du skal have bestået Danskprøve 2/ Studieprøven i dansk som andetsprog inden studiestart. Prøven skal bestås med minimumskarakteren 6 i hver af de fire dele. Kontakt Det Tekniske Fakultet, hvis du har andre forudsætninger. Her vil du få nærmere besked om dine muligheder for at blive optaget på uddannelsen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies