Skip to main content
DA / EN

Adgangskrav

Det er en betingelse for deltagelse i uddannelsen, at du har:

  • en teknisk/naturvidenskabelig uddannelse på bachelorniveau.
  • eller en relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse (KVU).

Desuden kræver vi, at du har mindst to års relevant erhvervserfaring.

Eksempler på relevante KVU-uddannelser: Laborant, procesteknolog, samt generelt de tekniske erhvervsakademiuddannelser, laboratorietekniker, kemotekniker, levnedsmiddeltekniker, miljøtekniker, mejeritekniker, gartneritekniker og bioanalytiker.

Det Tekniske Fakultet vurderer relevansen af ansøgernes adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Begge dele kan imidlertid være meget individuelle, og variere en del. Dette betyder, at vi kan bede ansøgere med visse uddannelser om at medvirke til at vurdere deres forudsætninger for at følge uddannelsen.

Særligt for ansøgere uden dansk adgangsgivende eksamen, gældende fra februar 2003
Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra et ikke-nordisk land, skal du være opmærksom på, at du skal have bestået Danskprøve 2/ Studieprøven i dansk som andetsprog inden studiestart. Prøven skal bestås med minimumskarakteren 6 i hver af de fire dele. Kontakt Det Tekniske Fakultet, hvis du har andre forudsætninger. Her vil du få nærmere besked om dine muligheder for at blive optaget på uddannelsen.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse frem til den 31. juli 2020

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:
•    Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
•    Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
•    Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Sidst opdateret: 31.10.2023