Skip to main content
DA / EN

Forskere diskuterer krig med droner

SDU-konference ser på droner fra mange forskellige vinkler. Blandt andet et etisk og et kulturelt perspektiv, som følger med den stigende brug af droner i militære sammenhænge.

Når et land bruger droner som krigsmiddel mod andre lande, ændrer det radikalt ved den traditionelle opfattelse af krig: Mødet på slagmarken mellem soldater, der sætter lige meget på spil, hvor krigshandlingen dermed er retfærdig i den forstand, at krigen er erklæret og finder sted med de involverede parters vidende.
Men med militære droner kan den angribende part slå til og forsvinde igen, uden at give sig til kende, og uden at give modstanderen mulighed for at forsvare sig.

På tirsdag holder SDU en tværfaglig konference, hvor deltagerne vil se på, hvordan dronerne påvirker vores liv og verden.

Litteraturforsker Kathrin Maurer står bag konferencen i samarbejde med Center for War Studies, og det er netop den måde krig præsenteres på i litteraturen og kulturen, der er hendes forskningsfelt.

- Jeg interesserer mig for den måde, dronerne påvirker krigsførelsen og reglerne for krigsførelse. Droneangreb kan bryde international lov om krig, men der er også en lang række etiske og moralske aspekter, som er interessante ved militær brug af droner, som vi vil tage op på konferencen, siger hun.

Kathrin Maurer nævner emner som: moral i risikofri krig, de lovmæssige og politiske problemstillinger, som dronekrig medfører. Også droneførernes visuelle opfattelse af deres fjender vil blive genstand for debat.

Centerleder på Center for War Studies Sten Rynning og institutleder på statskundskab Jens Ringsmose deltager også med oplæg på konferencen, hvor Brad Beach, der er centerleder på SDU’s nystartede dronecenter, også er med.

Redaktionen afsluttet: 11.09.2015