Skip to main content

Dashboard: En ny slags selvbetjening

En slags instrumentbræt eller dashboard med de mest nødvendige oplysninger. Den studerende får informationer om sit eget forløb via et enkelt overblik på telefonen. Underviseren kan samle statistisk information om de studerende, han eller hun arbejder med lige nu. Det et hurtigt overblik på et skærmbillede om hvad har de studerende med sig fra tidligere, hvor mange fag læser de parallelt lige nu, om de er studietidsforsinket, eller hvor mange været logget in på LMS før undervisningen m.v. Med intelligent dataindsamling kan et dashboard give et hurtigt indblik i og overblik over hvad, hvordan og hvem og dermed en bedre sammenhæng mellem underviser, studerende og undervisning.

Lige nu er SDU i gang med at finde ud af, hvordan man kan bruge data om de studerendes baggrund og adfærd i løbet af studiet til at skabe et bedre uddannelsesforløb for den enkelte.

”Vi går ikke ned på det individuelle niveau. Vi viser ikke underviserne oplysninger om den enkelte studerende, men med denne type dataindsamling kan underviseren blive mindet om, hvilke studerende han eller hun står med i undervisningen,”  fortæller Jacob Jensen, der er kontorchef og leder af Analyseenheden på SDU.

For underviseren kan det være oplysninger om, hvor mange studerende der har hentet teksterne til dagens undervisning, eller hvor mange af dem der tidligere har gennemført matematik på højt niveau. Det kan også være, at de studerende bliver bedt om at vurdere en undervisningsgang straks efter undervisningen. Eller at de studerendes personlige læringsmål indgår som information til underviseren for at finde ud af: Passer de studerendes personlige læringsmål med målene for faget?

”Vi går ikke ned på det individuelle niveau og sætter status på den enkelte studerende, men med denne type dataindsamling kan underviseren blive mindet om, hvilke studerende han eller hun står med i undervisningen,” siger Jacob Jensen.

De studerende kan via deres dashboard også blive nudged – få en påmindelse om noget eller se, hvad deres personlige status er lige nu: Hvad mangler de at læse, se eller høre? Er der nogen vigtige ting, som den studerende skal reagere på.

”Via dataindsamling og maskinlæring kan vi indsamle informationer om de studerende og om undervisningen, så den enkelte studerende kan monitorere sin egen indsats,” fortæller Jacob Jensen.

Derfor indgår en løsning med dashboards også i Fremtidens Uddannelser. Sammen med et nyt LMS, learning management system, skal dashboards være indgangene for de studerende og underviserne.

Der findes ikke sådan en løsning på markedet, så SDU er i fuld gang med at udvikle app’en, der sandsynligvis udkommer i en prototype i foråret 2020.

”Vi kan ikke skræddersy en bestemt løsning, der passer ind i alle sammenhænge, så vi arbejder med en modulopbygget løsning, så den kan tilpasses forskellige undervisere,” siger Jacob Jensen. 

Fakta

Dashboard er en app, som på den ene side giver brugeren et nemt og klart overblik, og som samtidig indsamler værdifulde informationer om den studerende, som underviseren kan bruge til at planlægge forløb og enkelte undervisningsenheder.