Skip to main content
 • Dato

  31. august 2024 - 29. juni 2025
 • Pris

  30.000 DKK
 • Sted

  Online og på SDU Odense
 • Del

Søg fra medio marts

Astronomi for gymnasielærere

Hvem: Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
Hvornår: 1. september 2024 kl.00:00 -30. juni 2025kl.00:00
Varighed:  1 år på deltid
Hvor: Online og på SDU Odense

Astronomi for gymnasielærere er en samlet fagpakke der består af 5 kurser på i alt 30 ECTS, som du tager på deltid over 1 år. Forløbet omfatter de emner som er nødvendige for at du med gymnasial undervisningskompetence i Fysik også opnår undervisningskompetence i Astronomi.

En stor del af læringen foregår som fjernundervisning på hverdagseftermiddage, så du skal kun afsætte 4-5 dage pr. semester til undervisning på SDU's campus i Odense. Undervisningsdagene afholdes efter aftale mellem deltagerne og underviserne.

Ved ansøgning tilmelder du dig den samlede fagpakke. Det er ikke muligt at tilmelde sig kurserne enkeltvis.

Det lærer du

Ud over at dykke ned i astronomiens spændende verden vil du undervejs i forløbet udarbejde det undervisningsmateriale, som du skal bruge i din egen undervisning.

Sådan giver fagpakken værdi til din organisation

Andreas Mogensens missioner til ISS har skabt en øget interesse for rummet og astronomi hos flere børn og unge. Det kan du med din tillægskompetence i Astronomi være med til at understøtte, og den gymnasieskole du underviser på, kan udbyde Astronomi som valgfag.

Når du begynder at undervise i Astronomi, kan du og dine elever i øvrigt benytte jer af fri adgang til teleskoper på SDU, og du får vejledning i at bruge dem.

Din profil

Fagpakken er særligt tilrettelagt for dig som i forvejen underviser i Fysik på en gymnasial uddannelse, og som har lyst til at supplere med ny viden og undervisningskompetence i et ekstra fag.

Fagpakken i Astronomi for gymnasielærere består af fem enkeltfagskurser, som udgør et samlet forløb, og som derfor ikke kan læses enkeltvis:

Modul 1 er et enkeltfagskursus på bachelorniveau som giver dig en grundlæggende introduktion til fysikken bag stjerner, planetsystemer, galakser og universet som helhed. Du bliver introduceret til grundlæggende begreber omkring solsystemet, stjerneudvikling, galakser og kosmologi samt observationer i moderne astrofysik.

Der vil blive lagt vægt på at du opnår en grundlæggende forståelse af den mest basale fysik (for eksempel tyngekraften, elektromagnetisk stråling, energiproduktion ved kernefusion, osv.) bag de mest centrale fænomener i astrofysikken, dvs. solen, solsystemet, andre stjerner, galakser og universet som helhed.

Læs hele kursusbeskrivelsen

Modul 2 er et enkeltfagskursus på kandidatniveau som introducerer dig til fysikken af kollisionsløse, gravitationelle mange-legeme-systemer, herunder galakser, galaksehobe og mørkt stof.

Indholdet dækker potential teori, baneteori, den kollisionsløse Boltzmann-ligning, Jeans-ligninger, disk-stabilitet-relaxation, phase mixing, dynamisk friktion og kinetisk teori.

Læs hele kursusbeskrivelsen

Modul 3 er et enkeltfagskursus på bachelorniveau som giver dig et overblik over stoffets subatomare struktur (atomkerner og elementarpartikler) og en grundlæggende forståelse af stjerners dannelse, stabilitet og udvikling.

Indholdet omfatter også en introduktion til kosmologi, Big Bang-teorien og universets udvikling. Det giver dig et fagligt grundlag for at studere de emner, der er placeret på senere moduler.

Læs hele kursusbeskrivelsen

Modul 4 er et enkeltfagskursus på kandidatniveau som giver dig en introduktion til de centrale elementer af forberedelse, udførelse og datareduktion vedrørende moderne astrofysiske observationer.

Formålet er at sætte dig i stand til at planlægge og udføre et observationsforløb. Det vil sige at ansøge om observationstid baseret på hvordan et bestemt objekt bedst kan observeres i løbet af året og på en given nat, hvor længe objektet skal observeres for at nå et specifikt signal-støjforhold, fastlægge hvilke kalibreringsdata der er behov for, og vurdere hvilke instrumentelle opsætninger der er nødvendige for observationen.

Læs hele kursusbeskrivelsen

Modul 5 er et enkeltfagskursus på kandidatniveau som giver dig det almenrelativistiske grundlag for at regne på opgaver og løse problemer inden for kosmologi, og giver dig dermed en dybere og mere fundamental indføring til kosmologi.

Dét gør dig i stand til at forklare forskningslitteraturen i almen relativitetsteori og kosmologi, samt lave udregninger og løse problemer vedrørende almen relativitetsteori og kosmologi. Dette er vigtigt i forhold til at kunne forklare universets oprindelse, udvikling og skæbne, og ultimativt besvare de store spørgsmål om vores egen oprindelse, men også for anvendelser inden for satellitteknologi og rumfart.

Læs hele kursusbeskrivelsen

Børne- og Undervisningsministeriet har bekræftet over for SDU at den samlede fagpakke opfylder de faglige mindstekrav beskrevet i vejledningen om tillægskompetence i Astronomi.

Som udgangspunkt kan der være skemalagte undervisningsaktiviteter i perioderne september-december (efterårssemestret) og februar-maj (forårssemestret). 

De konkrete undervisningsdage og -tidspunkter aftales mellem de studerende og underviserne.

Undervisningen bliver varetaget af forskere og undervisere som også underviser på bachelor- og kandidatuddannelserne i Fysik på SDU.

Undervisernes navne fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser.

Ansøgningsfristen er 1. juni til studiestart i september.

For at søge optagelse på fagpakken i Astronomi for gymnasielærere skal du have en relevant kandidatgrad.

Du kan blive optaget hvis du har en af følgende kandidatgrader:

 • Et-faglig kandidatgrad i fysik
 • To-faglig kandidatgrad med centralt fag eller sidefag i fysik

Du kan også blive optaget hvis du har en tilsvarende kandidatgrad med ækvivalente kompetencer. I så fald skal du, ud over eksamensbeviser, også vedlægge et CV til din ansøgning. Når du har søgt om optagelse, vil studienævnet foretage en individuel, konkret vurdering af om din uddannelse er adgangsgivende.

Astronomi for gymnasielærere er et samlet forløb, og det er kun muligt at til- eller afmelde sig den samlede fagpakke.

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde, for eksempel manglende underviserressourcer.

Prisen for den samlede fagpakke er 30.000,- kr.

Læs mere om deltagerbetaling.

Du afslutter hvert af de fem enkeltfagskurser med en eksamen. Eksamensformen fremgår af den enkelte kursusbeskrivelse. Du bliver automatisk tilmeldt første eksamensforsøg i hvert enkeltfagskursus når vi har modtaget din deltagerbetaling. Hvis du ikke består eller ikke deltager i den ordinære eksamen, skal du selv tilmelde dig reeksamen.

Der kan være forudsætninger for at deltage i eksamen – for eksempel aflevering af obligatoriske opgaver i løbet af semestret eller deltagelse i undervisningen mv. Eventuelle forudsætningerne for at deltage i eksamen fremgår af den enkelte kursusbeskrivelse.

Du bliver tildelt et antal ECTS-point for for hvert bestået eksamen. Den samlede fagpakke har et omfang af 30 ECTS over et år, hvilket svarer til halvdelen af en fuldtidsstuderendes arbejdsbelastning.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om fagpakken og dens indhold? Kontakt lektor Martin S. Sloth på mail sloth@cp3.sdu.dk eller telefon 6550 2307.

Spørgsmål om ansøgningsproceduren? Kontakt SDU Studieservice – Optag & Uddannelsesstøtte på mail efteruddannelse@sdu.dk.

Spørgsmål om fakturering etc.? Kontakt SDU Studieservice – Uddannelsesjura & Registratur via kontaktformularen SPOC.