Skip to main content

Ansøgning til efteråret 2023 

 

Fag med ledige pladser

 

Odense

Introduktion - hold 1

Ledelse og politik

Strategisk ledelse

Personalejura

Ledelse af digital transformation

Strategisk forhandling i praksis

  

Aarhus

Introduktion - hold 2

Bæredygtig ledelse

Den offentlige sektors økonomi

Forandringsledelse og implementeringsudfordringer

Ledelsesadfærd og performance

Organisationsteori

Organisations- og ledelsespsykologi

 
For at blive optaget på Master i offentlig ledelse skal ansøgeren have:
  • En relevant kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse 
  • Mindst to års relevant erhvervs- og ledelseserfaring efter gennemført adgangsgivende relevant uddannelse 
  • Tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at følge og forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning

Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen anbefales danskkundskaber på Dansk A niveau svarende til dansk studentereksamens niveau. Er du i tvivl om dine danskkundskaber er tilstrækkelige, så kontakt gerne studiet for vejledning, inden du søger optagelse. 

Ansøgere, der ikke opfylder de formelle adgangskrav kan også søge om optagelse. Optagelse vil her være betinget af en konkret individuel vurdering.

Du kan rette henvendelse til SDUs Efteruddannelse, som besvarer spørgsmål om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, betaling og lignende. Ring  65 50 10 54 eller brug kontaktformularen

  • Efterårssemester: Medio marts til og med 1. maj
  • Forårssemester: Medio september til og med 1. november
Ansøgning

For at søge om optagelse skal du udfylde det elektroniske skema i ansøgningsportalen. Du kan søge om optagelse til fag i efteråret 2023 fra den 15. marts. 

 
Vejledning til ansøgning

Hav følgende dokumentation klar:

  • CV + Eksamensbevis 

Du kan søge om optagelse til fag i efteråret 2023 fra den 15. marts.

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde  og til ikke at oprette hold. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.