Skip to main content

Ledige pladser 

Du kan søge ind på ledige pladser fra den 15. november på følgende kurser: 


Odense

Introduktion til master i offentlig ledelse

Etisk lederskab

Strategisk kommunikation

Offentlig økonomistyring

Ledelse og psykisk arbejdsmiljø i det moderne arbejde

Ledelse i politisk ledede organisationer

Ledelse i ledelsesteams


Aarhus

Introduktion til master i offentlig ledelse

Innovationsledelse

Nye organisationsformer i den offentlige sektor

I politikkens vold: Offentlige lederes vilkår og muligheder

Faglig ledelse

For at blive optaget på Master i offentlig ledelse skal ansøgeren have:
  • En relevant kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse 
  • Mindst to års relevant erhvervs- og ledelseserfaring efter gennemført adgangsgivende relevant uddannelse 
  • Tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at følge og forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning

Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen anbefales danskkundskaber på Dansk A niveau svarende til dansk studentereksamens niveau. Er du i tvivl om dine danskkundskaber er tilstrækkelige, så kontakt gerne studiet for vejledning, inden du søger optagelse. 

Ansøgere, der ikke opfylder de formelle adgangskrav kan også søge om optagelse. Optagelse vil her være betinget af en konkret individuel vurdering.

Du kan rette henvendelse til SDUs Efteruddannelse, som besvarer spørgsmål om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, betaling og lignende. Ring  65 50 10 54 eller brug kontaktformularen

  • Efterårssemester: Medio marts til og med 1. maj
  • Forårssemester: Medio september til og med 1. november
Ansøgning

For at søge om optagelse skal du udfylde det elektroniske skema i ansøgningsportalen.

 
Vejledning til ansøgning

Hav følgende dokumentation klar:

  • CV + Eksamensbevis 

Du kan søge om optagelse til fag via dette link.

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde  og til ikke at oprette hold.