Skip to main content
DA / EN

Ph.d.-projekter

Igangværende ph.d.-projekter

Camilla Skov Rothausen

2023-2026

ICi-Info: Immunotherapy and Tailored Education for Patients with Cancer and Their Caregivers 

Hovedvejleder:  Karin Dieperink

Medvejledere: Lærke TolstrupChristina Ruhlmann og Helle Pappot 

Camilla Panduro Nielsen

2023-2026

Improving Evidence-Based Healthcare Using Artificial Intelligence

Hovedvejleder:  Christian Rønn Hansen

Medvejledere: Ebbe Laugaard Lorenzen, Jeppe Friborg og Kenneth Jensen

Søren Kjær Petersen

2022-2025

Immune checkpoint inhibitor induced colitis – improving symptom control and understanding pathogenetic mechanisms

Hovedvejleder:  Christina H. Ruhlmann

Medvejledere: Lars Bastholt, Jens Kjeldsen

Minea Jokivuolle

2022-2025

Time dependent diffusion MRI for tumor characterization in online MRI-guided radiotherapy

Hovedvejleder: Faisal Mahmood

Medvejledere: Henrik Lundell, Kristoffer Madsen

Mathilde Weisz Ejlsmark

Preoperative therapy in patients with locally advanced pancreatic cancer

2021-2024

Hovedvejleder: Per Pfeiffer

Medvejledere: Tine Schytte, Uffe Bernchou, Britta Weber

Anne Bisgaard

2020-2023

DW-MRI as a decision making tool in the in-room MRI guided radiotherapy pipeline

Hovedvejleder: Faisal Mahmood

Medvejledere: Carsten Brink, Tine Schytte

Sofie Rahbek

2018-2022

Magnetic resonance imaging methods and analyses for radiotherapy response studies

Hovedvejleder: Lars G. Hanson

Medvejledere: Faisal Mahmood, Kristoffer H. Madsen

Gabor Istvan Liposits

2020-2023

The prognostic and predictive role of sarcopenia-cachexia and “inflamm-aging” on outcomes and Quality of Life in older patients with metastatic colorectal cancer The randomised NORDIC9 study.

Hovedvejleder: Per Pfeiffer

Medvejledere: Stine Brændegaard Winther, Halla Skuladottir

Kristian Kirkelund Bentsen

2020-2023

Outcomes and side effects to stereotactic body radiation therapy to older patients with localized non-small cell lung cancer

Hovedvejleder: Stefan Starup Jeppesen

Helena Ditzel

2020-2023

Geriatric assessment of persons aged 70 years or more with cancer.

Hovedvejleder: Marianne Ewertz

Medvejledere: Jesper Ryg, Trine Lembrecht Jørgensen, Cecilia M. Lund

Ann-Kristine Weber Giger

2020-2023

Geriatric assessment of persons aged 70 years or more with cancer.

Hovedvejleder: Jesper Ryg

Medvejledere: Marianne Ewertz, Trine Lembrecht Jørgensen, Cecilia M. Lund

Signe Winther Hasler

2020-2023

A national investigation of the safety of dose delivery in a daily treatment adaption workflow with MR-Linacs

Hovedvejleder: Faisal Mahmood

Medvejleder: Uffe Bernchou, Claus Behrens, Ivan Richter Vogelius

Afsluttede ph.d.-projekter

Anne Bisgaard

2020-2023; DW-MRI as a decision making tool in the in-room MRI guided radiotherapy pipeline

Agon Olloni

2020-2023; Risk of cardiovascular disease after non-small-cell lung cancer treated with definitive radiotherapy

Pia Krause Møller

2019 - 2022; PRO-MR-RT - Systematiske patient-rapporterede outcome (PRO) til at målrette behandling af og evaluere akutte symptomer til ny MR-guidet strålebehandling mod bækkenet

Birgitte Bjørnhart

2018-2021; The impact of age and comorbidity on effect of treatment, adverse events and wuality of life in Danish lung cancer patients recieving immunotherapy

Rasmus Lübeck Christiansen

2017-2021; Clinical potential of radiotherapy plan adaptation using an MR accelerator

Christian Rønn Hansen

2016-2022; Data mining in head and neck cancer

Tine Møller Ikander

2018 - 2021; Beslutninger ved livets afslutning

Marianne Vogsen

2018-2021; Et klinisk studie om evaluering med FDG-PET/CT scanninger og genetiske forandringer ved metastatisk brystkræft

Sambavy Nadaraja

2015 - 2019; Betydningen af geriatrisk og biologisk vurdering for optimal behandling af ældre kræftpatienter

Lars Bastholt

Clinical and Translational Collaborative Research in Danish Patients Treated for Metastatic Malignant Melanoma

Stine Brændegaard Winther

2015 - 2019; Kan geriatriske vurderinger forudsige effekt og tolerabilitet af kemoterapeutisk behandling hos ældre patienter med gastrointestinal cancer?

 Signe Ladegaard Harder

2015 – 2018; Kvalme og opkastning hos patienter med dissemineret kræft

Stefan Starup Jeppesen

2014 - 2017; Stereotaktisk strålebehandling til patienter med lokal ikke-småcellet lungecancer – comorbiditet, effekt og toksicitet på behandling

 Ruta Zukaiskaite

2014 - 2017; Pattern of locoregional recurrences after primary intensity modulated radiotherapy of squamous cell carcinomas of head and neck

Lærke Kjær Tolstrup

2016 - 2019; The use of PRO-CTCAE by patients receiving immunotherapy for the treatment of malignant melanoma in routine cancer care

Christina Østervang

Kasper Rørdam Jensen

2016 - 2018; Forbedret Cone Beam billedkvalitet – et redskab til at forbedre strålebehandling

Julie Killerup Kaae

2016 - 2019; Tyggegummi mod mundtørhed og nedsat spytsekretion efter strålebehandling for kræft i mund og mundsvælg

 Carina Ørts Christensen

2013 - 2016; Behandling af cancer mammae og risiko for osteoporose

Jens Christian Rehammar

2013 - 2016; Kardiotoksicitet efter strålebehandling for tidlig brystkræft

Christina  H. B. Ruhlmann

2012 - 2015; Identificering og håndtering af bivirkninger forårsaget af kombineret kemo- og strålebehandling, specielt med vægt på kvalme og opkastning

Anders Bertelsen

Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT®) - fordele og ulemper. Implementation af dynamisk stråletrapi på Elekta accelerators

Annette Kodahl

Cirkulerende mikroRNAs betydning som sygdomsmarkører hos kvinder med brystkræft

Camilla Qvortrup

Prognostiske og prædiktive faktorer hos patienter med metastatisk kolorektal cancer: vækstfaktorer, matrix metabolitter og mikrosatellit status

Ebbe Lorenzen

Risiko for hjertesygdom ved moderne strålebehandling af brystkræft

Jeanette Dupont Jensen

Biomarkører ved brystkræft

Jon Kroll Bjerregaard

Prognostiske og prædiktive markører hos patienter med pancreascancer - Propan studiet

Karin B. Dieperink

Rehabilitering og mestring af senfølger efter kurativ strålebehandling for prostatacancer

Line Schmidt Tarpgaard

Predictive and prognostic biological markers in patients with metastatic colorectal cancer: Results from the NORDIC VII Study. Plasma YKL-40, TIMP-1 and suPAR (I-III)+(II-III)

Lise Eckhoff

Akutte og langsigtede bivirkninger til docetaxel som adjuverende behandling til høj-risiko brystkræft patienter

Lise Højberg

IL-6 som prognostisk og prædiktiv biomarkør hos patienter med malignt melanom

Lotte Holm Land

Comorbidity and survival after treatment for early breast cancer.

Marianne Rønjom

Stråleinduceret hypothyroidisme ved behandling af hoved-halscancer

Merete Krogh

Prognostisk og prædiktiv værdi af YKL-40 hos patienter med stadium IIB-III malignt melanom, postoperativt randomiseret til observation eller adjuverende behandling med interferon

Mette Pøhl

Identifikation og udvikling af en genekspressionsprofil for lungekræft patienter med en høj risiko for fornyet sygdomsfrembrud, fra patienter med lav risiko for tilbagefald

Rikke Dahlrot

Fra stamcellemarkør profiler til individuel behandling af patienter med hjernetumorer

Thea Mattson

Patientsikkerhed i Onkologien

Tine Bjørn Nielsen

Organbevægelse: 4D billeddannelse og behandling

Tine Schytte

Kliniske fordele og ulemper ved optimeret stråleplanlægning og terapi som respirations vejledt planlægning og rotations IMRT sammenholdt med ændret stråledosis og tillæg af stråleforstærkende medicin

Trine Lembrecht Jørgensen

Drug use and comorbidity among elderly Danish cancer patients and the impact on compliance to antineoplastic therapy

Troels Bergmann

Paclitaxels farmakogenomik hos patienter med ovariecancer.

Sidst opdateret: 07.12.2023