Skip to main content

Sammensætning af bedømmelses- og ansættelsesudvalg

Ansættelse af videnskabeligt personale

SDU's direktion vedtog 3. november 2011, at bedømmelsesudvalg, der består af tre eller flere medlemmer, i forbindelse med ansættelser som udgangspunkt skal have en blandet kønssammensætning.

Det Naturvidenskabelige Fakultets ledelsesgruppe har  20. november 2013 præciseret , at der i forbindelse med ansættelser af videnskabeligt personale på Det Naturvidenskabelige Fakultet skal være en blandet kønssammensætning ved bedømmelsesudvalg på tre eller flere medlemmer. De kvindelige medlemmer må gerne være eksterne medlemmer.

Hvis et bedømmelsesudvalg på tre eller flere medlemmer ikke har en blandet kønssammensætning, skal baggrunden herfor redegøres skriftligt over for dekanen. 

Ph.d.-forsvar

Bedømmelsesudvalg nedsat i forbindelse med ph.d.-forsvar på Det Naturvidenskabelige Fakultet er ikke omfattet af denne beslutning, da der her er tale om en bedømmelse af én person på baggrund af dennes afhandling, og ikke en situation hvor flere kandidater skal bedømmes op mod hinanden.

Institut for Biokemi og Molekylær Biologi har dog en politik om, at der skal være mindst én kvinde i sådanne bedømmelsesudvalg.

Ansættelse af teknisk og administrativt personale

Ansættelsesudvalg i forbindelse med ansættelser af teknisk og administrativt personale skal have en blandet kønssammensætning. Da det ikke er muligt at trække på eksterne medlemmer, kan det dog undtagelsesvist godkendes, at der ikke er et blandet ansættelsesudvalg. Når kandidater af begge køn er indkaldt til samtale, skal ansættelsesudvalget dog altid have en blandet kønssammensætning.

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 20.10.2020