Sammensætning af bedømmelsesudvalg

SDU's direktion vedtog 3. november 2011, at bedømmelsesudvalg, der består af tre eller flere medlemmer, i forbindelse med ansættelser som udgangspunkt skal have en blandet kønssammensætning: ”Direktionen tiltrådte, at der skriftligt skal redegøres for fravalg af kvindelige medlemmer til bedømmelsesudvalg og til statslige udvalg.”

Det Naturvidenskabelige Fakultets ledelsesgruppe har  20. november 2013 præciseret , at der i forbindelse med ansættelser af videnskabeligt personale skal være en blandet kønssammensætning ved bedømmelsesudvalg på tre eller flere medlemmer. Hvor dette ikke bliver overholdt, skal der foreligge en skriftlig redegørelse for baggrunden herfor til dekanen. De kvindelige medlemmer må godt være eksterne medlemmer.

Ansættelsesudvalg skal have en blandet kønssammensætning. Da det ikke her er muligt at trække på eksterne medlemmer, kan det dog undtagelsesvist
godkendes, at der ikke er et blandet ansættelsesudvalg. Det skal dog altid overholdes, når kandidater af begge køn er indkaldt til samtale.

Bedømmelsesudvalg nedsat i forbindelse med ph.d.-forsvar er ikke omfattet af denne beslutning, da der her er tale om en bedømmelse af én person på
baggrund af dennes afhandling, og ikke en situation hvor flere kandidater skal bedømmes op mod hinanden. Institut for Biokemi og Molekylær Biologi har dog en politik om, at der skal være en kvinde til stede.