Skip to main content

Uddannelse

Uddannelse

SDU udbyder 10 bacheloruddannelser og 12 kandidatuddannelser inden for naturvidenskab.

Fakultetets bachelor- og kandidatuddannelser følger en 3+2-struktur. Det betyder, at man først tager en bacheloruddannelse (3 år) og derefter kan fortsætte på en kandidatuddannelse (2 år).

Den naturvidenskabelige ph.d.-uddannelse varer som udgangspunkt 3 år og forudsætter, at man har gennemført en kandidatuddannelse. Der er dog også mulighed for at tage ph.d.-uddannelsen sideløbende med kandidatuddannelsen (4+4-ordningen), hvor den studerende påbegynder ph.d.-forløbet efter ét års kandidatstudier.

Derudover udbyder fakultetet også en række sidefag og tilvalg samt  efter- og videreuddannelser.