Skip to main content
DA / EN

Der er matematik i alting

Matematik er en af de ældste videnskaber og samtidig et fag i voldsom udvikling. Det er grundlaget for udvikling af ny teknologi og forbedring af mekanismer i samfundet. Derfor handler matematik i sidste ende også om mennesker.

Nogle matematiske teorier og teknikker udvikles direkte med henblik på problemstillinger fra andre områder såsom astronomi, fysik, kemi, statistik og økonomi. Andre udspringer derimod af matematikeres interesse for abstraktion, for fagets indre struktur og dets æstetiske værdier.

Udtrykket "matematikkens helt urimelige anvendelighed" er kommet til verden, fordi det gang på gang har vist sig, at de undertiden meget abstrakte tankebygninger, matematikere på denne måde skaber uden hensyn til anvendelighed, senere viser sig særdeles brugbare i andre fag. Et eksempel er talteori, som er grundlaget for kryptologi.

På sidefaget i Matematik lærer du at tænke logisk og abstrakt ved hjælp af matematiske metoder og begreber, og du lærer at analysere et problem og gøre det muligt at beregne det, der ellers virker uoverskueligt.

Den teknologiske udvikling og opfindelsen af computere og mobiltelefoner ville ikke være mulig uden matematik. Ved hjælp af matematik kan du udvikle et computerprogram eller beregne, hvor meget jordkloden krummer, selvom du kun måler på en ganske kort strækning af jordens overflade. Men inden for matematik kan du også udtænke abstrakte matematiske modeller, som måske først senere viser sig at kunne bruges i "den virkelige verden". Et eksempel er talteori, som efterfølgende blev grundlaget for kryptologi.

Matematik er altså både et fag i sig selv og et fag, der bruges i alle andre naturvidenskabelige fag. Man kan sige, at matematik blandt andet er det sprog, man bruger til at beskrive naturvidenskabelige fænomener.

Læs mere om dine fremtidsmuligheder

Derfor skal du læse sidefag i Matematik

  • Matematik er sidefaget for dig der er betaget af matematikkens teorier og metoder.
  • Du lærer at tænke logisk og abstrakt ved hjælp af matematiske metoder og begreber.
  • Dine undervisere fra Institut for Matematik og Datalogi er i høj grad tilgængelige med hjælp og vejledning til dine opgaver og projekter.