Biologi (Sidefag)

Sidefaget i Biologi med specialisering i enten økologi, neurobiologi, økofysiologi eller økotoksikologi har særlig vægt på levende organismers vekselvirkninger med den omgivende verden.

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Optagelse på denne uddannelse kræver A-niveau i Matematik

Uddannelsen giver bred indsigt i, hvordan dyr spiller sammen med verden omkring dem og tilpasses udfordrende ændringer i biotiske og abiotiske miljøfaktorer.