Skip to main content
DA / EN

Sidefaget i Biologi har særlig vægt på levende organismers vekselvirkninger med den omgivende verden. Uddannelsen giver bred indsigt i, hvordan dyr spiller sammen med verden omkring dem og tilpasses udfordrende ændringer i biotiske og abiotiske miljøfaktorer.

Vi har rigtig gode faciliteter til eksperimentelt arbejde, både i vores egne laboratorier og på to feltstationer i Kerteminde og på Sydfyn, som giver dig enestående rammer for at fordybe dig i biologiens verden.

Som sidefagsstuderende i Biologi kommer du med, hvor den nye viden skabes. Vi er især internationalt anerkendt for vores forskning inden for vand og miljø, livets udvikling på Jorden og evolutionær biodemografi. Men forskningen involverer eksempelvis også muslingedyrkning, invasive arter, klima, kommunikation og miljøfremmede stoffer.

Selv om hovedvægten i undervisningen ligger på undersøgelser af hele organismer, bruger vi de sidste nye bioteknologiske metoder til undersøgelser af organers cellers og molekylers funktioner.

Læs mere om dine fremtidsmuligheder

Derfor skal du læse...

  • Biologistudiet på SDU lægger mere vægt på eksperimentel biologi end på traditionel, beskrivende zoologi og botanik.
  • Når du læser sidefag i Biologi på SDU, kommer du hurtigt ud i felten. Biologisk Institut har to feltstationer: Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde og Svanninge Bjerge Forskningsstation på Sydfyn.
  • Når du læser sidefag i Biologi på SDU, kan du blive en del af de mange græsrodsbevægelser, som de studerende står bag, for eksempel SDU Klimahave.