Skip to main content
DA / EN

Lær om livets og naturens byggesten

Biologi er læren om, hvordan alt levende fungerer og er organiseret, både på land til vands og i luften – fra Arktis til ørkener og danske bøgeskove.

På SDU lægger vi generelt stor vægt på det eksperimentelle arbejde, som giver dig enestående rammer for at fordybe dig i biologiens verden. Vi har rigtig gode faciliteter til dette, blandt andet vores laboratorier på campus og vores feltstationer.

Biologistudiet er for dig, der er fascineret af, hvordan liv bliver skabt, og hvordan det kan påvirkes og opretholdes. På studiet arbejder du teoretisk med faget, eksperimentelt i laboratoriet og praktisk i felten. Du kommer tæt på naturen og arbejder med overordnede økologiske sammenhænge og detaljerede, komplekse molekylære problemstillinger. Allerede fra første dag på studiet kommer du tæt på forskningen.

Som uddannet biolog er du klar til at arbejde med mange af de udfordringer, Jorden står overfor. I løbet af dit studie specialiserer du dig i ét eller flere områder, som er vigtige for at sikre bæredygtige betingelser. Det kan være på landjorden, for eksempel inden for miljø med søer og vandløb, eller med bevarelse og genskabelse af mere vild natur i Danmark. Du kan også vælge at arbejde med havmiljø, genanvendelse eller klima. Mulighederne er mange.


Derfor skal du læse...

  • Biologistudiet på SDU giver dig muligheder for at sammensætte din uddannelse efter dine faglige interesser.
  • Når du læser Biologi i Odense, kommer du hurtigt ud i felten. Biologisk Institut har to feltstationer: Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde og Svanninge Bjerge Forskningsstation på Sydfyn.
  • Mange biologistuderende på SDU er allerede under deres studie aktive i forskellige organisationer og mindre græsrodsbevægelser. Det er for eksempel studerende fra Biologi, som arbejder med at etablere SDU’s første klimahave på campus.

Mød to biologistuderende fra SDU, og hør hvorfor de har valgt uddannelsen:

Uddannelsen giver ret til den akademiske titel bachelor (BSc) i biologi.