Skip to main content

Datalogi (Sidefag)

Datalogi er videnskaben bag computere og software, og former fremtiden ved at udvikle metoderne, de fungerer efter.

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Datalogi kombinerer teori og praksis, idet uddannelsen giver et indgående kendskab til praktiske emner som programmeringssprog og teoretiske emner som karakterisering af, hvad grænserne er for, hvad der overhovedet kan beregnes.