Skip to main content
  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Datalogi kombinerer teori og praksis, idet uddannelsen giver et indgående kendskab til praktiske emner som programmeringssprog og teoretiske emner som karakterisering af, hvad grænserne er for, hvad der overhovedet kan beregnes.

Bemærk, at sidefaget i Datalogi ikke længere udbydes på bachelorniveau. På kandidatniveau udbydes sidefaget i Datalogi for sidste gang i 2022.

Ansvarlig for siden: Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sidst opdateret: 04.04.2022