Skip to main content

Lær om cellers opbygning, genetik og oversættelsen af DNA til protein

Biokemi og molekylær biologi er områder med stor udvikling inden for både forståelsen af sygdomme på molekylært niveau og eksperimentel udvikling af metoder.
Biokemi er den gren af biologi, som omhandler cellers kemiske bestanddele. Molekylær biologi beskæftiger sig med overførsel af information i biologiske systemer.

Uddannelsen i Biokemi og molekylær biologi er for dig, der vil med på rejsen ind i menneskets DNA. Under uddannelsen arbejder du teoretisk med faget og kombinerer det med praktiske undersøgelser og analyser i laboratoriet. Faget er i hastig udvikling, og målet er at kortlægge genernes funktion og regulering i mennesket.

SDU er førende på verdensplan inden for området proteomanalyse, der anvendes til at kortlægge proteinerne i mennesket og andre organismer. Det er en viden, som giver stor indsigt i for eksempel forskelle mellem celler, og som derfor er med til at forklare forskellene mellem syge og raske celler. Denne grundlæggende viden er nødvendig for forskningen i blandt andet kræft, stofskiftesygdomme og resistens over for antibiotika.

Med en uddannelse i Biokemi og molekylær biologi kan du blandt andet komme til at arbejde med at forbedre menneskers sundhed på et overordnet plan. I løbet af dit studie specialiserer du dig i ét eller flere områder, som bidrager til at undersøge eller bekæmpe sygdomme. Det kan være inden for forskning eller inden for kvalitet og udvikling i medicinalindustrien. Dine muligheder er mange, både i Odense, i resten af Danmark og i udlandet.

 

Derfor skal du læse Biokemi og molekylær biologi i Odense

  • Når du læser Biokemi og molekylær biologi på SDU i Odense, befinder du dig i en by med flere store og små medicinalvirksomheder. Du er derfor tæt på både relevante studiejobs og jobmuligheder, når du er færdiguddannet.

  • Færdiguddannede biokemikere og molekylærbiologer arbejder blandt andet med at forbedre menneskers sundhed på et overordnet niveau, for eksempel inden for behandling, diagnostik, forskning og udvikling af lægemidler.

  • Cellebiologisk Forening Odense er fagråd for de studerende fra Biokemi og molekylær biologi. Foreningen har sit eget lokale på SDU og arrangerer både faglige og sociale aktiviteter.

 

Mød to studerende fra Biokemi og molekylær biologi på SDU, og hør hvorfor de har valgt uddannelsen: