Skip to main content

Lær at løse problemer ved hjælp af matematik

Kandidatuddannelsen i Anvendt matematik er for dig, der gerne vil lære at benytte avancerede matematiske værktøjer og computere til at modellere, analysere og løse komplekse problemstillinger i erhvervsliv og forskning. Uddannelsen kombinerer matematik, statistik og datalogi, og gennem valgfag og valgfri projektemner kan du specialisere dig i netop dét område, du finder mest interessant.

Anvendt matematik er matematik, som er udviklet med formålet at løse problemer fra den virkelige verden:

  • Hvordan producerer vi en rimelig PageRank-score for søgningsmaskiner i et World Wide Web med billioner af sider?
  • Hvordan optimeres en vindmøllevinge, når de tilhørende belastninger er modelleret i millioner af punkter i et 3D-rum?
  • Hvordan vurderer man risikoen for at sikre en bygning mod en bestemt type fare?

Som hovedregel gemmer der sig et matematisk problem i kernen af ovenstående opgaver, for eksempel at løse et meget stort egenværdiproblem, et (ikke-)lineært ligningssystem eller endda en uventet ny matematisk udfordring.

Anvendt matematikere stræber efter at løse sådanne opgaver med beregningsmæssige metoder på den mest effektive måde. Meget ofte involverer det også udvikling af en ny matematisk teori og nye procedurer inden for algoritmer.

Anvendt matematikere er ikke tilfredse med blot at udvikle nye beregningsmæssige metoder; de sigter også mod at udføre en grundig teoretisk analyse: Kan vi stole på udfaldet af modellen? Og under hvilke betingelser?

I anvendt matematik er det anvendelsen, som bestemmer, hvilken tilgang der er mest passende. Derfor er anvendt matematikere ikke begrænset til et underområde inden for matematik. Det kræver i stedet en bred matematisk uddannelse som arbejdsgrundlag og viljen til konstant at lære nye ting.

Læs mere om dine fremtidsmuligheder

Derfor skal du læse kandidat i Anvendt matematik

  • SDU er det eneste universitet i Danmark, som udbyder en kandidatuddannelse i Anvendt matematik
  • Allerede som studerende får du mulighed for at arbejde med udfordrende forskningsspørgsmål og samarbejde med industrien
  • Institut for Matematik og Datalogi er vært for SDU eScience Center, som giver forskere og studerende adgang til en af Danmarks high-performance computerklynger
  • Underviserne er placeret tæt på de studerende og er altid åbne for spørgsmål og diskussion