Skip to main content
DA / EN

En digital verden af big data

Data bliver hele tiden mere og mere essentiel for virksomheder og organisationer i samfundet, der i stigende grad træffer beslutninger på baggrund af data. Omfanget øges også hastigt - og den samlede mængde data på globalt plan fordobles stort set hvert andet år. I 2024 opbevares der dermed 176 zettabyte (1 zettabyte er 1021 byte) data.

Væksten kommer hovedsageligt fra streaming og SoMe, men i fremtiden vil det ændre sig. I 2025 vil erhvervsvirksomheder og organisationer ifølge International Data Corporation stå bag  60 % af data i verden.

Det kræver kvalificeret arbejdskraft at håndtere. Data skal indsamles, sorteres, opbevares, analyseres, forstås, sikres og anvendes. Med en kandidatuddannelsen i data science fra SDU Kolding bliver du ekspert i at behandle data på flere niveauer. Du får indsigt i programmering, både praktisk og teoretisk, og du får viden om for eksempel statistik, maskinlæring og databasesystemer. Uddannelsen indeholder også kurser i IT-sikkerhed og -etik.

Uddannelsen har et teoretisk pensum, som giver dig viden om fagets muligheder på et abstrakt niveau. Undervisningen er dog overvejende praktisk og baseret på eksempler og projekter. Som studerende vil du indgå i en del gruppearbejde, især inden for din fagretning, men også tværfagligt.

De studerende på kandidatuddannelsen i Data science på SDU Kolding kommer med mange forskellige fagligheder. Du kan derfor se frem til at få medstuderende, som har en bachelor eller professionsbachelor inden for eksempel erhvervsøkonomi, designkultur, idræt og sundhed eller digital markedskommunikation. På den måde bygger du videre på din egen faglighed i et mangfoldigt miljø, hvor det er naturligt at samarbejde på tværs af faggrænser og tilegne sig viden og synspunkter fra andre fagligheder. 

Du behøver ikke kunne programmere, når du søger ind på uddannelsen. Undervisningen i programmering begynder på et niveau, hvor alle kan være med. Det er dog en vigtig forudsætning, at du har interesse i at lære at programmere, og at du er meget motiveret. Flere kurser på uddannelsen tager desuden udgangspunkt i, at du har en god matematisk forståelse og opfattelsesevne. Det er derimod ikke afgørende, at du kan huske alt matematikken, du havde i gymnasiet.

Som studerende på kandidatuddannelsen i Data science på SDU Kolding vil du opleve at al undervisning foregår på engelsk. Vi udbyder også en dansksproget kandidatuddannelse i Data science på SDU Odense.

Læs mere om dine fremtidsmuligheder

Derfor skal du læse Data science på SDU Kolding

  • Den engelsksprogede kandidatuddannelse i Data science på SDU Kolding udspringer af fag- og forskningsmiljøet på Institut for Matematik og Datalogi.
  • Uddannelsen er specielt tilrettelagt til at opfylde det stigende behov for databehandling hos virksomheder og organisationer.
  • Med uddannelsen får du en unik jobprofil, fordi du bygger oven på din adgangsgivende bachelor- eller professionabacheloruddannelse.

Uddannelsen giver ret til den akademiske titel cand.scient. (candidatus/candidata scientiarum) i datavidenskab.