Skip to main content
DA / EN

Kemikere er både detektiver og opfindere

Alle processer har et element af kemi. Det kan for eksempel være en reaktion, en omdannelse i et enzym eller egenskaben af et grundstof. Vil du fordybe dig i lægemidler, forstå økosystemer eller celleprocesser, er kemi et centralt fag, og et sidefag i Kemi sætter dig i stand til netop at forstå mere og perspektivere bredere.

Hvis dit centrale fag er et naturvidenskabeligt fag, vil et sidefag i Kemi tilføre nye perspektiver til dit centrale fag. Det skyldes, at forskningen inden for kemi er mangeartet. Der vil altid være et aspekt, der har direkte forbindelse til dit centrale fag fag. Det er i nogle tilfælde også et håndværk, man tilegner sig.

Viden om de kemiske reaktioner og processer er ofte i centrum, når man planlægger forskningsprojekter, uanset fag. En matematiker kan regne på omsætningen af metabolitter, og en biolog kan se på energiomsætning i en havbund, men grundlæggende for begge er de kemiske reaktioner, der faciliterer den proces, man beskæftiger sig med.

Ud over flere værktøjer og kompetencer vil sidefaget i Kemi give dig en mere unik profil, når du skal lande dit første job. Du vil desuden kunne perspektivere din kemi-viden til store globale problemstillinger, såsom lagring af energi, genanvendelse af materialer og udvikling af nye lægemidler. I løbet af din sidefagsuddannelse i Kemi vil du også tilegne dig viden om, hvorfor og hvordan kemi er en uomgængelig del af fremtidens mange bæredygtige løsninger.

Læs mere om dine fremtidsmuligheder

Derfor skal du læse sidefag i Kemi

  • Sidefaget i Kemi giver et nyt perspektiv til dit centrale fag.
  • Du bliver undervist af SDU’s forskere, som er blandt de førende inden for både medicinalkemi og bæredygtig kemi.
  • Når du læser sidefag i Kemi på SDU, bliver du en del af et studiemiljø hvor alle kender hinanden på tværs af årgange, og hvor du har let adgang til at få vejledning hos dine undervisere.