Kemi (Sidefag)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Optagelse på denne uddannelse kræver A-niveau i Matematik samt enten Kemi eller Fysik

Kemikere er både detektiver og opfindere. De er specialiserede inden for så forskellige felter som medicinalkemi, bæredygtig kemi, fremstilling af nye materialer og produkter og universets byggesten. Kemikere forstår og kan forklare, hvorfor og hvordan stoffer, materialer og fænomener fungerer.