Skip to main content

På kandidatuddannelsen i Medicinalkemi bliver du en del af forskningen i kemiske stoffer og disses egenskaber og anvendelser i nye medicinalprodukter.

Du supplerer din bacheloruddannelse med en række kemiske kurser, eksempelvis spektroskopi og molekylmodellering, fag i medicinalkemi og biologisk kemi, samt en række valgfag, som giver dig ekspertise inden for udvikling af nye lægemidler.

Læs mere om dine fremtidsmuligheder

Derfor skal du læse Medicinalkemi på SDU

  • Med en kandidatuddannelse i Medicinalkemi får du en uddannelse, som er målrettet til udvikling af nye lægemidler.

  • Uddannelsen giver dig en solid ballast i kemi og biokemi, kombineret med viden om sundhed og sygdomsbehandling.

  • Du har mulighed for at læse en del af din uddannelse ved et udenlandsk universitet.