Skip to main content
DA / EN

På kandidatuddannelsen i Medicinalkemi bliver du en del af forskningen i kemiske stoffer og disses egenskaber og anvendelser i nye medicinalprodukter.

Du supplerer din bacheloruddannelse med en række kemiske kurser, eksempelvis spektroskopi og molekylmodellering, fag i medicinalkemi og biologisk kemi, samt en række valgfag, som giver dig ekspertise inden for udvikling af nye lægemidler.

Læs mere om dine fremtidsmuligheder

Derfor skal du læse...

  • Med en kandidatuddannelse i Medicinalkemi får du en uddannelse som er målrettet til udvikling af nye lægemidler.
  • Uddannelsen giver dig en solid ballast i kemi og biokemi, kombineret med viden om sundhed og sygdomsbehandling.
  • Du har mulighed for at læse en del af din uddannelse ved et udenlandsk universitet.

Uddannelsen giver ret til den akademiske titel cand.scient. (candidatus/candidata scientiarum) i medicinalkemi.