Skip to main content
DA / EN

Fra atom til univers

Er du nysgerrig, og kan du lide at kombinere abstrakt tankegang med praktiske anvendelser? Kan du lide udfordringer? Så er sidefaget i Fysik på SDU noget for dig.

Fysikkens objekter spænder fra elementarpartikler til galakser og inkluderer alt på de mellemliggende længdeskalaer, herunder atomer og molekyler, væsker og faste stoffer og biofysiske systemer.

Sidefaget i Fysik giver dig mulighed for at møde teori, eksperimenter og computersimuleringer inden for fysikkens centrale fag. Moderne teknologier, for eksempel kommunikationsudstyr, computere og avanceret medicinsk diagnosticerings- og behandlingsudstyr, ville ikke være mulige uden fysik.

Du lærer at anvende samspillet mellem abstrakte teorier, avancerede eksperimenter og computersimuleringer til at modellere fysiske fænomener. Fysik har store berøringsflader med andre videnskaber, især matematik, kemi, bio- og ingeniørfagene, og fysikkens anvendelser ligger til grund for store dele af den moderne teknik, for eksempel computere, robotter, kommunikations- og måleudstyr, solceller og medicoteknik.

Læs mere om dine fremtidsmuligheder

Derfor skal du læse...

  • På sidefaget i Fysik lærer du at kombinere abstrakt tankegang med praktisk anvendelse inden for fysikkens spændende verden.
  • På SDU er fysikforskere og -studerende i den samme bygning. Her er også vores samarbejdspartnere inden for eksempelvis matematik, datalogi, kemi og ingeniørfagene.
  • På Fysik på SDU finder du et stærkt studiemiljø, som fungerer på tværs af årgange og med mange faglige og sociale arrangementer. Ofte bliver arrangementerne tilrettelagt af de studerende i fagrådet, Æter.