Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kursuspakken er tilrettelagt efter, at du er kandidat med centralfag i Biologi efter gældende studieordning.

Efter gældende studieordning vil du mangle 45 ECTS for at opnå faglig kompetence til at undervise i Bioteknologi. For også at opfylde faglig kompetence i Kemi vil du yderligere mangle et kursus inden for fagområdet spektroskopi samt noget dybdestof.

Der vil blive foretaget en konkret, individuel vurdering af, hvad du mangler for at opnå faglig kompetence til at undervise i Bioteknologi, og dermed hvilke kurser du skal tage for at opfylde de faglige mindstekrav – og hvilke kurser du kan få merit for.