Skip to main content
  • Dato

  • Pris

    138.000 kr.
  • Sted

    Syddansk Universitet
  • Del

Beskrivende radiograf

Hvem: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Varighed:  2022-2023
Hvor: Syddansk Universitet

Kompetenceudviklingsforløbet Beskrivende radiograf er et efteruddannelsestilbud for radiografer, der ønsker opkvalificering som led i fortsat karrieremæssig progression med sigte mod kvalitetsudviklingsopgaver og varetagelse af udvidede funktioner inden for billeddiagnostiske specialer med særlig vægt på konventionelle røntgenundersøgelser inden for det perifere og aksiale skelet. 

Kompetenceudviklingsforløbet er etableret i et samarbejde mellem de fem regioner og SDU.

Er du interesseret i kurset?

Ved interesse i kurset, kontakt da din afdelingsledelse. 

Der er tildelt et begrænset antal pladser til hver region. Din afdelingsledelse kan kontakte den regionale kontaktperson vedr. ledige pladser og tilmelding. 

Regionale kontaktpersoner:

Informationsmateriale om kursusforløb 2022-2023

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende kursusforløbet, så kontakt Andrea Winsløw Davidsen via funktionspostkassen: brkuf@health.sdu.dk.