Skip to main content
 • Pris

  12.000 DKK ekskl. moms
 • Sted

  Studiestræde 6, 1455 København K
 • Del

Tilmeld

Kursus i kunst og kultur for sundhed og trivsel

Hvem: Statens Institut for Folkesundhed
Varighed:  8 dage
Hvor: Studiestræde 6, 1455 København K

Statens Institut for Folkesundhed, SDU står bag kurset i samarbejde med sundhedssektoren i Region Skåne og Lunds Universitet.

Kurset består af otte undervisningsdage fordelt over fire måneder med to undervisningsdage månedligt i umiddelbar forlængelse af hinanden. Kurset vil veksle mellem forelæsninger, gruppearbejde, workshops og studiebesøg. Deltagerne skal som en del af kurset udarbejde en plan for udførelse af en kultur- og sundhedsaktivitet i egen praksis. Arbejdsbelastningen på kurset er svarende til 7,5 ECTS.

Det lærer du

Du vil på kurset:

 • Få viden om effekter af og anvendelsesmuligheder for forskellige kunst- og kulturgenrer i forebyggelses- og sundhedsfremmearbejde
 • Få indblik i metoder til at bruge kunst og kultur som ressource i forebyggelses- og sundhedsfremmearbejde
 • Få værktøjer til at planlægge, rammesætte og evaluere kunst- og kulturaktiviteter som sundhedsfremmeindsats med udgangspunkt i egen praksis
 • Reflektere kritisk omkring anvendelsen af kunst og kultur i forebyggelses- og sundhedsfremmearbejde

Sådan giver kurset værdi til din organisation

Kurset tilbyder et videns- og praksisfundament for at skabe nye og anderledes indsatser og samarbejder med udgangspunkt i kunst og kultur.

Din profil

Kurset henvender sig til alle, der søger viden, inspiration og praktiske værktøjer til at arbejde med kunst og kultur som sundhedsfremme, fx inden for social- og sundhedssektoren, i uddannelsesregi, kunstnere og kulturaktører og i den frivillige sektor.

Dag 1: INTRODUKTION TIL KURSET

På kursets første dag introduceres kursets form og indhold. Vi sætter rammerne for forløbet, lærer hinanden at kende, og får skabt fælles fodfæste. Om formiddagen vil vi se nærmere på, hvordan vi arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i Danmark, og hvorfor og hvordan kunst og kultur kan spille en rolle ind i dette arbejde. Herpå følger en indføring i kunst og kultur som felt, hvor vi vil dykke ned i forskning i kultur og sundhed i et dansk, nordisk og internationalt perspektiv, samt forholde os nysgerrigt til hinandens definitioner af, og erfaringer med kultur og sundhed. Om eftermiddagen vil vi flytte blikket fra forskning til praksis, og se nærmere på, hvordan viden om kultur og sundhed omsættes og integreres i praksiskontekster. Inden vi slutter dagen af, vil kurset introducere til den gennemgående skriftlige opgave, og vi vil netværke via uformel interaktion, praktiske øvelser og gruppedannelse.

Dag 2: NARRATIV SUNDHED

På dag to vil vi udforske potentialerne i brugen af skønlitteratur og narrative metoder som nærlæsning, kreativ skrivning og guidet fælleslæsning til 1) at fremme narrative kompetencer som lydhørhed og forståelse blandt sundhedsprofessionelle og 2) at arbejde med meningsfuldhed, fællesskab, livskvalitet og kreativitet i sundhedsfremmeindsatser. Formiddagen byder på en teoretisk indføring i narrativ sundhed, med konkrete eksempler fra aktuelle forskningsprojekter. Om eftermiddagen holder vi workshops i guidet fælleslæsning og kreativ skrivning med erfarne facilitatorer, og der vil afslutningsvist være tid til at arbejde med den gennemgående projektopgave.

DAG 3: KUNST OG ÆSTETIK

På dag tre vil vi se nærmere på brugen af kunst og æstetik som sundhedsfremme. Om formiddagen vil vi dykke ned i aktuel forskning om anvendelse og effekter af kunst og æstetik i behandlings- og sundhedsfremmekontekster. Dagen vil give indblik i, hvad æstetik og æstetiske oplevelser gør ved os som mennesker, og vi vil præsentere og diskutere konkrete eksempler på brugen af kunst, sansning og æstetiske installationer i sundhedsfremme-øjemed. Eftermiddagen byder på et studiebesøg som giver indblik i hvordan kunst og æstetiske oplevelser kan påvirke os, og hvordan vi kan interagere med kunsten.

DAG 4: MUSIK OG SANG

Dag fire handler om musik og sang og deres potentialer og anvendelsesmuligheder i sundhedsfremmekontekster. Formiddagen introducerer teoretiske koncepter og aktuel forskning om, hvordan musik og sang kan påvirke sundhed og trivsel, blandt andet med eksempler fra konkrete forskningsprojekter. Eftermiddagen giver mulighed for at deltage i en workshop med musikaktiviteter, og få indblik i, hvordan musik kan anvendes i forskellige sammenhænge til at fremme sundhed, trivsel og livskvalitet.

DAG 5: DANS OG BEVÆGELSE

Kursets dag fem handler om dans og bevægelse i et sundhedsfremmeperspektiv. Om formiddagen vil vi se nærmere på aktuel forskning om, hvordan dans og bevægelse påvirker os og vores sundhed. Vi dykker ned i, hvordan dans kan styrke både fysisk og mentalt trivsel, og vi præsenterer eksempler på projekter, der har anvendt dans som et værktøj til at fremme sundhed. Om eftermiddagen afholdes en interaktiv workshop, hvor deltagerne får mulighed for at opleve og udforske dansens potentiale og få hands-on erfaring med at bruge dans som et redskab til at skabe trivsel og sundhed. Både passiv og aktiv deltagelse er mulig. Sidst på dagen vil der være tid til at arbejde med den gennemgående projektopgave.

DAG 6: IMPLEMENTERING, EVALUERING OG ETIK

På dag seks vil vi se nærmere på teori og praksis omkring implementering og evaluering af kultur og sundhedsindsatser, samt etiske overvejelser i kultur- og sundhedsarbejdet. Om formiddagen udforsker vi rammer og værktøjer til at evaluere kultur- og sundhedsindsatser. Vi kaster et kritisk blik på brugen af kunst og kultur som sundhedsfremme, og ser nærmere på strukturer og rammefaktorer for implementering af projekter og indsatser, herunder muligheder og udfordringer i forbindelse med at samarbejde på tværs af sektorer og fagområder, og på hvordan man meningsfuldt undersøger, effektmåler og dokumenterer kunst og kultur indsatser. Om eftermiddagen vil vi adressere og diskutere etiske overvejelser i forbindelse med kultur- og sundhedsindsatser, herunder målgruppehåndtering og facilitering.

DAG 7-8: OPGAVEFREMLÆGGELSER OG FEEDBACK

På kursets to sidste dage vil deltagerne fremlægge deres skriftlige opgaver og få feedback af de øvrige deltagere og undervisere. Både individuelt og gruppearbejde er her muligt.

Kurset afholdes i forårssemesteret 2025, i perioden januar 2025 - april 2025, fordelt på følgende datoer og tidspunkter:

 • Dag 1-2: 30.-31. januar 2025 kl. 9.00-16.00
 • Dag 3-4: 27.-28. februar 2025 kl. 9.00-16.00
 • Dag 5-6: 20.-21. marts 2025 kl. 9.00-16.00
 • Dag 7-8: 10.-11. april 2025 kl. 9.00-16.00

 

Informationsmøde

19. september 2024 kl. 15.00-15:45 afholder vi et digitalt informationsmøde om kurset. Her kan du høre mere og stille spørgsmål. Du tilmelder dig informationsmødet ved at skrive en mail til Mette Marie Kristensen på memk@sdu.dk.

Undervisningen varetages af forskere på tværs af sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora, mens de praktiske workshops varetages af relevante aktører fra kunst- og kulturverdenen.
12.000 DKK ekskl. moms.
Kursusbevis udstedes ved kursets afslutning.

Tilmelding

Et tilmeldingslink vil blive tilføjet hjemmesiden snarest, men vil du tilmelde dig allerede nu, kan du skrive til Mette Marie Kristensen på memk@sdu.dk.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, eller gerne vil vide mere om kurset, er du velkommen til at kontakte Mette Marie Kristensen på memk@sdu.dk eller tlf. 65 50 78 05/ Anita Jensen på anita.jensen@skane.se eller tlf. 60 19 12 76.