Skip to main content

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Samt en af følgende fagkombinationer:
    • Fysik B og Kemi B
    • Fysik B og Bioteknologi A
    • Geovidenskab A og Kemi B

Dispensationsmulighed

I henhold til deltidsbekendtgørelsens §7, stk. 2 kan universitetet dispensere fra de formelle adgangskrav, såfremt det vurderes, at du har de nødvendige faglige forudsætninger.

Vurdering af faglige mindstekrav

For at få lavet en konkret, individuel vurdering af, hvilke kurser du kan få merit for, og hvilke kurser du skal tage for at opnå faglig kompetence i Bioteknologi, skal du sende dine eksamenspapirer i pdf-format i en mail til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (stuk@uvm.dk), att. Mette Malmqvist og Ole Fristed Kunnerup, med CC til mip@sdu.dk (Michael Petersen, uddannelsesleder Kemi).

Vedhæft også gerne eventuel anden relevant dokumentation.

Deadline for ønske om individuel vurdering af faglige mindstekrav er 20. oktober.

Bemærk, at en forudsætning for, at du kan få vurderet mulig undervisningskompetence, er, at du har færdiggjort en kandidatuddannelse med Biologi som centralt fag.

Bemærk også, at fagkonsulenten ikke vurderer, om du opfylder universitetets adgangskrav. Fagkonsulenten vurderer udelukkende, hvilke kurser du mangler at tage for opnå undervisningskompetence i Bioteknologi.

Ansøgning

Du søger om optagelse via Ansøgningsportalen senest 1. december. Ved fortrydelse inden 31. januar kan det indbetalte beløb refunderes.