Skip to main content

Denne kursuspakke i Bioteknologi henvender sig til gymnasielærere, som har en kandidatgrad med centralfag i Biologi, og som ønsker at opnå faglig kompetence til at undervise i Bioteknologi.

For kurser med minimum 20 deltagere opretter SDU særlige undervisningsforløb, der er tilrettelagt, så undervisningstidspunkterne tager hensyn til gymnasielærere. Undervisningen bliver planlagt i blokke og ligger så vidt muligt samlet på enkelte dage. Nogle kurser kan blive undervist online. Felt- og laboratoriekurser kan ligge på andre dage.

For kurser med færre end 20 deltagere henviser vi til de fuldtidsstuderendes hold, hvor der kan være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet fra kl. 8-18, og hvor undervisningstidspunkterne kan variere fra uge til uge.