Skip to main content
DA / EN

Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet

Ph.d.-afhandlinger

Antagede ph.d.-afhandlinger siden 2001

Vi henviser til Syddansk Universitetsbibliotek bogafd@bib.sdu.dk - alternativt til forfatteren - for adgang til afhandlinger, som ikke er tilgængelige på denne side.

 

2024

Jonas Teglbjærg, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab: Teaching for Utopia? On the Conditions for Deliberative Discussion in Social Science Education.

 

2023

Signe Rom Rasmussen, Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation: 'Den bedste udgave af dig selv’. En kulturanalytisk undersøgelse af kosmetisk modificeret maskulinitet i to nationale kontekster

Elisabetta Barili, Institut for Sprog, Kultur, Historie og Komunikation: Building rhetorical (self-)awareness through Hermogenes: John Tzetzes’ Commentary on Περὶ ἰδεῶνλόγου

Thor Hennelund Nielsen, Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse: Philosophical Foundations of Health Assessment: Toward a Dynamic and Integrative Conception of Health

Jon Thulstrup, Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation: Die Minderheit aus Sicht von drei Generationen

Karl Emil Rosenbæk, Institut for Kultur og Sprogvidenskaber: Literature and the Oil Impasse: Contemporary Petrofiction from Denmark and Norway

Jessica Elaine Sorenson, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab: Knowing-Things. Overcoming epistemological constraints through material interaction

Birthe Menke, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab: Intentional Emergence: Moving from experiment to experiment in a Tourism Co-design inquiry about the Sustainable Development Goals

Inger-Marie Falgren Christensen, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab: Computing with concepts using tangible, computational tools: Developing design principles and patterns for the integration of computational thinking with computational things in humanistic subjects in higher education

Anne Merete Lyngroes Fladmose, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab: Rewriting Narratives in a Sustainable Transition: The SDGs as Frame or Living Story at the University of Southern Denmark?

 

2022

Michaela Honauer, Institut for Design og Kommunikation: Intregrating Wearable Technologies in the Performing Arts: A Holistic Approach to Interactive Costuming

Hildegunn Juulsgaard Johannesen, Institut for Kulturvidenskaber: Kontroversielle aspekter i historieundervisningen 7.-9. klassetrin. Et etnografisk inspireret klasserumsstudie

Niels Jørgen Gommesen, Institut for Kulturvidenskaber: Entanglements of responsibility: On designing citizen science communication

Puxiang Ren, Institut for Kulturvidenskaber: A Comparative Study of the Happiness Paradox

Freja Sørine Adler Berg, Institut for Kulturvidenskaber: Uafhængig podcasting i en tværmedial tidsalder

Anne Bang-Larsen, Institut for Kulturvidenskaber: Vejledning  - Et drama i flere akter. Studier af vejledningsprocesser knyttet til elevers arbejde med større skriftlige opgaver i det almene danske gymnasium

Line Maria Simonsen, Institut for Kulturvidenskaber: Digitalization of the wild: the everyday enaction of digital consultations in interprofessional interactions

Alessandra Cenci, Institut for Kulturvidenskaber:  Values and Knowledge in Public Health Analysis and Policy

Maria Østerby Elleby, Institut for Historie: De sene trolddomsprocesser. Troldom i den danske højesteret 1664-1741

Claudia Læssøe Pedersen, Institut for Historie: The challenges of asymmetric urban warfare: the Israeli experience, 1982-2014

Malte Lebahn-Hadidi, Institut for Sprog og Kommunikation: In the guise of safety: The cultural-cognitive ecosystem of medication errors and patient safety

Nikolaj Pilgaard Petersen, Institut for Kulturvidenskaber: Ikke-konstitutiv kosmopsykisme - naturalisme, idealisme og Martinus' metafysik  i syntese

Safinaz Büyükgüzel, Institut for Design og Kommunikation: A Micro-Analytic Investigation into the Interactional Organization of Daily Scrum Meetings

Malene Jensen, Institut for Sprog og Kommunikation: ”Min kuglepen er en sporhund, når jeg læser” – Et kognitivt etnografisk studie af læseprocesser

Kristian Møhler Sørensen, Institut for Design og Kommunikation: The Value of Public Libraries: Exploring the Perceptions of Stakeholder 

 

2021

Regina Christiansen, Institut for Kulturvidenskaber: Values in Human Interactions: A Language and Value Theory Analysis 

Eva Dam-Christensen, Institut for Kulturvidenskaber: Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen. Et didaktisk designeksperiment i udskolingselevers faglige gruppesamtaler i danskfaget samt Errata

Lucie Duggan, Institut for Kulturvidenskaber: I think the distinction easier to feel than to formulate. Defining the Child Ballad in the Digital Age
 
Charlotte Johanne Fabricius, Institut for Kulturvidenskaber: Super-Girls: Girlhood and Agency in Contemporary Superhero Comics
 
Leander Göttcke, Institut for Kulturvidenskaber: The Continuation of History: The Crisis of Liberal Democracy in Contemporary Novels
 
Julie Marie Isager, Institut for Kulturvidenskaber:  ”Hvis du vakler, er der ridser i lakken” Mundtlige danske studentereksaminer fra elevperspektiv

Nils Valderdorf Jensen, Institut for Historie:  Moral på grænsen. Smugleri og stat i Det sydfynske Øhav, 1850-2000
 

Sophy Kohler, Institut for Kulturvidenskaber: Reading for Relations. Forms of Attachment in Contemporary Migration Literature
 
Sanna Lassen, Institut for Kulturvidenskaber: Ressourcepersonens hyperorientering. En empirisk undersøgelse af ressourcepersonens rolle og funktion i den danske folkeskole samt Errata

Line Mex-Jørgensen
, Institut for Historie:  The Egyptian Revolution. Imaginaries of the good life during the 18 days of revolution at Tahrir Square in 2011

Maja Nordtug, Institut for Kulturvidenskaber: Engaging with Digital Media – Parents’ Digital Media Engagement in Relation to HPV Vaccination
 
Sofie Pedersen, Institut for Historie: Gør som os! En undersøgelse af, hvordan rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund fortolker ”god integration” og sig selv gennem livsfortællinger i statssanktionerede kampagner
 
Jacob Knage Rasmussen, Institut for Historie: Hvem troede de jeg var? Når tidligere børnehjemsbørn læser deres journal – konflikter, håndteringsstrategier og potentialer

Rasmus Vangshardt, Institut for Historie: The Theatrum Mundi of Celebration. Pedro Calderón de la Barca and the World Theatre as Aesthetic Theodicy
 
Per Trads Ørskov, Institut for Sprog og Kommunikation: Evaluation of the effectiveness of a multifaceted brain training intervention applied in an upper secondary school setting

 

2020

Ahmed Mohamad Abou El-Zalaf, Institut for Historie: The Muslim and State Repression: The Rise of Clandestinity and Militancy in an Islamist Organization

Julie Andersen-Mølgaard, Institut for Historie: "Vi har saftsusme haft mange gode ferier i Tyskland." Danske turister i Vesttyskland 1949-1970

Anne Hagen Berg, Institut for Historie: Børnesygdommenes politik. Mæslinger, fåresyge og røde hunde og indførslen af MFR-vaccination i Danmark 1987

Cecilie Bjerre, Institut for Historie: Når staten er far og mor. Børneværnets anbringelser af børn i Danmark, 1905-1975

Valdemar Grambye, Institut for Historie: Antikvaren som samler i det tidlig moderne museumslandskab. En videnskabshistorisk undersøgelse af antikvarernes museale praksisser i Danmark 1650-1750

Roland Hachmann, Institut for Design og Kommunikation:  Didaktisk design for transformation af faglig viden - en undersøgelse af lærerstuderendes transformationer af faglig viden mellem professionsuddannelse - og praksis

Kristina Hansen Hadberg, Institut for Design og Kommunikation: En kommercielt drevet designhistorie: Danske boligmagasiners historiekonstruktion i det 21. århundrede

Marie-Elisabeth Lei Holm, Institut for Kulturvidenskaber: Recognition redefined - Using Literary Texts to Get social Acknowledgement

Kamilla Jensen Husen
, Institut for Kulturvidenskaber: At blive til kvinde. Kvindelige udviklingsfortællinger i moderne dansk litteratur 1970-2018

Henrik Koll, Institut for Sprog og Kommunikation: Appropriating Pasts and Futures: A Bourdieusian Perspective on the Strategic Organization of Time

Nadja Mariager, Institut for Kulturvidenskaber: Integrating neuroscientific insights into Danish Upper Secondary School teachers' pedagogical decision-making. A Luhmann-inspired, social-systemic analysis

Aske Hennelund Nielsen,
Institut for Historie: Dansk Atomkultur fra 1945-1963. Forestillinger om atomenergiens praktiske anvendelse i Danmark

Gry Hvass Pedersen, Institut for Historie: Modernity, Islamic Tradition and Higher Education

Sissal Rasmussen, Institut for Sprog og Kommunikation: Færøske børns tidlige ordforrådstilegnelse - Adaption og normering af en færøsk version af MB-CDI-forældrerapporter

Kasper Rathjen, Institut for Historie: Det folkelige museum. Mellem oplysning og oplevelse

Dominique Routhier, Institut for Kulturvidenskaber: The Work of Art in the 'Age of Automation': The Situationist Movement, 1956-1973

Johanne Gormsen Schmidt, Institut for Kulturvidenskaber: Uanselighedens kunst. Æstetik og praksis på Forlaget Basilisk

Dea Schou, Institut for Kulturvidenskaber: KRIGSRUS. Ambivalente fremstillinger af krops- og bevidsthedsændringer i tysk billedkunst

Solveig Troelsen
, Institut for Kulturvidenskaber:  Forkastet eller anerkendt? Et eksplorativt studie i folkeskoleelevers afgangseksamen i ’Dansk, skriftlig fremstilling'  samt Errata

 

2019

Andreas Immanuel Graae, Institut for Kulturvidenskaber: The Cruel Drone: Imagining Drone Warfare in Art, Culture and Politics

Stine Grønbæk Jensen, Institut for Historie: At åbne skuffen. Om tidligere børnehjemsbørns transformationer af selvet og den sociale verden gennem erindringsarbejde

Danica Jovanovic, Institut for Sprog og Kommunikation: Multimodal Dialogue and Photographic style on Social Media

Søren Mads Mau, Institut for Kulturvidenskaber: Mute Compulsion: A Theory of the Economic Power of Capital

Tanja Knoblauch Nielsen, Institut for Design og Kommunikation: Co-designing Smart Tourism - Evoking possible futures through speculation and experimentation

Matilde Lykkebo Petersen, Institut for Kulturvidenskaber: Ægdonor. Et sanse-etnografisk studie af æg, kroppe og nye slægtskaber

Maria Pia Pettersson, Institut for Kulturvidenskaber: Potentialer for interkulturel dannelse i elevers praksisser i folkeskolens tyskundervisning. Et studie i spændingsfeltet mellem tyskfagets teoretiske, retoriske og kulturelle praksis

Jesper Lundsby Skov, Institut for Historie: Frihed og ret: En begrebshistorisk analyse af forholdet mellem forfatning og frihedsrettigheder ca. 1840-1953

 

2018

Anders Stig Christensen, Institut for Kulturvidenskaber: Kompetencer i samfundsfag: En undersøgelse af elevers verbalsproglige og multimodale samfundsfaglige kompetencer i 8. kl. i folkeskolen

Søren Nygaard Drejer, Institut for Kulturvidenskaber: Overgange og udviklinger. To skriveres transition mellem gymnasium og universitet i fagene dansk og fysik

Steffen Hope, Institut for Historie: Constructing institutional identity through the cult of royal saints, c.1050-c.1200

Søren Nørby, Institut for Historie: Når fjenden forsvinder. Det danske flyvevåbens omstilling fra Berlinmurens fald 1o989 til krigen over Libyen 2011

Christina Holm Poulsen, Institut for Kulturvidenskaber: Inklusion - muligheder og begrænsninger for deltagelse belyst gennem et børneperspektiv

Rosita Satell, Institut for Design og Kommunikation: Født som ikon? Mediernes betydning for nyere møbeldesign

 

2017

Maria aus der Wieschen, Institut for Design og Kommunikation: Classroom Practices in Early Foreign Language Teaching in Denmark: On the Role of Quantity and Quality of Exposure to English inside the Classroom 

Tine Brøndum, Institut for Kulturvidenskaber: Fortællinger mellem erindring og forventning. Selvfortællingen som meningsforhandling, forskelsmarkør og uddannelsesmotivation blandt kommende lærere

Camilla Bruun Eriksen, Institut for Kulturvidenskaber: Tyk. Populærkulturelle fortællinger om den tykke krop

Annette Esbensen, Institut for Sprog og Kommunikation: Sprogforståelse og kognitiv processering hos danske børn med hørenedsættelse i alderen 7 til 12 år

Rasmus Gahrn-Andersen, Institut for Historie: En fænomenologisk undersøgelse af den epistemologiske mulighedsbetingelse for social fælleshed

Camilla Franziska Hansen, Institut for Kulturvidenskaber

Jens-Christian Hansen, Institut for Historie: Koncentrationslejren Husum-Schwesing: Studier af en udelejrs fangesamfund, juridiske konsekvenser og sene erindringskultur

Daniel Henschen, Institut for Historie: Kaldets verden. En historie om den danske missionsbevægelse

Jytte Isaksen, Institut for Sprog og Kommunikation: Outcome evaluation in aphasia therapy

Jesper Jensen, Institut for Design og Kommunikation: Didaktisk design med web 2.0 og web 3.0 - med særligt fokus på begrebskort

Kristina Krake, Institut for Historie: Skandinavien i ekstremernes tidsalder. Systemkritik og demokratiforsvar i mellemkrigstiden 1919-1939

Julian Lamberty, Institut for Historie: Universitetet og konkurrencestaten: Et studie af Syddansk Universitet 1990-2016

Maja Lucas, Institut for Kulturvidenskaber: Intensitet - som litterært vurderingskriterium og litterær kvalitet

Maria Mortensen, Institut for Kulturvidenskaber: Smerte. Queeranalytiske casestudier af kropsmodifikation og kronisk smerte(behandling)

Bettina Munch, Institut for Design og Kommunikation: MØDETURISME som middel til bæredygtig destinationsudvikling i Esbjerg

Kristian Møller, Institut for Kulturvidenskaber: Intimitetens medialisering. En undersøgelse af hook-up apps og homoseksuelle mænds intimitetskulturer

Kristian Bruun Rasmussen, Institut for Sprog og Kommunikation: Arbejdsidentitet og identitetsarbejde - et casestudie blandt produktionsmedarbejdere på virksomheden Danfoss med særligt fokus på teamkoordinatorrollen

Nynne-Cecilie K. Schmidt, Institut for Historie: Tryghed - Begrebet der sejrede ad helvede til ... godt!

Tine Sommer, Institut for Kulturvidenskaber: Happy, Ugly, Cruel? Motherhood in American Middlebrow Fiction, 1920-1950

Rasmus Sínding Søndergaard, Institut for Historie: The Institutionalization of Human Rights: Congress, Reagan, and U.S. Foreign Policy

Torsten Bøgh Thomsen, Institut for Kulturvidenskaber: Skyggepunkter, mudder og menneskeatomer - natur og materialitet i H.C. Andersens forfatterskab

Margit Bech Vilstrup, Institut for Historie: Kampen om arbejderne - arbejderbegrebets politiske historie 1750-2017

Andreas Lenander Ægidius, Institut for Kulturvidenskaber: Håndteringen af musikfiler i krydsfeltet mellem downloading og streaming. En undersøgelse af hverdagens digitale musikbrug og remedieringen af musikformater

 

2016

Iben Engelhardt Andersen, Institut for Kulturvidenskaber: Tragic Teenagers. Excessive Speech in Literature and Contemporary US Culture

Anne-Marie Tyroll Beck, Institut for Kulturvidenskaber: Samarbejdskonstruktioner i byggeprojekter. Et casestudie af tværfaglig praksis og stilladseret læring på byggepladsen

Mai Hostrup Brunse, Institut for Historie: Are sisters doing it for themselves? Køn og politik i Danmark efter 1945

René Schrøder Christensen, Institut for Historie: Odense Staalskibsværft 1918-2012 - et teknologisk førende værft nationalt og internationalt?

Tea Dahl Christensen, Institut for Kulturvidenskaber: Den danske soldaterhelt. Heroisering af soldaten i nutidige kommemorative praksisser

Marit Carolin Clausen, Institut for Sprog og Kommunikation: Phonological Development and Differential Diagnosis of Speech Sound Disorders in Danish-speaking Children

Hanne Bjerre Cowling, Institut for Design og Kommunikation: I spændingsfeltet mellem informationel privathed og offentlig sikkerhed - Statens overvågning af big data anvendt i sikkerhedsteknologi

Ane Dolward, Institut for Design og Kommunikation: EN DMO gøres

Jette Ernst, Institut for Sprog og Kommunikation: Organizing to reform. The social aspects of organizational change in a Danish hospital department

Stig Toke Gissel, Institut for Kulturvidenskaber: Scaffolding second graders' reading of unfamiliar text with a digital learning material that supports and strengthens students' decoding while students are reading for meaning

Mikkel Gylling Hangaard, Institut for Sprog og Kommunikation: The Influence of Nested and Cross-Cutting Social Identities on Organisation Members

Jesper Hansen, Institut for Historie: Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde - et bebyggelseshistorisk regionalstudie

Rolf Hvidtfeldt, Institut for Kulturvidenskaber: Scientific Crossbreeding. Approach based analysis - a method for disentangling interdisciplinary science 

Karna Kjeldsen, Institut for Historie: Kristendom i folkeskolens religionsfag. Politiske og faglige diskussioner, repræsentation og didaktisering

Maja Klausen, Institut for Kulturvidenskaber: Skjulte steder - medialisering, deltagelseskultur og det senmoderne rum

Marianne Kongerslev, Institut for Kulturvidenskaber: From Trickster to Two-Spirit: Gender (Trans)Formations in Native American Narratives

Dietha Koster, Institut for Sprog og Kommunikation: Understanding the World through L1 and L2 German and Spanish - The case of placement events 

Else Lauridsen, Institut for Design og Kommunikation: Ipad-didaktik. At undervise og lære med Ipads

Martin Ledstrup, Institut for Historie: Oscillations of Nationhood. A Sociology of In-betweenness in the United Arab Emirates

Marlene Karlsson Marcussen, Institut for Kulturvidenskaber: READING FOR SPACE. An Encounter between Narratology and New Materialism in the Works of Virginia Woolf and Georges  Perec 

Sabina Maria Michaëlis, Institut for Design og Kommunikation: Articulating Design in Design Museums

Michael Karlsson Pedersen, Institut for Kulturvidenskaber: Der lyrische Stoff im Zeitalter der modernen Restauration. Zu einer Theorie und Poetik der stofflichen Stimung im Werk Max Kommerells, Emil Staigers, Wilhelm Lehmanns und Karl Krolows (1930-1965)

Irene Simonsen, Institut for Design og Kommunikation: Dansk som andet-/fremmedsprog - BA-studerendes skriftlige L2-genrekompetencer. En sammenlignende undersøgelse af danske L1-sprogbrugeres og tyske L2(dansk)-studerendes beherskelse af formelagtigt sprog i udvalgte genrer

Fabio Trecca, Institut for Sprog og Kommunikation: The impact of phonetic structures on language processing and acquisition: The case of Danish

Rebekka E. Vetter, Institut for Sprog og Kommunikation: Speak properly - A Conversation Analytic study of Reproaches as a Method for Socializing Residents into Morality in a Danish Group-home

Claudia Wittig, Institut for Historie: Instructing and Constructing Nobility: Moral-Didactic Poetry in Twelfth- and Thirteenth-Century Germany and England

Maja Gildin Zuckerman, Institut for Historie: Broadening Home. The Emergence of Danish Zionism and its Topological Expansion of Danish Jewishness, 1897-1914

Veronica Yepez-Reyes, Institut for Design og Kommunikation: Global Fairness in Digital Interaction: a rhizomatic analysis of social imaginaries

 

2015

Elisabeth Muth Andersen, Institut for Sprog og Kommunikation: What's your problem?: On how participants understand and deal with experienced bodily problems in an online discussion forum about metabolism 

Mikkel Snorre Wilms Boysen, Institut for Kulturvidenskaber: The relationship between expertise and creativity. Computer-based music-making and the influence of instrumental music training

Jonas J. H. Christensen, Institut for Historie: Nikephoros Blemmydes' Diegesis Merike and Self-Narrative in Monastic Foundation Documents

Jalal El Derbas, Institut for Sprog og Kommunikation: Bilingualism: Disruptive Practices in Mainstream Schools

Ödül Akyapi Gursimek, Institut for Kulturvidenskaber: Audience Creativity and Online Participation in Transmedia Environments: The Case of Lost

Ane Grum-Schwensen, Institut for Kulturvidenskaber: Fra strøtanke til værk - En genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af H.C. Andersens forfatterskab

Elisabeth Dalby Kristiansen, Institut for Sprog og Kommunikation: Student displays of academic competence in the international university

Christian Hviid Mortensen, Institut for Kulturvidenskaber: Displaying Sound. Radio as Media Heritage in a Museological Context

Jette Lykke Jensen, Institut for Design og Kommunikation: Contemporary hybrids between design and art 

Justin Markussen-Brown, Institut for Sprog og Kommunikation: Establishing Quality in Preschool Language and Literacy Environments On the quality of Danish preschools, and pathways to improving it via professional Development 

Inger Lyngdrup Nørgaard, Institut for Historie: Beskyt de værdige fattige! Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed, filantropi og fattigvæsen i København 1770-1874

Sarah Bro Pedersen, Institut for Sprog og Kommunikation: The Cognitive Ecology of Human Errors: An Interactivity-based Approach

Charlotte P. Schwartz, Institut for Kulturvidenskaber: Det postmediale fotografi. Analyser af og begrebsteoretiske refleksioner omkring samtidskunstens udvidede brug af fotografi som et kompositionelt medium

Per Seesko, Institut for Historie: De aldrig nedlagte domkapitler - Ribe domkapitels lokale forankring, ca. 1536-1660

Nathalie W. Soelmark, Institut for Kulturvidenskaber: Relational (Trans)formation: On the    aesthetics of mediated wexperience with infertility and assisted reproduction in Video blogs, tv and film documentaries, and installation arts

Ditte Nissen Storgaard, Institut for Design og Kommunikation: Treatability.Socialmaterial configurations of hearing loss and diabetes

Søren Lund Sørensen, Institut for Historie: Pontos - Between Kingdom and Koinon

Chris Underwood, Institut for Historie: An Analytical Review of the Factors That Influence the Public's Perception and Value of Underwater Cultural Heritage

 

2014

Mette Simonsen Abildgaard, Institut for Kulturvidenskaber: Accessible Radio: Archive, accessibility and materiality in the Youth radio programme P4 in P1 

Lærke Andersen, Institut for Historie: Undfolding Compressed Knowledge: Wisdom expressions in the Homeric Commentaries by Eustathios of Thessalonike

Josef Bengtson, Institut for Historie: Transcending the secular - Three accounts of post-secular metaphysics

Anne Klara Bom, Institut for Kulturvidenskaber: Vores allesammens H.C. Andersen. Diskursteoretiske analyser af kulturfænomenet H.C. Andersen og dets aktuelle betydninger lokalt, nationalt og globalt

Max Eckhardt, Institut for Design og Kommunikation: CASE - Design of a CA Search Environment

Mette Skovgaard Ernlund, Institut for Kulturvidenskaber: Mødet med det fremmede. En kvalitativ undersøgelse af professionsbachelorstuderendes motivationer og erfaringer ifm. international mobilitet

Ane Grum-Schwensen, Institut for Kulturvidenskaber: Fra strøtanke til værk - En genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af H.C. Andersens forfatterskab

Steffen Møllegaard Iversen, Institut for Kulturvidenskaber: Skrivning og skriveudvikling i de gymnasiale matematikfag

Moiken Jessen, Institut for Sprog og Kommunikation: The expression of motion in L2 Danish by Turkish and German learners - the role of inter- and intratypological differences

Heidi Eskelund Knudsen, Institut for Kulturvidenskaber: Historiefaget mellem skole og videnskab - en fagdidaktisk udfordring

Tine Larsen: That's the only way you'll learn! Social and interactional aspects of instruction and learning in patient education programmes for self-management of chronic disease

Peiwen Li, Institut for Sprog og Kommunikation: On the development of second language learners' English motion constructions - a longitudinal usage-based classroom investigation

Christian Hviid Mortensen: Displaying sound radio as media heritage in a museological context

Eleni Mourtou, Institut for Design og Kommunikation: Hearing impairment and cochlear implants. A conversation analytic study of teachers' actions to the storytelling of children with cochlear implants

Anne Mørk, Institut for Historie: 15 Minutes of Fame Every Decade: Presidential Politics and National Service

Christine Overgaard, Institut for Historie: Een spiering uiwerpen om een kabeljauw te vangen - How and why the Dutch fished for cod 1818-1911

Søren Vigild Poulsen, Institut for Sprog og Kommunikation: Mod en analysemetode til webstedet som multimodal tekst - en undersøgelse af socialsemiotikkens og den kognitive semantiks bidrag til udviklingen og udformningen af en metode til webstedsanalyse

Bo Morthorst Rasmussen, Institut for Kulturvidenskaber: Samarbejde på tværs. Ansats til en teori om tværfagligt samarbejde undersøgt og udviklet med udgangspunkt i tværprofessionelt samarbejde i børne- og familiesager og i byggesager

Rasmus Kjærgaard Rasmussen, Institut for Sprog og Kommunikation: Nation Branding i Praksis - en analyse af centraladministrationens fortolkning og organisering af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2007-2010

Jürgen Rienow, Institut for Design og Kommunikation: Visuelle Voraussetzungen für Immersion in Fulldome-Umgebungen

Camilla Schwartz, Institut for Kulturvidenskaber: Sund og usund subjektivitet i velfærdsstaten - en poststrukturalistisk undersøgelse af Sundhedsstyrelsens og skønlitteraturens tematisering af subjektivitet og borgerskab (1990-2012)

Anne-Lene Sand, Institut for Kulturvidenskaber: Matrikelløse rum: en undersøgelse af selvorganiserede måder at bruge byen på

Holger Schweitzer, Institut for Historie: The Drogheda boat and clinker boats of the Renaissance on Europe's western seaboard 

Mette Seidelin, Institut for Historie: En nem og ikke altid uvillig partner? Opfattelsen af børns rolle i incestsager 1930-1967

 

2013

Søren Engelsen, Institut for Kulturvidenskaber: In Defense of Moral Experience. A Phenomenological Approach to Moral Reasons, Motivation, and Intuition

Stefan Ting Graf, Institut for Kulturvidenskaber: Det eksemplariske princip i didaktikken - en historisk-systematisk undersøgelse af Martin Wagenscheins, Wolfgang Klafkis, Oskar Negts, lærekunstdidaktikkens og Günther Bucks konceptioner af eksemplarisk belæring og læring

Laila Kjærbæk Hansen, Institut for Sprog og Kommunikation: Tilegnelse af bøjningsmorfologi: en undersøgelse af substantivernes pluralisbøjning hos normaltudviklede danske børn i alderen 01-10 år

Thomas Harboe, Institut for Kulturvidenskaber: Subtil ledelse i en ny og mere insisterende form - et kvalitativt studie af studieledere ved danske universiteter

Nina Jebsen, Institut for Grænseregionsforskning: Als die Menschen gefragt wurden. Volksabstimmungen in Europa nach dem Ersten Weltkrieg - Eine Propagandaanalyse

Heidi Vad Jønsson, Institut for Historie: I velfærdstatens randområde. Socialdemokratiets integrationspolitik 1960'erne til 2000'erne

Hjørdis Brandrup Kortbek, Institut for Kulturvidenskaber: Fra lavmælt provinsby til kreativ storby? Kulturel dynamik i senmoderne byudviklingsprojekter i Odense

Lasse Juel Larsen, Institut for Kulturvidenskaber: Stedets Anatomi. En teoretisk undersøgelse af stedets og rumlighedens betydning for leg, computerspil og læring

René Larsson, Institut for Kulturvidenskaber: Kierkegaard og Udviklingen i Kognitiv Terapi. Selvforbehold. Forandringsmekanismer og dannelse: Kierkegaards psykologi og mindfulness baserede behandlingstilgange

Maja Rudloff, Institut for Kulturvidenskaber: Formidling i forandring. Et casestudie af VÆGGEN - et dansk eksempel på digital, interaktiv museumsformidling i overgangen fra genstandsrepræsentation til brugergeneret kultur

 

2012

Morten Bendix Andersen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Sælgere for et amerikansk forbrugsimperium? Studier i amerikaniseringsprocesser i reklamebranchen i Danmark 1020-1965

Rune Andersen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Turisme, Morfologi og Manifestation. Ekskursioner i turismens idégrundlag med særligt henblik på britisk guidebogslitteratur om Egypten i det 19. århundrede

Lisa Loloma Froholdt, Institut for Sprog og Kommunikation: The Communicative Blue - Human Factors in technologically mediated routine and non-routine interaction in the maritime industry

Heidi Jønch-Clausen, Institut for Sprog og Kommunikation: Kamppladser og kommandorum. En analyse af valgreportagens retorik

Torben Hammersholt, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: A Critical Anslysis of the Comparative Study of Mysticism with Perspectives from Early Buddhism

Jeanette Landgrebe, Institut for Design og Kommunikation: Epistemic and Material Resources for Sense- and Decision Making in Collaborative. Processes of Innovation and Design

Torben Kure Marker, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Forestilling, Stoflighed og Sociale Situationer. Portfolioen i en kulturel brydningstid 

Mette Mechlenborg, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Rundt om webergrillen. En geokritisklæsning af parcelhusforstaden i ny dansk kunst og litteratur

Thomas Olesen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Fugl Føniks? Transformationen af den danske værftsindustri 1975-2012

Anke Piekut, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Genreskrivning i de fire gymnasiers danskfag - en undersøgelse af skriftlig genrekompetence i elevbesvarelser fra de fire ungdomsuddannelser 

Maja Sigurd Pilesjö, Institut for Sprog og Kommunikation: Organizational patterns of interaction between children with severe speech and physical impairment and their everyday communication patterns

Jesper Tinggaard Svendsen, Institut for Sprog og Kommunikation: Medieforestillinger. En historisk, diskursteoretisk og -analytisk undersøgelse af pædagogiske tekster i og omkring mediedimensionen i gymnasiets danskfag i perioden 1970-2010

Jens Toftgaard, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: CITYDANNELSE, BUTIKSSTRØG OG BY-IDEALER. Dannelsen af centrale byrum i Odense samt Aarhus og Aalborg 1870-1970

Vitus Vestergaard, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: DET HYBRIDE MUSEUM. Unge brugeres deltagelse gennem produktion og deling af indhold i et fysisk museumsrum

 

2011

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Tid til lærersamarbejde? Iagttagelser af lærerkollegiale interaktionssystemer i handelsgymnasier efter gymnasiereformen

Karin Aspenberg, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Strindbergs värld. En tematisk författerskapsläsning

Bjarne Søndergaard Bendtsen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Mellem Fronterne - Studier i Første Verdenskrigs virkning på og udtryk i dansk kultur med særligt fokus på litterære skildringer 1914-1939

Rune Reimer Christensen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: These Steadily Increasing Thousands: The Woman Suffrage Movement and Immigration to the United States, 1890-1920

Sissel Bjerrum Fossat, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: The American Way eller den danske model. Danske studierejser til USA under Marshall-planens tekniske bistand 1948-1955

Dion Rüsselbæk Hansen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Én socialanalytisk tendensanalyse af samtidens italesættelser af den gymnasiale lærergerning

Lulu Anne Hansen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Besættelse og social identitet. Esbjerg 1944-48. Henvendelse kan ske direkte til forfatteren

Samuel Ben Israel, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Relating People on Film - The Relational Depiction of Human Action and Interaction in Contemporary Multi-Protagonist Films as an Approach to Cinematic Storytelling and Why Both Have Largely Been Overlooked

Kristoffer Jensen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Da beklædningsindustri blev modeindustri - Den danske fremstillingssektors udvikling efter 1966 med særlig henblik på transformationen af dansk beklædningsindustri

Tine Lynfort Jensen, Institut for Sprog og Kommunikation: Who can become an entrepreneur?  - Er et godt spørgsmål. En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education

Christian Mosbæk Johannessen, Institut for Sprog og Kommunikation: Forensic analysis of graphic trademarks: A  multimodal social semiotic approach

Henrik Lübker, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Den groteske modernisme

Finn Møller, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Kampen om evalueringen - Læreres perspektiver på konkurrerende evalueringsparadigmer

Vár í Ólavsstovu, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Mellem tradition og modernitet. Færøskfaget og den færøskfaglige kontekst i national diskurs. En diskursanalytisk redegørelse for fagets idé, praksis og reception i det almene gymnasium

Ane Qvortrup, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Den paradoksale undervisningskommunikation. En Luhmann-inspireret analyse af den pædagogiske teoris forventninger til portfolioen, herunder i særdeleshed dens forandringsaspekt, eksemplificeret ud fra iagttagelser i gymnasieregi

Jannick Kirk Sørensen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: The Paradox of Personalisation - Public Service Broadcasters' Approaches to Media Personalisation Technologies. Henvendelse kan ske direkte til forfatteren - js@cmi.aau.dk

Pia Thomsen, Institut for Sprog og Kommunikation: Verber: Broen mellem isoleret leksikon og kompleks grammatik - en longitudinel undersøgelse af fire danske børns verbaltilegnelse og grammatikaliseringsproces fra 1;01 til 2;05 år

Torkil Østerbye, Institut for Sprog og Kommunikation: The Beginnings of Danish Speech Perception

 

2010

Anita Bech Albertsen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Et tekstanalytisk mellemværende. En fænomenologisk funderet litterær metode

Rasmus Alenkær, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel -i den inkluderende skole

Bente Bramming, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Det udstrakte øjeblik. Meningsfulde møder med kulturarv

Christer Carlsson, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Johanniterordens kloster i Skandinavien 1291-1536. En studie av deras ekonomiska förhållanden utifrån historiskt och arkeologiskt material

Søren Rosenlund Frimodt-Møller, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Playing by the Rules? A Philosophical Approach to Normativity and Coordination in Music Performance

Rasmus Glenthøj, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Fælles kultur - forskellige nationaliteter. De borgerlige eliters skabelse af en national identitet i Danmark og Norge 1807-30

Dorthe Hansen, Institut for Sprog og Kommunikation: Modernisering i logopædisk praksis. En undersøgelse af tre logopædiske faggruppers fremstillinger af deres praksis vedrørende børn med sproglige vanskeligheder - set i relation til moderniseringen af den offentlige sektor

Lars Bo Jensen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Stemning som æstetisk og eksistentiel kategori i følsomme rejser fra 1768-1868, med særligt henblik på poetik og bystemninger og med hovedvægt på H.C. Andersen

Lene Troest Kjeldsen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Gymnasieelevers syn på NOS udgør "The Missing Link" i deres naturvidenskabelige viden

Malene Slott Nielsen, Institut for Sprog og Kommunikation: Vurdering af danske børns sprog - En undersøgelse af eksisterende værktøjer og udvikling af nyt værktøj til opfølgning på sprogvurdering af treårige

Flemming B. Olsen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Lektielæsningens betydning for gymnasieelevers læreprocesser

Christian Quvang, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: "Jeg ville hellere have været i den anden båd - Narrativer om specialundervisning - på sporet af læring, identitet og livsduelighed. En "fortælling" om specialpædagogikkens betydning for, hvordan tilværelsen kan opleves"

Susan Ptak Rasmussen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: En undersøgelse af sygeplejestuderendes trivsel i praktikuddannelse i en hospitalsafdeling, og betydningen heraf i forhold til frafald

Kirstine Sinclair, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: The Caliphate as Homeland: Hizb ut-Tahrir in Denmark and Britain

Niels Peter Skou, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Fra samfundsbygning til personlighedsdannelse. Demokratiske kulturbilleder hos Poul Henningsen 1921-1955

Marie Falkesgaard Slot, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Læremidler i danskfaget. En undersøgelse af gymnasieelevers brug af tre læremidler i danskfaget - set i relation til udvikling af tekstkompetence

Ib Sørensen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Leg med ilden. Pentekostale trosfællesskaber og problematiske omverdensrelationer

Guðrún Theodórsdóttir, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab: Conversations in Second Language Icelandic: Language learning in real life environments

Ulla Gerner Wohlgemuth, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Mænd og omsorg - hvorfor (ikke)?

Emilia Zochowska, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: The Christian Kingdom as an Image of the Heavenly Kingdom according to St. Birgitta of Sweden

2009

 

Jonas Blom, Institut for Sprog og Kommunikation: Mediesyntaks - om sætningskompleksitet og talesprog på DR og TV2

Morten Søndergaard Boeriis, Institut for Sprog og Kommunikation: Multimodal Socialsemiotik & Levende Billeder

Michael Kjær Ejstrup, Institut for Sprog og Kommunikation: Danske Talesprog i Begyndelsen af Det Tredje Århundrede - En undersøgelse af Danske Talesprog i Vest-, Syd- og Østdanmark med Fokus på Akustisk Undersøgelse af Vokaler

Eshete Gemeda, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: African Egalitarian Values and Indigenous Genres: The Functional and Contextual Studies of Oromo Oral Literature in a Contemporary Perspective - part I

Thorkild Hanghøj, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Playful Knowledge. An Explorative Study of Educational Gaming

Peter Hobel, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Almen studieforberedelse og innovativ kompetence  -
En undersøgelse af 1. g'eres brug af skrivning som medie til innovation i fagligt samspil

Søren Hove, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Hellige råd til kongen. Den saudiske islamistiske eksilopposition med specielt henblik på forholdet mellem den saudiske stat og den oppositionelle kultur i og uden for Saudi-Arabien

Lone Jeppesen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Fredspolitik og militære indsatser. Tysk sikkerhedspolitik under den rød-grønne regering 1998-2005

Anne Kahr-Højland, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Læring er da ingen leg? En undersøgelse af unges oplevelser i og erfaringer med en mobilfaciliteret fortælling i en naturfaglig kontekst

Bent Knie-Andersen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Horsens købstaden og guldsmedene 1500-1900 samt Guldsmedene i Danmark 1429-1862 med særligt henblik på deres laugsdannelse

Anna-Britt Krogh, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Forhandlinger om patienten - den elektroniske patientjournal som kommunikationsmedie

Bjarke Liboriussen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: The Mechanics of Place: Landscape and Architecture in Virtual Worlds

Steffen Löfvall, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: It-anvendelse i offentlige omstillingsprocesser. Et studie af udviklingsprojekter, design og positionering af teknologiske aktanter

Sten P. Moslund, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: The Speeds of the Migrant Mongrel

Esben Nedenskov Petersen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Knowledge and Context

Carina Ren, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab: Constructing the Tourist Destination. A socio-material Description

Caroline Schaffalitzky de Muckadell, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Defining Religion: A Philosophical Case Study

Lars Bangert Struwe, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Jeg er sikker på, at Danmark har onde hensigter over for Sverige. Kriserne i Norden i 1740'erne

Kristian Tylén, Institut for Sprog og Kommunikation: Roses, Icebergs, Hoovers and All That Language. An Investigation of the Cognitive Foundations of Our Comprehension of Object Mediated Communication

Monika Vöge, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab: All you need is laugh - Interactional Implications of laughter in Business Meeting

2008

 

Marianne Abrahamsen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Ledelse til en forandring. En undersøgelse af ledelse og ledelsesmuligheder på to gymnasier

Jens Auer, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Fregat and Snau. Small Cruisers in the Danish Navy 1650-1750

Thomas Ærvold Bjerre, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Cowboy Crackers. Echoes of the American Western in Contemporary Southern Fiction

Steven Breunig, Institut for Sprog og Kommunikation: Body, place and grammar - Exploring the concept of "image schema" in mind, language and aesthetic experience, through interpretive analyses of architectural space and the uses of the English prepositions "on", "in" and "at"

Margit Eero, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Dynamics of the eastern Baltic cod (Gadus morhua) stock in the 20th century under variable climate and anthropogenic forcing

Nikolaj Frydensbjerg Elf, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Towards Semiocy? Exploring a New Rationale for Teaching Modes and Media of Hans Christian Andersen Fairytales in Four Commercial Upper-Secondary “Danish” Classes

Søren Wind Eskildsen, Institut for Sprog og Kommunikation: Constructing a second language inventory – the accumulation of linguistic resources in L2 English

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Prædikebrødrenes samfundsrolle i middelalderens Danmark

Anne Sofie Fink Kjeldgaard, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Tale, der tæller - Spørgeskemaundersøgelser anvendt til beskrivelse af etniske minoriteter

Torben Huus Larsen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Revisiting the Middle Landscape: From Biltmore to Dollywood - the Pastoral in the Tennessee Valley

Kristian Mortensen, Institut for Sprog og Kommunikation: Instructions and Participation in the Second Language Classroom

Jeppe Nevers, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Horisonter under forandring. Demokratibegrebet i Danmark, 1750-1940

Helle Merete Nordentoft, Institut for Sprog og Kommunikation: ‘Doing Emotion Work’. Clinical Supervision in a Palliative Outpatient Ward

Mette Thobo-Carlsen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Mellem tekst og begivenhed. Selvbiografien som performativ strategi i nutidig litteratur, visuel kunst og performance 

Jane Vinther, Institut for Sprog og Kommunikation: Is interactive learning also active learning? A quantitative and qualitative study in computer assisted language learning

Sonja Wehberg, Institut for Sprog og Kommunikation: Numbers on words. Analyses of the Danish Longitudinal CDI study

 

2007

Benjamin Boysen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: James Joyce og kærlighedens komedie – En studie i Finnegans Wake

Aoife Daly, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650

Mogens Davidsen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Ubestemthedens akkorder

Niels Bonderup Dohn, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Gymnasieelevers situationelle interesse i forskellige læringssammenhænge i faget biologi

Jannie Uhre Ejstrud, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Til evigt minde. Dødslejefotografiet i Danmark fra 1840 til nutiden

Jens Jørgen Hansen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Mellem design og didaktik. Om digitale læremidler i skolen

Kim Ebensgaard Jensen, Institut for Sprog og Kommunikation: A Construction-based Study of English Predicators

Henrik Madsen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: For velfærdens skyld? En analyse af de danske debatter om velfærdsstat og medlemskab af EF 1950-1972

Jimmi Michelsen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Andre værker. Danske 1960´er- og 70´er-romaner i opbruddet fra modernismen

Kirstine Munk, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Signs of the Times. Cosmology and ritual practice in modern, Western astrology

Malene Rehr, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Tolkninger af det intime. Nogle interiørbilleder i dansk litteratur og malerkunst fra årene 1885 til 1910

Verner Schilling, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Mentale modeller og eksperimentelt arbejde i fysikundervisningen

Ida Schwartz, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Børneliv på døgninstitution. Socialpædagogik på tværs af børns livssammenhænge

Morten Karnøe Søndergaard, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Denmark's Fisheries c. 1945-2005. Technology, Development and Illusions of Control

Katja Teilmann, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Genreblandinger. Om ironisk og humoristisk multigenericitet i dansk litteratur efter 1800

Anders Holm Thomsen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Undervisningsfaget historie under forandring fra kanonfag til elevcentreret fag med særlig fokus på debatten om historiebevidsthed og dens forhistorie. 1971-1996

Mette Ladegaard Thøgersen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Landdistrikternes urbanisering. En analyse af de rurale byers opståen, udvikling og karakteristika ca. 1840-1960

2006

 

Morten Andersen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Fra Region til Grænseregion

Steen Beck, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: En ny myndighed - Gymnasieelevers rusmiddelkultur og skolekulturelle forandringsprocesser

Søren Frank, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: The Physiology and Migration Literature. The Role of Migration as Thematic and Formal Stratagem in Grass, Kundera, Rushdie and Kjærstad

Thomas Illum Hansen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Poetik og lingvistik

Åse Lading, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter - en analyse af moderniserede gymnasielæreres strategier i grupper

Ditte Laursen, Institut for Sprog og Kommunikation: Det mobile samtalerum - unges kommunikations- og samværsformer via mobiltelefonen

Jørgen Grønvald Laustsen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Medløbere og Modløbere. DKP, besættelsen og illegaliteten

Thomas Ploug, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab: Ethics in Cyberspace - Explaining the Moral Difference between Interaction Inside and Outside of Cyberspace

Tillæg til Ethics in Cyberspace (Henvendelse kan ske direkte til forfatteren)

Bo Poulsen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Historical exploitation of the North Sea herring stocks

Nana Quistgaard, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: 1.g-elever på et science center: Engageres de? - Påvirkes de?

Katrina Swett, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: An Indispensable Catalyst. Congress, Human Rights and American Foreign Policy

 

2005

Torben Spanget Christensen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Integreret evaluering - en undersøgelse af den fagl. eval. lærer-elevsamtale som eval. redskab i gymn. underv.

Aase Haubro Bitsch Ebbensgaard, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: At fortælle tid. Danske gymnasieelevers liv med fortidsrepræsentationer set i et didaktisk perspektiv

Toke Riis Ebbesen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Design. Digital semiotik og materielkultur

Liv Egholm, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Rejseberetninger som kulturelle tegn. En mikrohistorisk undersøgelse af mødets betydning i teori og praksis

Jakob Engberg, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Reaktioner på kristendommen i Romerriget. Omvendelse og modstand ca. år 50-250

Yvonne Fritze, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Mediet gør en forskel - en komparativ undersøgelse af kommunikation i nærundervisning og fjernundervisning

Sven Erik Lund Henningsen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Medier og læring i skolens danskundervisning

Birgit Hoffmann, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab: 'Kunskaper i tyska ses som en merit.' Deutsche und schwedische Stellenanzeigen im Vergleich

Hans-Christian Jensen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Fra velfærd til designkultur

Janus Møller Jensen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Denmark and the Crusades 1400-1650

Axel Johnsen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Dannevirkemænd og Ejderfolk

Hanne Jørndrup, Institut for Journalistik: Midt i en krigstid

Peter Kaspersen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Tekstens transformationer - en undersøgelse af fortolkningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning

Jeppe Kristensen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: A Sense of Purpose. Harold Wilson, European Integration and the Legacy of Empire, 1964-1968

Lars Kiilerich Laustsen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Literatur und Destruktion

Leif Hansen Nielsen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Ad industriens Vej

Mogens Rostgaard Nissen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Produktions- und Lieferfreudigkeit. - Landbruget under den tyske besættelse 1940-1945

Heidi Philipsen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Dansk films nye bølge: afsæt og aftryk fra Den Danske Filmskole

René Taudal Poulsen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: An Environmental History of North Sea Ling and Cod Fisheries 1840-1914

Sonja Poulsen, Institut for Sprog og Kommunikation: Collocations as a language resource - A functional and cognitive study in English phraseology

Peter Henrik Raae, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Træghedens rationalitet

Adam Schacke, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Gods, gårde og kulturlandskab

Hanne-Pernille Stax, Institut for Sprog og Kommunikation: Når tekst kommer på tale

Lene Søndberg, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Inddannelse. Et Grounded Theory studie af en gruppe ufaglærte, arbejdsløse tyrkere i Europa - hverdag og arbejdslivsforventninger

Stine Teilmann, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: British and French Copyright: A Historical Study of Aesthetic Implications

 

2004

Dinna Balling, Dansk Institut for Gymnasiepædagogik: Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning - lærernes holdninger og erfaringer

Ane Bysted, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: In Merit as well as in Reward. Indulgences, Spiritual Merit, and the Theology of the Crusades, c. 1095-1216

Lars Christensen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: I Solkongens Skygge. Dansk-franske relationer 1661-1693

Omar Dhahir, Institut for Sprog og Kommunikation: Tolkens Dilemma

Gunna Funder Hansen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Det arabiske skriftsystems betydning for læsefærdighed i arabisk som fremmedsprog

Anders Hougaard, Institut for Sprog og Kommunikation: HOW'RE WE DOING

Anette Jensen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Fra selvfølge til symbol - ægteskabet i krydsfeltet mellem stat, kirke og befolkning i 1800-tallet

Marianne Wolff Lundholt, Institut for Sprog og Kommunikation: The Linguistic Manifestation of Literary Communication

Tanja Miller, Dansk Institut for Gymnasiepædagogik: Karaktergivning i praksis

Lotte Nyboe, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Doing Cyberspaces: Performing selves and word(1)ds through cyborg discourse

Peter Seeberg, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Uddannelse og migration i Danmark - en undersøgelse af etniske minoriteter i ungdomsuddannelserne med særlig henblik på en belysning af forandringer i indvandreres og efterkommeres uddannelsespraksis i perioden 1989-2001

Gunnar Lind Haase Svendsen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Samarbejde og konfrontation. Opbygning og nedbrydning af social kapital i de danske landdistrikter 1864-2003

Lisbeth Birde Wiese, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier: Skrivning og studium - en undersøgelse af opgaveskrivning i gymnasiet i et spændingsfelt undervisning og kulturel kapital

Carsten Yndigegn, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Unge og regional identitet. Forventninger og indstilling til livsbetingelser og livsmuligheder i den dansk-tyske grænseregion

2003

 

Thomas Hestbæk Andersen, Institut for Sprog og Kommunikation: Spændinger i sproget

Søren Antonius, Dansk Institut for Gymnasiepædagogik: IT-baseret modellering og eksamen

Tavs Bjerre, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab: Syntactically and Semantically Complex Predicates

Helle Munkholm Davidsen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Litteratur og Encyklopædi - semiotiske og kognitive aspekter af den litterære teksts mening

Lise Lyng Falkenberg, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Nyhedsformidling - gemt og glemt i skillingstryk

Thomas Wegener Friis, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: DDR's militære efterretningstjeneste og Danmark

Inger Hartby, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Højskolens døtre - en analyse af højskolekvinders livsvilkår og kulturelle status samt folkehøjskolens forvaltning af køn 1920-2000

Karsten Hermansen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse: Kirken, kongen og enevælden - en undersøgelse af det danske bispeembede 1660-1746

Ellen Krogh, Dansk Institut for Gymnasiepædagogik:Et danskfag i Moderniteten. Danskfagets didaktiske diskurser

Cindie Maagaard, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Convergence and Divergence. Configurations of Love in Angela Carter and Jeanette Winterson

Bo Vestergård Madsen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Oplysning i bevægelse - kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik

Tina Paulsen Christensen, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab: Resume - Translation memory-systemer som værktøj til juridisk oversættelse 

 

2002

Mette Bruus, Institut for Sprog og Kommunikation: Når oversætteren engagerer sig: Omfortolkning af teksten i to oldengelske historiske oversættelser

Lisa Korsbek Christensen, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Lyrik og dialog. Dialogiske strukturer i den lyriske genre

Jens Dolin, Dansk Institut for Gymnasiepædagogik: Fysikfaget i forandring - læring og undervisning i fysik i gymnasiet med fokus på dialogiske autencitet og kompetenceudvikling

Camelia Elias, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: The Fragment. Towards a History and Poetics of a Performative genre

Claus Engstrøm, Dansk Institut for Gymnasiepædagogik: Dansk skrivepædagogiks historie

Jon Helt Haarder, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Portrættets moment. Det litterære portræt fra Saint-Beuve til Danske digtere i det 20. århundrede

Jens Ahlmann Hansen, Institut for Sprog og Kommunikation: Automatisk analyse af deverbale sammensatte participier i engelsk

Bodil Hedeboe, Dansk Institut for Gymnasiepædagogik: Når vejret læser kalenderen

Anne Marie Hulgaard, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab: Kan påståede kulturforskelle aflæses i den kommunikative adfærd? - en undersøgelse af den interne kommunikation mellem et dansk moderselskab og dets tyske datterselskab

Lone Lauersen, Institut for Sprog og Kommunikation: Kodeskift, gestik og sproglig identitet på internationale flersprogede arbejdspladser

Ulla Senger, Dansk Institut for Gymnasiepædagogik: Organisatorisk læring og lærerprofessionalisme i gymnasiet

Flemming Smedegaard, Institut for Sprog og Kommunikation: Verden i sproget - Transitivitet i dansk - en systematisk funktionel beskrivelse

Finn Wiedemann, Institut for Litteratur, Kultur og Medier: Skolekultur i gymnasiet - et kulturanalytisk casestudium af det almene gymnasium, HHX og HTX

Vi henviser til Syddansk Universitetsbibliotek bogafd@bib.sdu.dk - alternativt til forfatteren - for adgang til afhandlinger, som ikke er tilgængelige på denne side.

 

Forfatter Titel Institut
 Honauer, Michaela
 Intregrating Wearable Technologies in the Performing Arts: A Holistic Approach to Interactive Costuming
 Institut for Design og Kommunikation
JohannesenHildegunn Juulsgaard  Kontroversielle aspekter i historieundervisningen 7.-9. klassetrin. Et etnografisk inspireret klasserumsstudie  Institut for Kulturvidenskaber
Gommesen, Niels Jørgen  Entanglements of responsibility: On designing citizen science communication  Institut for Kulturvidenskaber
Ren, Puxian  A Comparative Study of the Happiness Paradox  Institut for Kulturvidenskaber
Berg, Freja Sørine Adler
 Uafhængig podcasting i en tværmedial tidsalder
 Institut for Kulturvidenskaber
Bang-Larsen, Anne
Vejledning  - Et drama i flere akter. Studier af vejledningsprocesser knyttet til elevers arbejde med større skriftlige opgaver i det almene danske gymnasium
 Institut for Kulturvidenskaber
Simonsen, Line Maria
 Digitalization of the wild: the everyday enaction of digital consultations in interprofessional interactions
 Institut for Kulturvidenskaber
Cenci, Alessandra
 Values and Knowledge in Public Health Analysis and Policy
 Institut for Kulturvidenskaber
Elleby, Maria Østerby
 De sene trolddomsprocesser. Troldom i den danske højesteret 1664-1741
 Institut for Historie
Pedersen, Claudia Læssøe
 The challenges of asymmetric urban warfare: the Israeli experience, 1982-2014
 Institut for Historie
 Lebahn-Hadidi, Malte
 In the guise of safety: The cultural-cognitive ecosystem of medication errors and patient safety
 Institut for Sprog og Kommunikation
Petersen, Nikolaj Pilgaard
 Ikke-konstitutiv kosmopsykisme - naturalisme, idealisme og Martinus' metafysik  i syntese 
 Institut for Kulturvidenskaber
Büyükgüzel, Safinaz  A Micro-Analytic Investigation into the Interactional Organization of Daily Scrum Meetings  Institut for Design og Kommunikation
Jensen, Malene  ”Min kuglepen er en sporhund, når jeg læser” – Et kognitivt etnografisk studie af læseprocesser  Institut for Sprog og Kommunikation
Sørensen, Kristian Møhler  The Value of Public Libraries: Exploring the Perceptions of Stakeholder  Institut for Design og Kommunikation
 Christiansen, Regina
 Values in Human Interactions: A Language and Value Theory Analysis
 Institut for Kulturvidenskaber
 Dam-Christensen, Eva Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen. Et didaktisk designeksperiment i udskolingselevers faglige gruppesamtaler i danskfaget samt Errata  Institut for Kulturvidenskaber
 Duggan, Lucie  I think the distinction easier to feel than to formulate. Defining the Child Ballad in the Digital Age  Institut for Kulturvidenskaber
Fabricius, Charlotte Johanne   Super-Girls: Girlhood and Agency in Contemporary Superhero Comics  Institut for Kulturvidenskaber
 Göttcke, Leander  The Continuation of History: The Crisis of Liberal Democracy in Contemporary Novels  Institut for Kulturvidenskaber
 Isager, Julie Marie  ”Hvis du vakler, er der ridser i lakken” Mundtlige danske studentereksaminer fra elevperspektiv  Institut for Kulturvidenskaber
 Jensen, Nils Valderdorf  Moral på grænsen. Smugleri og stat i Det sydfynske Øhav, 1850-2000  Institut for Historie
 Kohler, Sophy   Reading for Relations. Forms of Attachment in Contemporary Migration Literature   Institut for Kulturvidenskaber
 Lassen, Sanna Ressourcepersonens hyperorientering. En empirisk undersøgelse af ressourcepersonens rolle og funktion i den danske folkeskole samt Errata  Institut for Kulturvidenskaber
 Mex-Jørgensen, Line  The Egyptian Revolution. Imaginaries of the good life during the 18 days of revolution at Tahrir Square in 2011 Institut for Historie
 Nordtug, Maja  Engaging with Digital Media – Parents’ Digital Media Engagement in Relation to HPV Vaccination Institut for Kulturvidenskaber
 Pedersen, Sofie  Gør som os! En undersøgelse af, hvordan rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund fortolker ”god integration” og sig selv gennem livsfortællinger i statssanktionerede kampagner Institut for Historie
 Rasmussen, Jacob Knage  Hvem troede de jeg var? Når tidligere børnehjemsbørn læser deres journal – konflikter, håndteringsstrategier og potentialer Institut for Historie
Vangshardt, Rasmus
 The Theatrum Mundi of Celebration. Pedro Calderón de la Barca and the World Theatre as Aesthetic Theodicy
Institut for Historie
Ørskov, Per Trads   Evaluation of the effectiveness of a multifaceted brain training intervention applied in an upper secondary school setting Institut for Sprog og Kommunikation 
 2020    
 Andersen-Mølgaard,  Julie  "Vi har saftsusme haft mange gode ferier i Tyskland." Danske turister i Vesttyskland 1949-1970   Institut for Historie
Berg, Anne Hagen    Børnesygdommenes politik. Mæslinger, fåresyge og røde hunde og indførslen af MFR-vaccination i Danmark 1987 Institut for historie
 Bjerre, Cecilie Når staten er far og mor. Børneværnets anbringelser af børn i Danmark, 1905-1975 Institut for Historie
 Grambye, Valdemar  Antikvaren som samler i det tidlig moderne museumslandskab. En videnskabshistorisk undersøgelse af  antikvarernes museale praksisser i Danmark 1650-1750 
Institut for Historie
 Hachmann, Roland  Didaktisk design for transformation af  faglig viden - en undersøgelse af lærerstuderendes transformationer af faglig viden mellem professionsuddannelse - og praksis Institut for Design og Kommunikation
 Hadberg, Kristina Hansen En kommercielt drevet designhistorie: Danske boligmagasiners historiekonstruktion i det 21. århundrede Institut for Design og Kommunikation
 Holm, Marie-Elisabeth Lei Recognition redefined - Using Literary Texts to Get social Acknowledgement Institut for Kulturvidenskaber
 Husen, Kamilla Jensen  At blive til kvinde. Kvindelige udviklingsfortællinger i moderne dansk litteratur 1970-2018 Institut for Kulturvidenskaber
 Koll, Henrik  Appropriating Pasts and Futures: A Bourdieusian Perspective on the Strategic Organization of Time Institut for Sprog og Kommunikation 
 Mariager, Nadja Integrating neuroscientific insights into Danish Upper Secondary  School teachers' pedagogical decision-making. A Luhmann-inspired, social-systemic analysis  Institut for Kulturvidenskaber
 Nielsen, Aske Hennelund   Dansk Atomkultur fra 1945-1963. Forestillinger om atomenergiens praktiske anvendelse i Danmark Institut for Historie
 Pedersen, Gry Hvass  Modernity, Islamic Tradition and Higher Education Institut for Historie
 Rasmussen, Sissal  Færøske børns tidlige ordforrådstilegnelse - Adaption og normering af en færøsk version af MB-CDI-forældrerapporter Institut for Sprog og Kommunikation
 Rathjen, Kasper  Det folkelige museum. Mellem oplysning og oplevelse Institut for Historie
 Routhier, Dominique  The Work of Art in the 'Age of Automation': The Situationist Movement, 1956-1973 Institut for Kulturvidenskaber
 Schmidt, Johanne Gormsen Uanselighedens kunst. Æstetik og praksis på Forlaget Basilisk Institut for Kulturvidenskaber
 Schou, Dea  KRIGSRUS. Ambivalente fremstillinger af  krops- og bevidsthedsændringer i tysk billedkunst og litteratur fra 1. Verdenskrig Institut for Kulturvidenskaber
 Troelsen, Solveig  Forkastet eller anerkendt? Et eksplorativt studie i folkeskoleelevers afgangseksamen i ’Dansk, skriftlig fremstilling'  samt Errata  Institut for Kulturvidenskaber
 2019     
 Graae, Andreas Immanuel The Cruel Drone: Imagining Drone Warfare in Art, Culture and Politics  Institut for Kulturvidenskaber
 Jensen, Stine Grønbæk At åbne skuffen. Om tidligere børnehjemsbørns transformationer af selvet og den sociale verden gennem erindringsarbejde Institut for Historie
 Jovanovic, Danica Multimodal Dialogue and Photographic style on Social Media Institut for Sprog og Kommunikation
 Mau, Søren Mads   Mute Compulsion: A Theory of the Economic Power of Capital Institut for Kulturvidenskaber
 Nielsen, Tanja Knoblauch Co-designing Smart Tourism - Evoking possible futures through speculation and experimentation Institut for Design ogKommunikation
 Petersen, Matilde Lykkebo Ægdonor. Et sanse-etnografisk studie af æg, kroppe og nye slægtskaber Institut for Kulturvidenskaber
 Pettersson, Maria Pia Potentialer for interkulturel dannelse i elevers praksisser i folkeskolens tyskundervisning. Et studie i spændingsfeltet mellem tyskfagets teoretiske, retoriske og kulturelle praksis  Institut for Kulturvidenskaber
 Skov, Jesper Lundsby Frihed og ret: En begrebshistorisk analyse af forholdet mellem forfatning og frihedsrettigheder ca. 1840-1953 Institut for Historie
 2018    
 Christensen, Anders Stig Kompetencer i samfundsfag: En undersøgelse af elevers verbalsproglige og multimodale samfundsfaglige kompetencer i 8. kl. i folkeskolen Institut for Kulturvidenskaber
 Drejer, Søren Nygaard Overgange og udviklinger. To skriveres transition mellem gymnasium og universitet i fagene dansk og fysik  Institut for Kulturvidenskaber
 Hope, Steffen Constructing institutional identity through the cult of royal saints, c.1050-c.1200  Institut for Historie
 Nørby, Søren Når fjenden forsvinder. Det danske flyvevåbens omstilling fra Berlinmurens fald 1o989 til krigen over Libyen 2011 Institut for Historie
 Poulsen, Christina Holm Inklusion - muligheder og begrænsninger for deltagelse belyst gennem et børneperspektiv Institut for Kulturvidenskaber
 Satell, Rosita Født som ikon? Mediernes betydning for nyere møbeldesign Institut for Design og Kommunikation
2017    
aus der Wieschen, Maria   Classroom Practices in Early Foreign Language Teaching in Denmark: On the Role of Quantity and Quality of Exposure to English inside the Classroom  Institut for Design og Kommunikation 
Brøndum, Tine Fortællinger mellem erindring og forventning. Selvfortællingen som meningsforhandling, forskelsmarkør og uddannelsesmotivation blandt kommende lærere  Institut for Kulturvidenskaber
Eriksen, Camilla Bruun Tyk. Populærkulturelle fortællinger om den tykke krop Institut for Kulturvidenskaber 
Esbensen, Annette Sprogforståelse og kognitiv processering hos danske børn med hørenedsættelse i alderen 7 til 12 år Institut for Sprog og Kommunikation  
Gahrn-Andersen, Rasmus En fænomenologisk undersøgelse af den epistemologiske mulighedsbetingelse for social fælleshed Institut for Historie 
Hansen, Camilla Franziska    Institut for Kulturvidenskaber
Hansen, Jens-Christian  Koncentrationslejren Husum-Schwesing: Studier af en udelejrs fangesamfund, juridiske konsekvenser og sene erindringskultur Institut for Historie 
Henschen, Daniel Kaldets verden. En historie om den danske missionsbevægelse  Institut for Historie
Isaksen, Jytte  Outcome evaluation in aphasia therapy Institut for Sprog og Kommunikation
Jensen, Jesper Didaktisk design med web 2.0 og web 3.0 - med særligt fokus på begrebskort Institut for Design og Kommunikation
Krake, Kristina Skandinavien i ekstremernes tidsalder. Systemkritik og demokratiforsvar i mellemkrigstiden 1919-1939 Institut for Historie
Lamberty, Julian Universitetet og konkurrencestaten: Et studie af Syddansk Universitet 1990-2016 Institut for Historie
Lucas, Maja Intensitet - som litterært vurderingskriterium og litterær kvalitet  Institut for Kulturvidenskaber
Mortensen, Maria Smerte. Queeranalytiske casestudier af kropsmodifikation og kronisk smerte(behandling) Institut for Kulturvidenskaber
Munch, Bettina MØDETURISME som middel til bæredygtig destinationsudvikling i Esbjerg Institut for Design og Kommunikation
Møller, Kristian Intimitetens medialisering. En undersøgelse af hook-up apps og homoseksuelle mænds intimitetskulturer Institut for Kulturvidenskaber 
Rasmussen, Kristian Bruun  Arbejdsidentitet og identitetsarbejde - et casestudie blandt produktionsmedarbejdere på virksomheden Danfoss med særligt fokus på teamkoordinatorrollen  Institut for Sprog og Kommunikation
Schmidt, Nynne-Cecilie K. Tryghed - Begrebet der sejrede ad helvede til ... godt! Institut for Historie 
Sommer, Tine Happy, Ugly, Cruel? Motherhood in American Middlebrow Fiction, 1920-1950 Institut for Kulturvidenskaber
Søndergaard, Rasmus Sínding The Institutionalization of Human Rights: Congress, Reagan, and U.S. Foreign Policy Institut for Historie
Thomsen, Torsten Bøgh  Skyggepunkter, mudder og menneskeatomer - natur og materialitet i H.C. Andersens forfatterskab Institut for Kulturvidenskaber 
Vilstrup, Margit Bech Kampen om arbejderne - arbejderbegrebets politiske historie 1750-2017 Institut for Historie
Ægidius, Andreas Lenander Håndteringen af musikfiler i krydsfeltet mellem downloading og streaming. En undersøgelse af hverdagens digitale musikbrug og remedieringen af musikformater Institut for Kulturvidenskaber 
2016    
Andersen, Iben Engelhardt Tragic Teenagers. Excessive Speech in Literature and Contemporary US Culture  Institut for Kulturvidenskaber 
Beck, Anne-Marie Tyroll  Samarbejdskonstruktioner i byggeprojekter. Et casestudie af tværfaglig praksis og stilladseret læring på byggepladsen  Institut for Kulturvidenskaber
Brunse, Mai Hostrup  Are sisters doing it for themselves? Køn og politik i Danmark efter 1945 Institut for Historie
Christensen, René Schrøder Odense Staalskibsværft 1918-2012 - et teknologisk førende værft nationalt og internationalt?  Institut for Historie
Christensen, Tea Dahl Den danske soldaterhelt. Heroisering af soldaten i nutidige kommemorative praksisser  Institut for Kulturvidenskaber
Clausen, Marit Carolin Phonological Development and Differential Diagnosis of Speech Sound Disorders in Danish-speaking Children Institut for Sprog og Kommunikation
Cowling, Hanne Bjerre I spændingsfeltet mellem informationel privathed og offentlig sikkerhed - Statens overvågning af big data anvendt i sikkerhedsteknologi Institut for Design og Kommunikation 
Dolward, Ane EN DMO gøres  Institut for Design og Kommunikation
Ernst, Jette Organizing to reform. The social aspects of organizational change in a Danish hospital department Institut for Sprog og Kommunikation
Gissel, Stig Toke Scaffolding second graders' reading of unfamiliar text with a digital learning material that supports and strenghtens students' decoding while students are reading for meaning Institut for Kulturvidenskaber
Hangaard, Mikkel Gylling The Influence of Nested and Cross-Cutting Social Identities on Organisation Members Institut for Sprog og Kommunikation
Hansen, Jesper Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde - et bebyggelseshistorisk regionalstudie
-katalog
-appendiks
Institut for Historie
Hvidtfeldt, Rolf  Scientific Crossbreeding. Approach based analysis - a method for disentangling interdisciplinary science  Institut for Kulturvidenskaber
Kjeldsen, Karna Kristendom i folkeskolens religionsfag. Politiske og faglige diskussioner, repræsentation og didaktisering  Institut for Historie
Klausen, Maja Skjulte steder - medialisering, deltagelseskultur og det senmoderne rum  Institut for Kulturvidenskaber
Kongerslev, Marianne From Trickster to Two-Spirit: Gender (Trans)Formations in Native American Narratives  Institut for Kulturvidenskaber
Koster, Dietha Understanding the World through L1 and L2 German and Spanish - The case of placement events  Institut for Sprog og Kommunikation
Lauridsen, Else Ipad-didaktik. At undervise og lære med Ipads Institut for Design og Kommunikation
Ledstrup, Martin  Oscillations of Nationhood. A Sociology of In-betweenness in the United Arab Emirates Institut for Historie
Marcussen, Marlene Karlsson READING FOR SPACE. An Encounter between Narratology and New Materialism in the Works of Virginia Woolf and Georges  Perec  Institut for Kulturvidenskaber
Michaëlis, Sabina Maria  Articulating Design in Design Museums Institut for Design og Kommunikation
Pedersen, Michael Karlsson Der lyrische Stoff im Zeitalter der modernen Restauration. Zu einer Theorie und Poetik der stofflichen Stimung im Werk Max Kommerells, Emil Staigers, Wilhelm Lehmanns und Karl Krolows (1930-1965)  Institut for Kulturvidenskaber
Simonsen, Irene Dansk som andet-/fremmedsprog - BA-studerendes skriftlige L2-genrekompetencer. En sammenlignende undersøgelse af danske L1-sprogbrugeres og tyske L2(dansk)-studerendes beherskelse af  formelagtigt sprog i udvalgte genrer  Institut for Design og Kommunikation
Trecca, Fabio  The impact of phonetic structures on language processing and acquisition: The case of Danish  Institut for Sprog og Kommunikation
Vetter, Rebekka E.  Speak properly - A Conversation Analytic study of Reproaches as a Method for Socializing Residents into Morality in a Danish Group-home Institut for Sprog og Kommunikation
Wittig, Claudia  Instructing and Constructing Nobility: Moral-Didactic Poetry in Twelfth- and Thirteenth-Century Germany and England Institut for Historie
Zuckerman, Maja Gildin Broadening Home. The Emergence of Danish Zionism and its Topological Expansion of Danish Jewishness, 1897-1914  Institut for Historie
Yepez-Reyes, Veronica Global Fairness in Digital Interaction: a rhizomatic analysis of social imaginaries   Institut for Design og Kommunikation 
     
2015    
Andersen, Elisabeth Muth What's your problem?: On how participants understand and deal with experienced bodily problems in an online discussion forum about metabolism  Institut for Sprog og Kommunikation 
Boysen, Mikkel Snorre Wilms  The relationship between expertise and creativity. Computer-based music-making and the influence of instrumental music training  Institut for Kulturvidenskaber 
Christensen, Jonas J. H. Nikephoros Blemmydes' Diegesis Merike  and Self-Narrative in Monastic Foundation Documents  Institut for Historie
El Derbas, Jalal Bilingualism: Disruptive Practices in Mainstream Schools Institut for Sprog og Kommunikation
Gursimek, Ödül Akyapi Audience Creativity and Online Participation in Transmedia Environments: The Case of Lost  Institut for Kulturvidenskaber
Grum-Schwensen, Ane Fra strøtanke til værk - En genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af H.C. Andersens forfatterskab Institut for Kulturvidenskaber
Kristiansen, Elisabeth Dalby
Student displays of academic competence in the international university  Institut for Sprog og Kommunikation 

Mortensen, Christian Hviid

Displaying Sound. Radio as Media Heritage in a Museological Context Institut for Kulturvidenskaber
Jensen, Jette Lykke     Contemporary hybrids between design and art  Institut for Design og Kommunikation 
Markussen-Brown, Justin

Establishing Quality in Preschool Language and Literacy Environments On the quality of Danish preschools, and pathways to improving it via professional Development 

Institut for Sprog og Kommunikation
Nørgaard, Inger Lyngdrup  Beskyt de værdige fattige! Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed, filantropi og fattigvæsen i København 1770-1874 Institut for Historie
Pedersen, Sarah Bro The Cognitive Ecology of Human Errors: An Interactivity-based Approach  Institut for Sprog og Kommunikation
Schwartz, Charlotte P. Det postmediale fotografi. Analyser af og begrebsteoretiske refleksioner omkring samtidskunstens udvidede brug af fotografi som et kompositionelt medium Institut for Kulturvidenskaber 
Seesko, Per De aldrig nedlagte domkapitler - Ribe domkapitels lokale forankring, ca. 1536-1660 Institut for Historie

Soelmark, Nathalie W.

Relational (Trans)formation: On the    aesthetics of mediated wexperience with infertility and assisted reproduction in Video blogs, tv and film documentaries, and installation arts

Institut for Kulturvidenskaber

Storgaard, Ditte Nissen Treatability.Socialmaterial configurations of hearing loss and diabetes Institut for Design og Kommunikation
Sørensen, Søren Lund Pontos - Between Kingdom and Koinon Institut for Historie
Underwood, Chris An Analytical Review of the Factors That Influence the Public's Perception and Value of Underwater Cultural Heritage Institut for Historie 
     
2014     
Abildgaard, Mette Simonsen Accessible Radio: Archive, accessibility and materiality in the Youth radio programme P4 in P1  Institut for Kulturvidenskaber 
Andersen, Lærke  Undfolding Compressed Knowledge: Wisdom expressions in the Homeric Commentaries by Eustathios of Thessalonike  Institut for Historie 
Bengtson, Josef  Transcending the secular - Three accounts of post-secular metaphysics  Institut for Historie 
Bom, Anne Klara  Vores allesammens H.C. Andersen. Diskursteoretiske analyser af kulturfænomenet H.C. Andersen og dets aktuelle betydninger lokalt, nationalt og globalt  Institut for Kulturvidenskaber 
Eckhardt, Max  CASE - Design of a CA Search Environment  Institut for Design og Kommunikation 
Ernlund, Mette Skovgaard Mødet med det fremmede. En kvalitativ undersøgelse af professionsbachelorstuderendes motivationer og erfaringer ifm. international mobilitet  Institut for Kulturvidenskaber 
Grum-Schwensen, Ane Fra strøtanke til værk - En genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af H.C. Andersens forfatterskab Institut for Kulturvidenskaber 
Iversen, Steffen Møllegaard  Skrivning og skriveudvikling i de gymnasiale matematikfag  Institut for Kulturvidenskaber 
Jessen, Moiken 

The expression of motion in L2 Danish by Turkish and German learners - the role of inter- and intratypological differences 

Institut for Sprog og Kommunikation 
Knudsen, Heidi Eskelund  Historiefaget mellem skole og videnskab - en fagdidaktisk udfordring Institut for Kulturvidenskaber 
Larsen, Tine  That's the only way you'll learn! Social and interactional aspects of instruction and learning in patient education programmes for self-management of chronic disease   
Li, Peiwen  On the development of second language learners' English motion constructions - a longitudinal usage-based classroom investigation Institut for Sprog og Kommunikation 
Mortensen, Christian Hviid Displaying sound radio as media heritage in a museological context  
Mourtou, Eleni  Hearing impairment and cochlear implants. A conversation analytic study of teachers' actions to the storytelling of children with cochlear implants  Institut for Design og Kommunikation 
Mørk, Anne  15 Minutes of Fame Every Decade: Presidential Politics and National Service  Institut for Historie 
Overgaard, Christine  Een spiering uiwerpen om een kabeljauw te vangen - How and why the Dutch fished for cod 1818-1911  Institut for Historie 
Poulsen, Søren Vigild  Mod en analysemetode til webstedet som multimodal tekst - en undersøgelse af socialsemiotikkens og den kognitive semantiks bidrag til udviklingen og udformningen af en metode til webstedsanalyse  Institut for Sprog og Kommunikation 
Rasmussen, Bo Morthorst  Samarbejde på tværs. Ansats til en teori om tværfagligt samarbejde undersøgt og udviklet med udgangspunkt i tværprofessionelt samarbejde i børne- og familiesager og i byggesager  Institut for Kulturvidenskaber 
Rasmussen, Rasmus Kjærgaard  Nation Branding i Praksis - en analyse af centraladministrationens fortolkning og organisering af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2007-2010  Institut for Sprog og Kommunikation
Rienow, Jürgen  Visuelle Voraussetzungen für Immersion in Fulldome-Umgebungen  Institut for Design og Kommunikation 
Schwartz, Camilla  Sund og usund subjektivitet i velfærdsstaten - en poststrukturalistisk undersøgelse af Sundhedsstyrelsens og skønlitteraturens tematisering af subjektivitet og borgerskab (1990-2012) Institut for Kulturvidenskaber 
Sand, Anne-Lene  Matrikelløse rum: en undersøgelse af selvorganiserede måder at bruge byen på Institut for Kulturvidenskaber 
Schweitzer, Holger The Drogheda boat and clinker boats of the Renaissance on Europe's western seaboard  Institut for Historie 
Seidelin, Mette  En nem og ikke altid uvillig partner? Opfattelsen af børns rolle i incestsager 1930-1967 Institut for Historie 
     
2013  
Engelsen, Søren  In Defense of Moral Experience. A Phenomenological Approach to Moral Reasons, Motivation, and Intuition. Institut for Kulturvidenskaber
Graf, Stefan Ting Det eksemplariske princip i didaktikken - en historisk-systematisk undersøgelse af Martin Wagenscheins, Wolfgang Klafkis, Oskar Negts, lærekunstdidaktikkens og Günther Bucks konceptioner af eksemplarisk belæring og læring Institut for Kulturvidenskaber
Hansen, Laila Kjærbæk Tilegnelse af bøjningsmorfologi:
en undersøgelse af substantivernes pluralisbøjning hos normaltudviklede danske børn i alderen 01-10 år 
Institut for Sprog og Kommunikation
Harboe, Thomas     Subtil ledelse i en ny og mere insisterende form - et kvalitativt studie af studieledere ved danske universiteter Institut for Kulturvidenskaber
Jebsen, Nina     Als die Menschen gefragt wurden. Volksabstimmungen in Europa nach dem Ersten Weltkrieg - Eine Propagandaanalyse    Institut for Grænseregionsforskning
Jønsson, Heidi Vad I velfærdstatens randområde. Socialdemokratiets integrationspolitik 1960'erne til 2000'erne Institut for Historie

Kortbek, Hjørdis Brandrup

Fra lavmælt provinsby til kreativ storby? Kulturel dynamik i senmoderne byudviklingsprojekter i Odense

Institut for Kulturvidenskaber

Larsen, Lasse Juel        Stedets Anatomi. En teoretisk undersøgelse af stedets og rumlighedens betydning for leg, computerspil og læring. Institut for Kulturvidenskaber
Larsson, René Kierkegaard og Udviklingen i Kognitiv Terapi. Selvforbehold. Forandringsmekanismer og dannelse: Kierkegaards psykologi og mindfulness baserede behandlingstilgange Institut for Kulturvidenskaber
Rudloff, Maja Formidling i forandring. Et casestudie af VÆGGEN - et dansk eksempel på digital, interaktiv museumsformidling i overgangen fra genstandsrepræsentation til brugergeneret kultur Institut for Kulturvidenskaber
     
2012     
Andersen, Morten Bendix  Sælgere for et amerikansk forbrugsimperium? Studier i amerikaniseringsprocesser i reklamebranchen i Danmark 1020-1965 

Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse 

Andersen, Rune    Turisme, Morfologi og Manifestation. Ekskursioner i turismens idégrundlag med særligt henblik på britisk guidebogslitteratur om Egypten i det 19. århundrede  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Froholdt, Lisa Loloma  The Communicative Blue - Human Factors in technologically mediated routine and non-routine interaction in the maritime industry Institut for Sprog og Kommunikation 
Jønch-Clausen, Heidi   Kamppladser og kommandorum. En analyse af valgreportagens retorik  Institut for Sprog og Kommunikation
Hammersholt, Torben A Critical Anslysis of the Comparative Study of Mysticism with Perspectives from Early Buddhism Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Landgrebe, Jeanette    

Epistemic and Material Resources for Sense- and Decision Making in Collaborative. Processes of Innovation and Design 

Institut for Design og Kommunikation
Marker, Torben Kure  Forestilling, Stoflighed og Sociale Situationer. Portfolioen i en kulturel brydningstid  Institut for Litteratur, Kultur og Medier                
Mechlenborg, Mette     Rundt om webergrillen. En geokritisklæsning af parcelhusforstaden i ny dansk kunst og litteratur Institut for Litteratur, Kultur og Medier 
Olesen, Thomas  Fugl Føniks? Transformationen af den danske værftsindustri 1975-2012 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Piekut, Anke Genreskrivning i de fire gymnasiers danskfag - en undersøgelse af skriftlig genrekompetence i elevbesvarelser fra de fire ungdomsuddannelser  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Pilesjö, Maja Sigurd  Organizational patterns of interaction between children with severe speech and physical impairment and their everyday communication patterns   Institut for Sprog og Kommunikation 
Svendsen, Jesper Tinggaard Medieforestillinger. En historisk, diskursteoretisk og -analytisk undersøgelse af pædagogiske tekster i og omkring mediedimensionen i gymnasiets danskfag i perioden 1970-2010

Institut for Sprog og Kommunikation

Toftgaard, Jens 

CITYDANNELSE,BUTIKSSTRØG OG BY-IDEALER. Dannelsen af centrale byrum i Odense samt Aarhus og Aalborg 1870-1970

Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse 

Vestergaard, Vitus        DET HYBRIDE MUSEUM. Unge brugeres deltagelse gennem produktion og deling af indhold i et fysisk museumsrum Institut for Litteratur, Kultur og Medier
     
2011          

Albrechtsen, Thomas Rohde Skovdal  Tid til lærersamarbejde? Iagttagelser af lærerkollegiale interaktionssystemer i handelsgymnasier efter gymnasiereformen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Aspenberg, Karin  Strindbergs värld. En tematisk författerskapsläsning  Institut for Litteratur, Kultur og Medier 
Bendtsen, Bjarne Søndergaard Mellem Fronterne - Studier i Første Verdenskrigs virkning på og udtryk i dansk kultur med særligt fokus på litterære skildringer 1914-1939

Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse

Christensen, Rune
Reimer

These Steadily Increasing Thousands: The Woman Suffrage Movement and Immigration to the United States, 1890-1920 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Fossat, Sissel Bjerrum 

The American Way eller den danske model. Danske studierejser til USA under Marshall-planens tekniske bistand 1948-1955 

Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse     
Hansen, Dion Rüsselbæk Én socialanalytisk tendensanalyse af samtidens italesættelser af den gymnasiale lærergerning Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Hansen, Lulu Anne Besættelse og social identitet. Esbjerg 1944-48
Henvendelse kan ske direkte til forfatteren
Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Israel, Samuel Ben  Relating People on Film - The Relational  Depiction of Human Action and Interaction in Contemporary Multi-Protagonist Films as an Approach to Cinematic Storytelling and Why Both Have Largely Been Overlooked 

Institut for Litteratur, Kultur og Medier  

Jensen, Kristoffer Da beklædningsindustri blev modeindustri - Den danske fremstillingssektors udvikling efter 1966 med særlig henblik på transformationen af dansk beklædningsindustri Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse

Jensen, Tine Lynfort Who can become an entrepreneur?  - Er et godt spørgsmål. En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education Institut for Sprog og Kommunikation

Johannessen, Christian Mosbæk Forensic analysis of graphic trademarks: A  multimodal social semiotic approach Institut for Sprog og Kommunikation
Lübker, Henrik              Den groteske modernisme  Institut for Litteratur, Kultur og Medier 
Møller, Finn          Kampen om evalueringen - Læreres perspektiver på konkurrerende evalueringsparadigmer Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Ólavsstovu, Vár í Mellem tradition og modernitet. Færøskfaget og den færøskfaglige kontekst i national diskurs. En diskursanalytisk redegørelse for fagets idé, praksis og reception i det almene gymnasium Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier

Qvortrup, Ane Den paradoksale undervisningskommunikation. En Luhmann-inspireret analyse af den pædagogiske teoris forventninger til portfolioen, herunder i særdeleshed dens forandringsaspekt, eksemplificeret ud fra iagttagelser i gymnasieregi Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Sørensen, Jannick Kirk 

The Paradox of Personalisation - Public Service Broadcasters' Approaches to Media Personalisation Technologies 
Henvendelse kan ske direkte til forfatteren  - js@cmi.aau.dk

Institut for Litteratur, Kultur og Medier 
Thomsen, Pia Verber: Broen mellem isoleret leksikon og kompleks grammatik - en longitudinel undersøgelse af fire danske børns verbaltilegnelse og grammatikaliseringsproces fra 1;01 til 2;05 år Institut for Sprog og Kommunikation
Østerbye, Torkil The Beginnings of Danish Speech Perception Institut for Sprog og Kommunikation
     
2010

Albertsen, Anita Bech Et tekstanalytisk mellemværende. En fænomenologisk funderet litterær metode Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Alenkær, Rasmus Arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel -i den inkluderende skole
Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Bramming, Bente Det udstrakte øjeblik. Meningsfulde møder med kulturarv Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Carlsson, Christer Johanniterordens kloster i Skandinavien 1291-1536. En studie av deras ekonomiska förhållanden utifrån historiskt och arkeologiskt material Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Frimodt-Møller, Søren Rosenlund Playing by the Rules? A Philosophical Approach to Normativity and Coordination in Music Performance   Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Glenthøj, Rasmus Fælles kultur - forskellige nationaliteter. De borgerlige eliters skabelse af en national identitet i Danmark og Norge 1807-30 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Hansen, Dorthe Modernisering i logopædisk praksis. En undersøgelse af tre logopædiske faggruppers fremstillinger af deres praksis vedrørende børn med sproglige vanskeligheder - set i relation til moderniseringen af den offentlige sektor Institut for Sprog og Kommunikation
Jensen, Lars Bo     Stemning som æstetisk og eksistentiel kategori i følsomme rejser fra 1768-1868, med særligt henblik på poetik og bystemninger og med hovedvægt på H.C. Andersen Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Kjeldsen, Lene Troest Gymnasieelevers syn på NOS udgør "The Missing Link" i deres naturvidenskabelige viden  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 
Nielsen, Malene Slott Vurdering af danske børns sprog - En undersøgelse af eksisterende værktøjer og udvikling af nyt værktøj til opfølgning på sprogvurdering af treårige Institut for Sprog og Kommunikation
Olsen, Flemming B. Lektielæsningens betydning for gymnasieelevers læreprocesser Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Quvang,Christian    "Jeg ville hellere have været i den anden båd - Narrativer om specialundervisning - på sporet af læring, identitet og livsduelighed. En "fortælling" om specialpædagogikkens betydning for, hvordan tilværelsen kan opleves" Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Rasmussen, Susan Ptak En undersøgelse af sygeplejestuderendes trivsel i praktikuddannelse i en hospitalsafdeling, og betydningen heraf i forhold til frafald Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Sinclair, Kirstine The Caliphate as Homeland: Hizb ut-Tahrir in Denmark and Britain Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Skou, Niels Peter Fra samfundsbygning til personlighedsdannelse. Demokratiske kulturbilleder hos Poul Henningsen 1921-1955 Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Slot, Marie Falkesgaard Læremidler i danskfaget. En undersøgelse af gymnasieelevers brug af tre læremidler i danskfaget - set i relation til udvikling af tekstkompetence Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Sørensen, Ib Leg med ilden. Pentekostale trosfællesskaber og problematiske omverdensrelationer  Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Theodórsdóttir, Guđrún Conversations in Second Language Icelandic: Language learning in real life environments Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
Wohlgemuth, Ulla Gerner Mænd og omsorg - hvorfor (ikke)?
Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Zochowska, Emilia The Christian Kingdom as an Image of the Heavenly Kingdom according to St. Birgitta of Sweden Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
 

2009

Blom, Jonas         Mediesyntaks - om sætningskompleksitet og talesprog på DR og TV2 Institut for Sprog og Kommunikation
Boeriis, Morten Søndergaard

Multimodal Socialsemiotik & Levende Billeder

Institut for Sprog og Kommunikation

Ejstrup, Michael Kjær Danske Talesprog i Begyndelsen af Det Tredje Århundrede - En undersøgelse af Danske Talesprog i Vest-, Syd- og Østdanmark med Fokus på Akustisk Undersøgelse af Vokaler Institut for Sprog og Kommunikation 
Gemeda, Eshete African Egalitarian Values and Indigenous Genres: The Functional and Contextual Studies of Oromo Oral Literature in a Contemporary Perspective - part I
Part II
Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Hanghøj, Thorkild     Playful Knowledge. An Explorative Study of Educational Gaming Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Hobel, Peter Almen studieforberedelse og innovativ kompetence  -
En undersøgelse af 1. g'eres brug af skrivning som medie til innovation i fagligt samspil
Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Hove, Søren Hellige råd til kongen. Den saudiske islamistiske eksilopposition med specielt henblik på forholdet mellem den saudiske stat og den oppositionelle kultur i og uden for Saudi-Arabien  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Jeppesen, Lone  Fredspolitik og militære indsatser. Tysk sikkerhedspolitik under den rød-grønne regering 1998-2005 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse 
Kahr-Højland, Anne     Læring er da ingen leg? En undersøgelse af unges oplevelser i og erfaringer med en mobilfaciliteret fortælling i en naturfaglig kontekst Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Knie-Andersen, Bent    Horsens købstaden og guldsmedene 1500-1900 samt Guldsmedene i Danmark 1429-1862 med særligt henblik på deres laugsdannelse     Institut for Historie, Kutur og Samfundsbeskrivelse
Krogh, Anna-Britt Forhandlinger om patienten - den elektroniske patientjournal som kommunikationsmedie Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Liboriussen, Bjarke The Mechanics of Place: Landscape and Architecture in Virtual Worlds Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Löfvall, Steffen    It-anvendelse i offentlige omstillingsprocesser. Et studie af udviklingsprojekter, design og positionering af teknologiske aktanter Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Moslund, Sten P. The Speeds of the Migrant Mongrel Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Petersen, Esben Nedenskov  Knowledge and Context   Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Ren, Carina Constructing the Tourist Destination. A socio-material Description Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
Schaffalitzky de Muckadell, Caroline Defining Religion: A Philosophical Case Study  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 
Struwe, Lars Bangert Jeg er sikker på, at Danmark har onde hensigter over for Sverige. Kriserne i Norden i 1740'erne  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse 
Tylén, Kristian Roses, Icebergs, Hoovers and All That Language. An Investigation of the Cognitive Foundations of Our Comprehension of Object Mediated Communication Institut for Sprog og Kommunikation
Vöge, Monika        All you need is laugh - Interactional Implications of laughter in Business Meeting Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
     
2008

Abrahamsen, Marianne Ledelse til en forandring. En undersøgelse af ledelse og ledelsesmuligheder på to gymnasier Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Auer, Jens Fregat and Snau. Small Cruisers in the Danish Navy 1650-1750 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Bjerre, Thomas Ærvold

Cowboy Crackers. Echoes of the American Western in Contemporary Southern Fiction 

Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Breunig, Steven Body, place and grammar - Exploring the concept of "image schema" in mind, language and aesthetic experience, through interpretive analyses of architectural space and the uses of the English prepositions "on", "in" and "at" Institut for Sprog og Kommunikation
Eero, Margit Dynamics of the eastern Baltic cod (Gadus morhua) stock in the 20th century under variable climate and anthropogenic forcing  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Elf, Nikolaj Frydensbjerg Towards Semiocy? Exploring a New Rationale for Teaching Modes and Media of Hans Christian Andersen Fairytales in Four Commercial Upper-Secondary “Danish” Classes Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Eskildsen, Søren Wind Constructing a second language inventory – the accumulation of linguistic resources in L2 English Institut for Sprog og Kommunikation
Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig Prædikebrødrenes samfundsrolle i middelalderens Danmark Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Kjeldgaard, Anne Sofie Fink Tale, der tæller - Spørgeskemaundersøgelser anvendt til beskrivelse af etniske minoriteter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Larsen, Torben Huus Revisiting the Middle Landscape: From Biltmore to Dollywood - the Pastoral in the Tennessee Valley Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Mortensen, Kristian Instructions and Participation in the Second Language Classroom Institut for Sprog og Kommunikation
Nevers, Jeppe Horisonter under forandring. Demokratibegrebet i Danmark, 1750-1940 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Nordentoft, Helle Merete ‘Doing Emotion Work’. Clinical Supervision in a Palliative Outpatient Ward Institut for Sprog og Kommunikation
Thobo-Carlsen, Mette Mellem tekst og begivenhed. Selvbiografien som performativ strategi i nutidig litteratur, visuel kunst og performance Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Tylén, Kristian Roses, Icebergs, Hoovers and all that Language -
an investigation of the cognitive foundations of our comprehension of object mediated communication

Institut for Sprog og Kommunikation

Vinther, Jane

Is interactive learning also active learning? A quantitative and qualitative study in computer assisted language learning

Institut for Sprog og Kommunikation
Wehberg, Sonja Numbers on words. Analyses of the Danish Longitudinal CDI study Institut for Sprog og Kommunikation
 

2007

Boysen, Benjamin James Joyce og kærlighedens komedie – En studie i Finnegans Wake
Afhandlingen findes ikke på Syddansk Universitetsbibliotek - henvendelse kan ske til forfatteren
Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Daly, Aoife Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Davidsen, Mogens Ubestemthedens akkorder Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Dohn, Niels Bonderup Gymnasieelevers situationelle interesse i forskellige læringssammenhænge i faget biologi Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Ejstrud, Jannie Uhre Til evigt minde. Dødslejefotografiet i Danmark fra 1840 til nutiden  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Hansen, Jens Jørgen Mellem design og didaktik. Om digitale læremidler i skolen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Jensen, Kim Ebensgaard A Construction-based Study of English Predicators  Institut for Sprog og Kommunikation
Madsen, Henrik For velfærdens skyld? En analyse af de danske debatter om velfærdsstat og medlemskab af EF 1950-1972 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Michelsen, Jimmi Andre værker. Danske 1960´er- og 70´er-romaner i opbruddet fra modernismen Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Munk, Kirstine

Signs of the Times. Cosmology and ritual practice in modern, Western astrology
Indtil afhandlingen udkommer i bogform, kan interesserede henvende sig direkte til forfatteren

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Rehr, Malene Tolkninger af det intime. Nogle interiørbilleder i dansk litteratur og malerkunst fra årene 1885 til 1910 Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Schilling, Verner Mentale modeller og eksperimentelt arbejde i fysikundervisningen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Schwartz, Ida Børneliv på døgninstitution. Socialpædagogik på tværs af børns livssammenhænge Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Søndergaard, Morten Karnøe Denmark's Fisheries c. 1945-2005. Technology, Development and Illusions of Control Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Teilmann, Katja Genreblandinger. Om ironisk og humoristisk multigenericitet i dansk litteratur efter 1800 Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Thomsen, Anders Holm Undervisningsfaget historie under forandring fra kanonfag til elevcentreret fag med særlig fokus på debatten om historiebevidsthed og dens forhistorie. 1971-1996 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Thøgersen, Mette Ladegaard Landdistrikternes urbanisering. En analyse af de rurale byers opståen, udvikling og karakteristika ca. 1840-1960  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
 

2006

Andersen, Morten Fra Region til Grænseregion  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Beck, Steen En ny myndighed - Gymnasieelevers rusmiddelkultur og skolekulturelle forandringsprocesser  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Frank, Søren The Physiology and Migration Literature. The Role of Migration as Thematic and Formal Stratagem in Grass, Kundera, Rushdie and Kjærstad Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Hansen, Thomas Illum Poetik og lingvistik Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Lading, Åse Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter - en analyse af moderniserede gymnasielæreres strategier i grupper  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Laursen, Ditte Det mobile samtalerum - unges kommunikations- og samværsformer via mobiltelefonen  Institut for Sprog og Kommunikation
Laustsen, Jørgen Grønvald Medløbere og Modløbere. DKP, besættelsen og illegaliteten  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Ploug, Thomas Ethics in Cyberspace - Explaining the Moral Difference between Interaction Inside and Outside of Cyberspace
 
Tillæg til Ethics in Cyberspace
Henvendelse kan ske direkte til forfatteren
Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
Poulsen, Bo Historical exploitation of the North Sea herring stocks  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Quistgaard, Nana 1.g-elever på et science center: Engageres de? - Påvirkes de?  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Swett, Katrina An Indispensible Catalyst. Congress, Human Rights and American Foreign Policy Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
 

2005

Christensen, Torben Spanget Integreret evaluering - en undersøgelse af den fagl. eval. lærer-elevsamtale som eval. redskab i gymn. underv. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Ebbensgaard, Aase Haubro Bitsch At fortælle tid. Danske gymnasieelevers liv med fortidsrepræsentationer set i et didaktisk perspektiv Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Ebbesen, Toke Riis Design. Digital semiotik og materielkultur Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Egholm, Liv Rejseberetninger som kulturelle tegn. En mikrohistorisk undersøgelse af mødets betydning i teori og praksis Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Engberg, Jakob Reaktioner på kristendommen i Romerriget. Omvendelse og modstand ca. år 50-250 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Fritze, Yvonne Mediet gør en forskel - en komparativ undersøgelse af kommunikation i nærundervisning og fjernundervisning  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Henningsen, Sven Erik Lund Medier og læring i skolens danskundervisning Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Hoffmann, Birgit 'Kunskaper i tyska ses som en merit.' Deutsche und schwedische Stellenanzeigen im Vergleich Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
Jensen, Hans-Christian Fra velfærd til designkultur Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Jensen, Janus Møller Denmark and the Crusades 1400-1650  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Johnsen, Axel Dannevirkemænd og Ejderfolk  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Jørndrup, Hanne Midt i en krigstid  Institut for Journalistik
Kaspersen, Peter Tekstens transformationer - en undersøgelse af fortolkningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Kristensen, Jeppe A Sense of Purpose. Harold Wilson, European Integration and the Legacy of Empire, 1964-1968  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Laustsen, Lars Kiilerich Literatur und Destruktion  Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Nielsen, Leif Hansen Ad industriens Vej Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Nissen, Mogens Rostgaard Produktions- und Lieferfreudigkeit. - Landbruget under den tyske besættelse 1940-1945 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Philipsen, Heidi Dansk films nye bølge: afsæt og aftryk fra Den Danske Filmskole  Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Poulsen, René Taudal An Environmental History of North Sea Ling and Cod Fisheries 1840-1914  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Poulsen, Sonja Collocations as a language resource - A functional and cognitive study in English phraseology Institut for Sprog og Kommunikation
Raae, Peter Henrik Træghedens rationalitet  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Schacke, Adam Gods, gårde og kulturlandskab  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Stax, Hanne-Pernille Når tekst kommer på tale Institut for Sprog og Kommunikation
Søndberg, Lene Inddannelse. Et Grounded Theory studie af en gruppe ufaglærte, arbejdsløse tyrkere i Europa - hverdag og arbejdslivsforventninger  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Teilmann, Stine British and French Copyright: A Historical Study of Aestheti  Institut for Litteratur, Kultur og Medier
 

2004

Balling, Dinna Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning - lærernes holdninger og erfaringer  Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Bysted, Ane In Merit as well as in Reward. Indulgences, Spiritual Merit, and the Theology of the Crusades, c. 1095-1216  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Christensen, Lars I Solkongens Skygge. Dansk-franske relationer 1661-1693  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Dhahir, Omar Tolkens Dilemma  Institut for Sprog og Kommunikation
Hansen, Gunna Funder Det arabiske skriftsystems betydning for læsefærdighed i arabisk som fremmedsprog  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Hougaard, Anders HOW'RE WE DOING  Institut for Sprog og Kommunikation
Jensen, Anette Fra selvfølge til symbol - ægteskabet i krydsfeltet mellem stat, kirke og befolkning i 1800-tallet  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Lundholt, Marianne Wolff The Linguistic Manifestation of Literary Communication  Institut for Sprog og Kommunikation
Miller, Tanja Karaktergivning i praksis Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Nyboe, Lotte Doing Cyberspaces: Performing selves and word(1)ds through cyborg discourse Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Seeberg, Peter Uddannelse og migration i Danmark - en undersøgelse af etniske minoriteter i ungdomsuddannelserne med særlig ... Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Svendsen, Gunnar Lind Haase Samarbejde og konfrontation. Opbygning og nedbrydning af social kapital i de danske landdistrikter 1864-2003 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Wiese, Lisbeth Birde Skrivning og studium - en undersøgelse af opgaveskrivning i gymnasiet i et spændingsfelt undervisning og kulturel kapital  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Yndigegn, Carsten Unge og regional identitet. Forventninger og indstilling til livsbetingelser og livsmuligheder i den dansk-tyske grænseregion Institut for Litteratur, Kultur og Medier
 

2003

Andersen, Thomas Hestbæk Spændinger i sproget  Institut for Sprog og Kommunikation
Antonius, Søren IT-baseret modellering og eksamen Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Bjerre, Tavs Syntactically and Semantically Complex Predicates  Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
Davidsen, Helle Munkholm Litteratur og Encyklopædi - semiotiske og kognitive aspekter af den litterære teksts mening Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Falkenberg, Lise Lyng Nyhedsformidling - gemt og glemt i skillingstryk  Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Friis, Thomas Wegener DDR,s militære efterretningstjeneste og Danmark  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Hartby, Inger Højskolens døtre - en analyse af højskolekvinders livsvilkår og kulturelle status samt folkehøjskolens forvaltning af køn 1920-2000 Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Hermansen, Karsten Kirken, kongen og enevælden - en undersøgelse af det danske bispeembede 1660-1746  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Krogh, Ellen Et danskfag i Moderniteten. Danskfagets didaktiske diskurser Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Maagaard, Cindie Convergence and Divergence. Configurations of Love in Angela Carter and Jeanette Winterson Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Madsen, Bo Vestergård Oplysning i bevægelse - kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Paulsen Christensen, Tina Resume - Translation memory-systemer som værktøj til juridisk oversættelse 

Translation memory-systemer som værktøj til juridisk oversættelse
Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
     
2002

Bruus, Mette Når oversætteren engagerer sig: Omfortolkning af teksten i to oldengelske historiske oversættelser Institut for Sprog og Kommunikation
Christensen, Lisa Korsbek Lyrik og dialog. Dialogiske strukturer i den lyriske genre Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Dolin, Jens Fysikfaget i forandring - læring og undervisning i fysik i gymnasiet med fokus på dialogiske autencitet og kompetenceudvikling Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Elias, Camelia The Fragment. Towards a History and Poetics of a Performative genre Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Engstrøm, Claus Dansk skrivepædagogiks historie Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Haarder, Jon Helt Portrættets moment. Det litterære portræt fra Saint-Beuve til Danske digtere i det 20. århundrede Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Hansen, Jens Ahlmann Automatisk analyse af deverbale sammensatte participier i engelsk Institut for Sprog og Kommunikation
Hedeboe, Bodil Når vejret læser kalenderen  Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Hulgaard, Anne Marie

Kan påståede kulturforskelle aflæses i den kommunikative adfærd? - en undersøgelse af den interne kommunikation mellem et dansk moderselskab og dets tyske datterselskab

Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
Lauersen, Lone Kodeskift, gestik og sproglig identitet på internationale flersprogede arbejdspladser Institut for Sprog og Kommunikation
Senger, Ulla Organisatorisk læring og lærerprofessionalisme i gymnasiet  Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Smedegaard, Flemming Verden i sproget - Transitivitet i dansk - en systematisk funktionel beskrivelse Institut for Sprog og Kommunikation
Wiedemann, Finn Skolekultur i gymnasiet - et kulturanalytisk casestudium af det almene gymnasium, HHX og HTX Institut for Litteratur, Kultur og Medier

Sidst opdateret: 13.10.2023