Skip to main content

Ph.d.-afhandlinger siden 2001

Vi henviser til Syddansk Universitetsbibliotek bogafd@bib.sdu.dk - alternativt til forfatteren - for adgang til afhandlinger, som ikke er tilgængelige på denne side.

 

Forfatter Titel Institut
 2023    
Rasmussen, Signe Rom  Den bedste udgave af dig selv’. En kulturanalytisk undersøgelse af kosmetisk modificeret maskulinitet i to nationale kontekster  Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation
Barili, Elisabetta  Building rhetorical (self-)awareness through Hermogenes: John Tzetzes’ Commentary on Περὶ ἰδεῶνλόγου  Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation
Nielsen, Thor Hennelund  Philosophical Foundations of Health Assessment: Toward a Dynamic and Integrative Conception of Health  Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse
 2022    
Honauer, Michaela
 Intregrating Wearable Technologies in the Performing Arts: A Holistic Approach to Interactive Costuming
 Institut for Design og Kommunikation
JohannesenHildegunn Juulsgaard  Kontroversielle aspekter i historieundervisningen 7.-9. klassetrin. Et etnografisk inspireret klasserumsstudie  Institut for Kulturvidenskaber
Gommesen, Niels Jørgen  Entanglements of responsibility: On designing citizen science communication  Institut for Kulturvidenskaber
Ren, Puxian  A Comparative Study of the Happiness Paradox  Institut for Kulturvidenskaber
Berg, Freja Sørine Adler
 Uafhængig podcasting i en tværmedial tidsalder
 Institut for Kulturvidenskaber
Bang-Larsen, Anne
Vejledning  - Et drama i flere akter. Studier af vejledningsprocesser knyttet til elevers arbejde med større skriftlige opgaver i det almene danske gymnasium
 Institut for Kulturvidenskaber
Simonsen, Line Maria
 Digitalization of the wild: the everyday enaction of digital consultations in interprofessional interactions
 Institut for Kulturvidenskaber
Cenci, Alessandra
 Values and Knowledge in Public Health Analysis and Policy
 Institut for Kulturvidenskaber
Elleby, Maria Østerby
 De sene trolddomsprocesser. Troldom i den danske højesteret 1664-1741
 Institut for Historie
Pedersen, Claudia Læssøe
 The challenges of asymmetric urban warfare: the Israeli experience, 1982-2014
 Institut for Historie
 Lebahn-Hadidi, Malte
 In the guise of safety: The cultural-cognitive ecosystem of medication errors and patient safety
 Institut for Sprog og Kommunikation
Petersen, Nikolaj Pilgaard
 Ikke-konstitutiv kosmopsykisme - naturalisme, idealisme og Martinus' metafysik  i syntese 
 Institut for Kulturvidenskaber
Büyükgüzel, Safinaz  A Micro-Analytic Investigation into the Interactional Organization of Daily Scrum Meetings  Institut for Design og Kommunikation
Jensen, Malene  ”Min kuglepen er en sporhund, når jeg læser” – Et kognitivt etnografisk studie af læseprocesser  Institut for Sprog og Kommunikation
Sørensen, Kristian Møhler  The Value of Public Libraries: Exploring the Perceptions of Stakeholder  Institut for Design og Kommunikation
 2021    
 Christiansen, Regina
 Values in Human Interactions: A Language and Value Theory Analysis
 Institut for Kulturvidenskaber
 Dam-Christensen, Eva Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen. Et didaktisk designeksperiment i udskolingselevers faglige gruppesamtaler i danskfaget samt Errata  Institut for Kulturvidenskaber
 Duggan, Lucie  I think the distinction easier to feel than to formulate. Defining the Child Ballad in the Digital Age  Institut for Kulturvidenskaber
Fabricius, Charlotte Johanne   Super-Girls: Girlhood and Agency in Contemporary Superhero Comics  Institut for Kulturvidenskaber
 Göttcke, Leander  The Continuation of History: The Crisis of Liberal Democracy in Contemporary Novels  Institut for Kulturvidenskaber
 Isager, Julie Marie  ”Hvis du vakler, er der ridser i lakken” Mundtlige danske studentereksaminer fra elevperspektiv  Institut for Kulturvidenskaber
 Jensen, Nils Valderdorf  Moral på grænsen. Smugleri og stat i Det sydfynske Øhav, 1850-2000  Institut for Historie
 Kohler, Sophy   Reading for Relations. Forms of Attachment in Contemporary Migration Literature   Institut for Kulturvidenskaber
 Lassen, Sanna Ressourcepersonens hyperorientering. En empirisk undersøgelse af ressourcepersonens rolle og funktion i den danske folkeskole samt Errata  Institut for Kulturvidenskaber
 Mex-Jørgensen, Line  The Egyptian Revolution. Imaginaries of the good life during the 18 days of revolution at Tahrir Square in 2011 Institut for Historie
 Nordtug, Maja  Engaging with Digital Media – Parents’ Digital Media Engagement in Relation to HPV Vaccination Institut for Kulturvidenskaber
 Pedersen, Sofie  Gør som os! En undersøgelse af, hvordan rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund fortolker ”god integration” og sig selv gennem livsfortællinger i statssanktionerede kampagner Institut for Historie
 Rasmussen, Jacob Knage  Hvem troede de jeg var? Når tidligere børnehjemsbørn læser deres journal – konflikter, håndteringsstrategier og potentialer Institut for Historie
Vangshardt, Rasmus
 The Theatrum Mundi of Celebration. Pedro Calderón de la Barca and the World Theatre as Aesthetic Theodicy
Institut for Historie
Ørskov, Per Trads   Evaluation of the effectiveness of a multifaceted brain training intervention applied in an upper secondary school setting Institut for Sprog og Kommunikation 
 2020    
 Andersen-Mølgaard,  Julie  "Vi har saftsusme haft mange gode ferier i Tyskland." Danske turister i Vesttyskland 1949-1970   Institut for Historie
Berg, Anne Hagen    Børnesygdommenes politik. Mæslinger, fåresyge og røde hunde og indførslen af MFR-vaccination i Danmark 1987 Institut for historie
 Bjerre, Cecilie Når staten er far og mor. Børneværnets anbringelser af børn i Danmark, 1905-1975 Institut for Historie
 Grambye, Valdemar  Antikvaren som samler i det tidlig moderne museumslandskab. En videnskabshistorisk undersøgelse af  antikvarernes museale praksisser i Danmark 1650-1750 
Institut for Historie
 Hachmann, Roland  Didaktisk design for transformation af  faglig viden - en undersøgelse af lærerstuderendes transformationer af faglig viden mellem professionsuddannelse - og praksis Institut for Design og Kommunikation
 Hadberg, Kristina Hansen En kommercielt drevet designhistorie: Danske boligmagasiners historiekonstruktion i det 21. århundrede Institut for Design og Kommunikation
 Holm, Marie-Elisabeth Lei Recognition redefined - Using Literary Texts to Get social Acknowledgement Institut for Kulturvidenskaber
 Husen, Kamilla Jensen  At blive til kvinde. Kvindelige udviklingsfortællinger i moderne dansk litteratur 1970-2018 Institut for Kulturvidenskaber
 Koll, Henrik  Appropriating Pasts and Futures: A Bourdieusian Perspective on the Strategic Organization of Time Institut for Sprog og Kommunikation 
 Mariager, Nadja Integrating neuroscientific insights into Danish Upper Secondary  School teachers' pedagogical decision-making. A Luhmann-inspired, social-systemic analysis  Institut for Kulturvidenskaber
 Nielsen, Aske Hennelund   Dansk Atomkultur fra 1945-1963. Forestillinger om atomenergiens praktiske anvendelse i Danmark Institut for Historie
 Pedersen, Gry Hvass  Modernity, Islamic Tradition and Higher Education Institut for Historie
 Rasmussen, Sissal  Færøske børns tidlige ordforrådstilegnelse - Adaption og normering af en færøsk version af MB-CDI-forældrerapporter Institut for Sprog og Kommunikation
 Rathjen, Kasper  Det folkelige museum. Mellem oplysning og oplevelse Institut for Historie
 Routhier, Dominique  The Work of Art in the 'Age of Automation': The Situationist Movement, 1956-1973 Institut for Kulturvidenskaber
 Schmidt, Johanne Gormsen Uanselighedens kunst. Æstetik og praksis på Forlaget Basilisk Institut for Kulturvidenskaber
 Schou, Dea  KRIGSRUS. Ambivalente fremstillinger af  krops- og bevidsthedsændringer i tysk billedkunst og litteratur fra 1. Verdenskrig Institut for Kulturvidenskaber
 Troelsen, Solveig  Forkastet eller anerkendt? Et eksplorativt studie i folkeskoleelevers afgangseksamen i ’Dansk, skriftlig fremstilling'  samt Errata  Institut for Kulturvidenskaber
 2019     
 Graae, Andreas Immanuel The Cruel Drone: Imagining Drone Warfare in Art, Culture and Politics  Institut for Kulturvidenskaber
 Jensen, Stine Grønbæk At åbne skuffen. Om tidligere børnehjemsbørns transformationer af selvet og den sociale verden gennem erindringsarbejde Institut for Historie
 Jovanovic, Danica Multimodal Dialogue and Photographic style on Social Media Institut for Sprog og Kommunikation
 Mau, Søren Mads   Mute Compulsion: A Theory of the Economic Power of Capital Institut for Kulturvidenskaber
 Nielsen, Tanja Knoblauch Co-designing Smart Tourism - Evoking possible futures through speculation and experimentation Institut for Design ogKommunikation
 Petersen, Matilde Lykkebo Ægdonor. Et sanse-etnografisk studie af æg, kroppe og nye slægtskaber Institut for Kulturvidenskaber
 Pettersson, Maria Pia Potentialer for interkulturel dannelse i elevers praksisser i folkeskolens tyskundervisning. Et studie i spændingsfeltet mellem tyskfagets teoretiske, retoriske og kulturelle praksis  Institut for Kulturvidenskaber
 Skov, Jesper Lundsby Frihed og ret: En begrebshistorisk analyse af forholdet mellem forfatning og frihedsrettigheder ca. 1840-1953 Institut for Historie
 2018    
 Christensen, Anders Stig Kompetencer i samfundsfag: En undersøgelse af elevers verbalsproglige og multimodale samfundsfaglige kompetencer i 8. kl. i folkeskolen Institut for Kulturvidenskaber
 Drejer, Søren Nygaard Overgange og udviklinger. To skriveres transition mellem gymnasium og universitet i fagene dansk og fysik  Institut for Kulturvidenskaber
 Hope, Steffen Constructing institutional identity through the cult of royal saints, c.1050-c.1200  Institut for Historie
 Nørby, Søren Når fjenden forsvinder. Det danske flyvevåbens omstilling fra Berlinmurens fald 1o989 til krigen over Libyen 2011 Institut for Historie
 Poulsen, Christina Holm Inklusion - muligheder og begrænsninger for deltagelse belyst gennem et børneperspektiv Institut for Kulturvidenskaber
 Satell, Rosita Født som ikon? Mediernes betydning for nyere møbeldesign Institut for Design og Kommunikation
2017    
aus der Wieschen, Maria   Classroom Practices in Early Foreign Language Teaching in Denmark: On the Role of Quantity and Quality of Exposure to English inside the Classroom  Institut for Design og Kommunikation 
Brøndum, Tine Fortællinger mellem erindring og forventning. Selvfortællingen som meningsforhandling, forskelsmarkør og uddannelsesmotivation blandt kommende lærere  Institut for Kulturvidenskaber
Eriksen, Camilla Bruun Tyk. Populærkulturelle fortællinger om den tykke krop Institut for Kulturvidenskaber 
Esbensen, Annette Sprogforståelse og kognitiv processering hos danske børn med hørenedsættelse i alderen 7 til 12 år Institut for Sprog og Kommunikation  
Gahrn-Andersen, Rasmus En fænomenologisk undersøgelse af den epistemologiske mulighedsbetingelse for social fælleshed Institut for Historie 
Hansen, Camilla Franziska    Institut for Kulturvidenskaber
Hansen, Jens-Christian  Koncentrationslejren Husum-Schwesing: Studier af en udelejrs fangesamfund, juridiske konsekvenser og sene erindringskultur Institut for Historie 
Henschen, Daniel Kaldets verden. En historie om den danske missionsbevægelse  Institut for Historie
Isaksen, Jytte  Outcome evaluation in aphasia therapy Institut for Sprog og Kommunikation
Jensen, Jesper Didaktisk design med web 2.0 og web 3.0 - med særligt fokus på begrebskort Institut for Design og Kommunikation
Krake, Kristina Skandinavien i ekstremernes tidsalder. Systemkritik og demokratiforsvar i mellemkrigstiden 1919-1939 Institut for Historie
Lamberty, Julian Universitetet og konkurrencestaten: Et studie af Syddansk Universitet 1990-2016 Institut for Historie
Lucas, Maja Intensitet - som litterært vurderingskriterium og litterær kvalitet  Institut for Kulturvidenskaber
Mortensen, Maria Smerte. Queeranalytiske casestudier af kropsmodifikation og kronisk smerte(behandling) Institut for Kulturvidenskaber
Munch, Bettina MØDETURISME som middel til bæredygtig destinationsudvikling i Esbjerg Institut for Design og Kommunikation
Møller, Kristian Intimitetens medialisering. En undersøgelse af hook-up apps og homoseksuelle mænds intimitetskulturer Institut for Kulturvidenskaber 
Rasmussen, Kristian Bruun  Arbejdsidentitet og identitetsarbejde - et casestudie blandt produktionsmedarbejdere på virksomheden Danfoss med særligt fokus på teamkoordinatorrollen  Institut for Sprog og Kommunikation
Schmidt, Nynne-Cecilie K. Tryghed - Begrebet der sejrede ad helvede til ... godt! Institut for Historie 
Sommer, Tine Happy, Ugly, Cruel? Motherhood in American Middlebrow Fiction, 1920-1950 Institut for Kulturvidenskaber
Søndergaard, Rasmus Sínding The Institutionalization of Human Rights: Congress, Reagan, and U.S. Foreign Policy Institut for Historie
Thomsen, Torsten Bøgh  Skyggepunkter, mudder og menneskeatomer - natur og materialitet i H.C. Andersens forfatterskab Institut for Kulturvidenskaber 
Vilstrup, Margit Bech Kampen om arbejderne - arbejderbegrebets politiske historie 1750-2017 Institut for Historie
Ægidius, Andreas Lenander Håndteringen af musikfiler i krydsfeltet mellem downloading og streaming. En undersøgelse af hverdagens digitale musikbrug og remedieringen af musikformater Institut for Kulturvidenskaber 
2016    
Andersen, Iben Engelhardt Tragic Teenagers. Excessive Speech in Literature and Contemporary US Culture  Institut for Kulturvidenskaber 
Beck, Anne-Marie Tyroll  Samarbejdskonstruktioner i byggeprojekter. Et casestudie af tværfaglig praksis og stilladseret læring på byggepladsen  Institut for Kulturvidenskaber
Brunse, Mai Hostrup  Are sisters doing it for themselves? Køn og politik i Danmark efter 1945 Institut for Historie
Christensen, René Schrøder Odense Staalskibsværft 1918-2012 - et teknologisk førende værft nationalt og internationalt?  Institut for Historie
Christensen, Tea Dahl Den danske soldaterhelt. Heroisering af soldaten i nutidige kommemorative praksisser  Institut for Kulturvidenskaber
Clausen, Marit Carolin Phonological Development and Differential Diagnosis of Speech Sound Disorders in Danish-speaking Children Institut for Sprog og Kommunikation
Cowling, Hanne Bjerre I spændingsfeltet mellem informationel privathed og offentlig sikkerhed - Statens overvågning af big data anvendt i sikkerhedsteknologi Institut for Design og Kommunikation 
Dolward, Ane EN DMO gøres  Institut for Design og Kommunikation
Ernst, Jette Organizing to reform. The social aspects of organizational change in a Danish hospital department Institut for Sprog og Kommunikation
Gissel, Stig Toke Scaffolding second graders' reading of unfamiliar text with a digital learning material that supports and strenghtens students' decoding while students are reading for meaning Institut for Kulturvidenskaber
Hangaard, Mikkel Gylling The Influence of Nested and Cross-Cutting Social Identities on Organisation Members Institut for Sprog og Kommunikation
Hansen, Jesper Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde - et bebyggelseshistorisk regionalstudie
-katalog
-appendiks
Institut for Historie
Hvidtfeldt, Rolf  Scientific Crossbreeding. Approach based analysis - a method for disentangling interdisciplinary science  Institut for Kulturvidenskaber
Kjeldsen, Karna Kristendom i folkeskolens religionsfag. Politiske og faglige diskussioner, repræsentation og didaktisering  Institut for Historie
Klausen, Maja Skjulte steder - medialisering, deltagelseskultur og det senmoderne rum  Institut for Kulturvidenskaber
Kongerslev, Marianne From Trickster to Two-Spirit: Gender (Trans)Formations in Native American Narratives  Institut for Kulturvidenskaber
Koster, Dietha Understanding the World through L1 and L2 German and Spanish - The case of placement events  Institut for Sprog og Kommunikation
Lauridsen, Else Ipad-didaktik. At undervise og lære med Ipads Institut for Design og Kommunikation
Ledstrup, Martin  Oscillations of Nationhood. A Sociology of In-betweenness in the United Arab Emirates Institut for Historie
Marcussen, Marlene Karlsson READING FOR SPACE. An Encounter between Narratology and New Materialism in the Works of Virginia Woolf and Georges  Perec  Institut for Kulturvidenskaber
Michaëlis, Sabina Maria  Articulating Design in Design Museums Institut for Design og Kommunikation
Pedersen, Michael Karlsson Der lyrische Stoff im Zeitalter der modernen Restauration. Zu einer Theorie und Poetik der stofflichen Stimung im Werk Max Kommerells, Emil Staigers, Wilhelm Lehmanns und Karl Krolows (1930-1965)  Institut for Kulturvidenskaber
Simonsen, Irene Dansk som andet-/fremmedsprog - BA-studerendes skriftlige L2-genrekompetencer. En sammenlignende undersøgelse af danske L1-sprogbrugeres og tyske L2(dansk)-studerendes beherskelse af  formelagtigt sprog i udvalgte genrer  Institut for Design og Kommunikation
Trecca, Fabio  The impact of phonetic structures on language processing and acquisition: The case of Danish  Institut for Sprog og Kommunikation
Vetter, Rebekka E.  Speak properly - A Conversation Analytic study of Reproaches as a Method for Socializing Residents into Morality in a Danish Group-home Institut for Sprog og Kommunikation
Wittig, Claudia  Instructing and Constructing Nobility: Moral-Didactic Poetry in Twelfth- and Thirteenth-Century Germany and England Institut for Historie
Zuckerman, Maja Gildin Broadening Home. The Emergence of Danish Zionism and its Topological Expansion of Danish Jewishness, 1897-1914  Institut for Historie
Yepez-Reyes, Veronica Global Fairness in Digital Interaction: a rhizomatic analysis of social imaginaries   Institut for Design og Kommunikation 
     
2015    
Andersen, Elisabeth Muth What's your problem?: On how participants understand and deal with experienced bodily problems in an online discussion forum about metabolism  Institut for Sprog og Kommunikation 
Boysen, Mikkel Snorre Wilms  The relationship between expertise and creativity. Computer-based music-making and the influence of instrumental music training  Institut for Kulturvidenskaber 
Christensen, Jonas J. H. Nikephoros Blemmydes' Diegesis Merike  and Self-Narrative in Monastic Foundation Documents  Institut for Historie
El Derbas, Jalal Bilingualism: Disruptive Practices in Mainstream Schools Institut for Sprog og Kommunikation
Gursimek, Ödül Akyapi Audience Creativity and Online Participation in Transmedia Environments: The Case of Lost  Institut for Kulturvidenskaber
Grum-Schwensen, Ane Fra strøtanke til værk - En genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af H.C. Andersens forfatterskab Institut for Kulturvidenskaber
Kristiansen, Elisabeth Dalby
Student displays of academic competence in the international university  Institut for Sprog og Kommunikation 

Mortensen, Christian Hviid

Displaying Sound. Radio as Media Heritage in a Museological Context Institut for Kulturvidenskaber
Jensen, Jette Lykke     Contemporary hybrids between design and art  Institut for Design og Kommunikation 
Markussen-Brown, Justin

Establishing Quality in Preschool Language and Literacy Environments On the quality of Danish preschools, and pathways to improving it via professional Development 

Institut for Sprog og Kommunikation
Nørgaard, Inger Lyngdrup  Beskyt de værdige fattige! Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed, filantropi og fattigvæsen i København 1770-1874 Institut for Historie
Pedersen, Sarah Bro The Cognitive Ecology of Human Errors: An Interactivity-based Approach  Institut for Sprog og Kommunikation
Schwartz, Charlotte P. Det postmediale fotografi. Analyser af og begrebsteoretiske refleksioner omkring samtidskunstens udvidede brug af fotografi som et kompositionelt medium Institut for Kulturvidenskaber 
Seesko, Per De aldrig nedlagte domkapitler - Ribe domkapitels lokale forankring, ca. 1536-1660 Institut for Historie

Soelmark, Nathalie W.

Relational (Trans)formation: On the    aesthetics of mediated wexperience with infertility and assisted reproduction in Video blogs, tv and film documentaries, and installation arts

Institut for Kulturvidenskaber

Storgaard, Ditte Nissen Treatability.Socialmaterial configurations of hearing loss and diabetes Institut for Design og Kommunikation
Sørensen, Søren Lund Pontos - Between Kingdom and Koinon Institut for Historie
Underwood, Chris An Analytical Review of the Factors That Influence the Public's Perception and Value of Underwater Cultural Heritage Institut for Historie 
     
2014     
Abildgaard, Mette Simonsen Accessible Radio: Archive, accessibility and materiality in the Youth radio programme P4 in P1  Institut for Kulturvidenskaber 
Andersen, Lærke  Undfolding Compressed Knowledge: Wisdom expressions in the Homeric Commentaries by Eustathios of Thessalonike  Institut for Historie 
Bengtson, Josef  Transcending the secular - Three accounts of post-secular metaphysics  Institut for Historie 
Bom, Anne Klara  Vores allesammens H.C. Andersen. Diskursteoretiske analyser af kulturfænomenet H.C. Andersen og dets aktuelle betydninger lokalt, nationalt og globalt  Institut for Kulturvidenskaber 
Eckhardt, Max  CASE - Design of a CA Search Environment  Institut for Design og Kommunikation 
Ernlund, Mette Skovgaard Mødet med det fremmede. En kvalitativ undersøgelse af professionsbachelorstuderendes motivationer og erfaringer ifm. international mobilitet  Institut for Kulturvidenskaber 
Grum-Schwensen, Ane Fra strøtanke til værk - En genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af H.C. Andersens forfatterskab Institut for Kulturvidenskaber 
Iversen, Steffen Møllegaard  Skrivning og skriveudvikling i de gymnasiale matematikfag  Institut for Kulturvidenskaber 
Jessen, Moiken 

The expression of motion in L2 Danish by Turkish and German learners - the role of inter- and intratypological differences 

Institut for Sprog og Kommunikation 
Knudsen, Heidi Eskelund  Historiefaget mellem skole og videnskab - en fagdidaktisk udfordring Institut for Kulturvidenskaber 
Larsen, Tine  That's the only way you'll learn! Social and interactional aspects of instruction and learning in patient education programmes for self-management of chronic disease   
Li, Peiwen  On the development of second language learners' English motion constructions - a longitudinal usage-based classroom investigation Institut for Sprog og Kommunikation 
Mortensen, Christian Hviid Displaying sound radio as media heritage in a museological context  
Mourtou, Eleni  Hearing impairment and cochlear implants. A conversation analytic study of teachers' actions to the storytelling of children with cochlear implants  Institut for Design og Kommunikation 
Mørk, Anne  15 Minutes of Fame Every Decade: Presidential Politics and National Service  Institut for Historie 
Overgaard, Christine  Een spiering uiwerpen om een kabeljauw te vangen - How and why the Dutch fished for cod 1818-1911  Institut for Historie 
Poulsen, Søren Vigild  Mod en analysemetode til webstedet som multimodal tekst - en undersøgelse af socialsemiotikkens og den kognitive semantiks bidrag til udviklingen og udformningen af en metode til webstedsanalyse  Institut for Sprog og Kommunikation 
Rasmussen, Bo Morthorst  Samarbejde på tværs. Ansats til en teori om tværfagligt samarbejde undersøgt og udviklet med udgangspunkt i tværprofessionelt samarbejde i børne- og familiesager og i byggesager  Institut for Kulturvidenskaber 
Rasmussen, Rasmus Kjærgaard  Nation Branding i Praksis - en analyse af centraladministrationens fortolkning og organisering af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2007-2010  Institut for Sprog og Kommunikation
Rienow, Jürgen  Visuelle Voraussetzungen für Immersion in Fulldome-Umgebungen  Institut for Design og Kommunikation 
Schwartz, Camilla  Sund og usund subjektivitet i velfærdsstaten - en poststrukturalistisk undersøgelse af Sundhedsstyrelsens og skønlitteraturens tematisering af subjektivitet og borgerskab (1990-2012) Institut for Kulturvidenskaber 
Sand, Anne-Lene  Matrikelløse rum: en undersøgelse af selvorganiserede måder at bruge byen på Institut for Kulturvidenskaber 
Schweitzer, Holger The Drogheda boat and clinker boats of the Renaissance on Europe's western seaboard  Institut for Historie 
Seidelin, Mette  En nem og ikke altid uvillig partner? Opfattelsen af børns rolle i incestsager 1930-1967 Institut for Historie 
     
2013  
Engelsen, Søren  In Defense of Moral Experience. A Phenomenological Approach to Moral Reasons, Motivation, and Intuition. Institut for Kulturvidenskaber
Graf, Stefan Ting Det eksemplariske princip i didaktikken - en historisk-systematisk undersøgelse af Martin Wagenscheins, Wolfgang Klafkis, Oskar Negts, lærekunstdidaktikkens og Günther Bucks konceptioner af eksemplarisk belæring og læring Institut for Kulturvidenskaber
Hansen, Laila Kjærbæk Tilegnelse af bøjningsmorfologi:
en undersøgelse af substantivernes pluralisbøjning hos normaltudviklede danske børn i alderen 01-10 år 
Institut for Sprog og Kommunikation
Harboe, Thomas     Subtil ledelse i en ny og mere insisterende form - et kvalitativt studie af studieledere ved danske universiteter Institut for Kulturvidenskaber
Jebsen, Nina     Als die Menschen gefragt wurden. Volksabstimmungen in Europa nach dem Ersten Weltkrieg - Eine Propagandaanalyse    Institut for Grænseregionsforskning
Jønsson, Heidi Vad I velfærdstatens randområde. Socialdemokratiets integrationspolitik 1960'erne til 2000'erne Institut for Historie

Kortbek, Hjørdis Brandrup

Fra lavmælt provinsby til kreativ storby? Kulturel dynamik i senmoderne byudviklingsprojekter i Odense

Institut for Kulturvidenskaber

Larsen, Lasse Juel        Stedets Anatomi. En teoretisk undersøgelse af stedets og rumlighedens betydning for leg, computerspil og læring. Institut for Kulturvidenskaber
Larsson, René Kierkegaard og Udviklingen i Kognitiv Terapi. Selvforbehold. Forandringsmekanismer og dannelse: Kierkegaards psykologi og mindfulness baserede behandlingstilgange Institut for Kulturvidenskaber
Rudloff, Maja Formidling i forandring. Et casestudie af VÆGGEN - et dansk eksempel på digital, interaktiv museumsformidling i overgangen fra genstandsrepræsentation til brugergeneret kultur Institut for Kulturvidenskaber
     
2012     
Andersen, Morten Bendix  Sælgere for et amerikansk forbrugsimperium? Studier i amerikaniseringsprocesser i reklamebranchen i Danmark 1020-1965 

Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse 

Andersen, Rune    Turisme, Morfologi og Manifestation. Ekskursioner i turismens idégrundlag med særligt henblik på britisk guidebogslitteratur om Egypten i det 19. århundrede  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Froholdt, Lisa Loloma  The Communicative Blue - Human Factors in technologically mediated routine and non-routine interaction in the maritime industry Institut for Sprog og Kommunikation 
Jønch-Clausen, Heidi   Kamppladser og kommandorum. En analyse af valgreportagens retorik  Institut for Sprog og Kommunikation
Hammersholt, Torben A Critical Anslysis of the Comparative Study of Mysticism with Perspectives from Early Buddhism Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Landgrebe, Jeanette    

Epistemic and Material Resources for Sense- and Decision Making in Collaborative. Processes of Innovation and Design 

Institut for Design og Kommunikation
Marker, Torben Kure  Forestilling, Stoflighed og Sociale Situationer. Portfolioen i en kulturel brydningstid  Institut for Litteratur, Kultur og Medier                
Mechlenborg, Mette     Rundt om webergrillen. En geokritisklæsning af parcelhusforstaden i ny dansk kunst og litteratur Institut for Litteratur, Kultur og Medier 
Olesen, Thomas  Fugl Føniks? Transformationen af den danske værftsindustri 1975-2012 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Piekut, Anke Genreskrivning i de fire gymnasiers danskfag - en undersøgelse af skriftlig genrekompetence i elevbesvarelser fra de fire ungdomsuddannelser  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Pilesjö, Maja Sigurd  Organizational patterns of interaction between children with severe speech and physical impairment and their everyday communication patterns   Institut for Sprog og Kommunikation 
Svendsen, Jesper Tinggaard Medieforestillinger. En historisk, diskursteoretisk og -analytisk undersøgelse af pædagogiske tekster i og omkring mediedimensionen i gymnasiets danskfag i perioden 1970-2010

Institut for Sprog og Kommunikation

Toftgaard, Jens 

CITYDANNELSE,BUTIKSSTRØG OG BY-IDEALER. Dannelsen af centrale byrum i Odense samt Aarhus og Aalborg 1870-1970

Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse 

Vestergaard, Vitus        DET HYBRIDE MUSEUM. Unge brugeres deltagelse gennem produktion og deling af indhold i et fysisk museumsrum Institut for Litteratur, Kultur og Medier
     
2011          

Albrechtsen, Thomas Rohde Skovdal  Tid til lærersamarbejde? Iagttagelser af lærerkollegiale interaktionssystemer i handelsgymnasier efter gymnasiereformen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Aspenberg, Karin  Strindbergs värld. En tematisk författerskapsläsning  Institut for Litteratur, Kultur og Medier 
Bendtsen, Bjarne Søndergaard Mellem Fronterne - Studier i Første Verdenskrigs virkning på og udtryk i dansk kultur med særligt fokus på litterære skildringer 1914-1939

Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse

Christensen, Rune
Reimer

These Steadily Increasing Thousands: The Woman Suffrage Movement and Immigration to the United States, 1890-1920 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Fossat, Sissel Bjerrum 

The American Way eller den danske model. Danske studierejser til USA under Marshall-planens tekniske bistand 1948-1955 

Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse     
Hansen, Dion Rüsselbæk Én socialanalytisk tendensanalyse af samtidens italesættelser af den gymnasiale lærergerning Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Hansen, Lulu Anne Besættelse og social identitet. Esbjerg 1944-48
Henvendelse kan ske direkte til forfatteren
Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Israel, Samuel Ben  Relating People on Film - The Relational  Depiction of Human Action and Interaction in Contemporary Multi-Protagonist Films as an Approach to Cinematic Storytelling and Why Both Have Largely Been Overlooked 

Institut for Litteratur, Kultur og Medier  

Jensen, Kristoffer Da beklædningsindustri blev modeindustri - Den danske fremstillingssektors udvikling efter 1966 med særlig henblik på transformationen af dansk beklædningsindustri Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse

Jensen, Tine Lynfort Who can become an entrepreneur?  - Er et godt spørgsmål. En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education Institut for Sprog og Kommunikation

Johannessen, Christian Mosbæk Forensic analysis of graphic trademarks: A  multimodal social semiotic approach Institut for Sprog og Kommunikation
Lübker, Henrik              Den groteske modernisme  Institut for Litteratur, Kultur og Medier 
Møller, Finn          Kampen om evalueringen - Læreres perspektiver på konkurrerende evalueringsparadigmer Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Ólavsstovu, Vár í Mellem tradition og modernitet. Færøskfaget og den færøskfaglige kontekst i national diskurs. En diskursanalytisk redegørelse for fagets idé, praksis og reception i det almene gymnasium Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier

Qvortrup, Ane Den paradoksale undervisningskommunikation. En Luhmann-inspireret analyse af den pædagogiske teoris forventninger til portfolioen, herunder i særdeleshed dens forandringsaspekt, eksemplificeret ud fra iagttagelser i gymnasieregi Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Sørensen, Jannick Kirk 

The Paradox of Personalisation - Public Service Broadcasters' Approaches to Media Personalisation Technologies 
Henvendelse kan ske direkte til forfatteren  - js@cmi.aau.dk

Institut for Litteratur, Kultur og Medier 
Thomsen, Pia Verber: Broen mellem isoleret leksikon og kompleks grammatik - en longitudinel undersøgelse af fire danske børns verbaltilegnelse og grammatikaliseringsproces fra 1;01 til 2;05 år Institut for Sprog og Kommunikation
Østerbye, Torkil The Beginnings of Danish Speech Perception Institut for Sprog og Kommunikation
     
2010

Albertsen, Anita Bech Et tekstanalytisk mellemværende. En fænomenologisk funderet litterær metode Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Alenkær, Rasmus Arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel -i den inkluderende skole
Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Bramming, Bente Det udstrakte øjeblik. Meningsfulde møder med kulturarv Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Carlsson, Christer Johanniterordens kloster i Skandinavien 1291-1536. En studie av deras ekonomiska förhållanden utifrån historiskt och arkeologiskt material Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Frimodt-Møller, Søren Rosenlund Playing by the Rules? A Philosophical Approach to Normativity and Coordination in Music Performance   Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Glenthøj, Rasmus Fælles kultur - forskellige nationaliteter. De borgerlige eliters skabelse af en national identitet i Danmark og Norge 1807-30 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Hansen, Dorthe Modernisering i logopædisk praksis. En undersøgelse af tre logopædiske faggruppers fremstillinger af deres praksis vedrørende børn med sproglige vanskeligheder - set i relation til moderniseringen af den offentlige sektor Institut for Sprog og Kommunikation
Jensen, Lars Bo     Stemning som æstetisk og eksistentiel kategori i følsomme rejser fra 1768-1868, med særligt henblik på poetik og bystemninger og med hovedvægt på H.C. Andersen Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Kjeldsen, Lene Troest Gymnasieelevers syn på NOS udgør "The Missing Link" i deres naturvidenskabelige viden  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 
Nielsen, Malene Slott Vurdering af danske børns sprog - En undersøgelse af eksisterende værktøjer og udvikling af nyt værktøj til opfølgning på sprogvurdering af treårige Institut for Sprog og Kommunikation
Olsen, Flemming B. Lektielæsningens betydning for gymnasieelevers læreprocesser Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Quvang,Christian    "Jeg ville hellere have været i den anden båd - Narrativer om specialundervisning - på sporet af læring, identitet og livsduelighed. En "fortælling" om specialpædagogikkens betydning for, hvordan tilværelsen kan opleves" Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Rasmussen, Susan Ptak En undersøgelse af sygeplejestuderendes trivsel i praktikuddannelse i en hospitalsafdeling, og betydningen heraf i forhold til frafald Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Sinclair, Kirstine The Caliphate as Homeland: Hizb ut-Tahrir in Denmark and Britain Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Skou, Niels Peter Fra samfundsbygning til personlighedsdannelse. Demokratiske kulturbilleder hos Poul Henningsen 1921-1955 Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Slot, Marie Falkesgaard Læremidler i danskfaget. En undersøgelse af gymnasieelevers brug af tre læremidler i danskfaget - set i relation til udvikling af tekstkompetence Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Sørensen, Ib Leg med ilden. Pentekostale trosfællesskaber og problematiske omverdensrelationer  Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Theodórsdóttir, Guđrún Conversations in Second Language Icelandic: Language learning in real life environments Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
Wohlgemuth, Ulla Gerner Mænd og omsorg - hvorfor (ikke)?
Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Zochowska, Emilia The Christian Kingdom as an Image of the Heavenly Kingdom according to St. Birgitta of Sweden Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
 

2009

Blom, Jonas         Mediesyntaks - om sætningskompleksitet og talesprog på DR og TV2 Institut for Sprog og Kommunikation
Boeriis, Morten Søndergaard

Multimodal Socialsemiotik & Levende Billeder

Institut for Sprog og Kommunikation

Ejstrup, Michael Kjær Danske Talesprog i Begyndelsen af Det Tredje Århundrede - En undersøgelse af Danske Talesprog i Vest-, Syd- og Østdanmark med Fokus på Akustisk Undersøgelse af Vokaler Institut for Sprog og Kommunikation 
Gemeda, Eshete African Egalitarian Values and Indigenous Genres: The Functional and Contextual Studies of Oromo Oral Literature in a Contemporary Perspective - part I
Part II
Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Hanghøj, Thorkild     Playful Knowledge. An Explorative Study of Educational Gaming Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Hobel, Peter Almen studieforberedelse og innovativ kompetence  -
En undersøgelse af 1. g'eres brug af skrivning som medie til innovation i fagligt samspil
Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Hove, Søren Hellige råd til kongen. Den saudiske islamistiske eksilopposition med specielt henblik på forholdet mellem den saudiske stat og den oppositionelle kultur i og uden for Saudi-Arabien  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Jeppesen, Lone  Fredspolitik og militære indsatser. Tysk sikkerhedspolitik under den rød-grønne regering 1998-2005 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse 
Kahr-Højland, Anne     Læring er da ingen leg? En undersøgelse af unges oplevelser i og erfaringer med en mobilfaciliteret fortælling i en naturfaglig kontekst Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Knie-Andersen, Bent    Horsens købstaden og guldsmedene 1500-1900 samt Guldsmedene i Danmark 1429-1862 med særligt henblik på deres laugsdannelse     Institut for Historie, Kutur og Samfundsbeskrivelse
Krogh, Anna-Britt Forhandlinger om patienten - den elektroniske patientjournal som kommunikationsmedie Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Liboriussen, Bjarke The Mechanics of Place: Landscape and Architecture in Virtual Worlds Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Löfvall, Steffen    It-anvendelse i offentlige omstillingsprocesser. Et studie af udviklingsprojekter, design og positionering af teknologiske aktanter Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Moslund, Sten P. The Speeds of the Migrant Mongrel Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Petersen, Esben Nedenskov  Knowledge and Context   Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Ren, Carina Constructing the Tourist Destination. A socio-material Description Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
Schaffalitzky de Muckadell, Caroline Defining Religion: A Philosophical Case Study  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 
Struwe, Lars Bangert Jeg er sikker på, at Danmark har onde hensigter over for Sverige. Kriserne i Norden i 1740'erne  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse 
Tylén, Kristian Roses, Icebergs, Hoovers and All That Language. An Investigation of the Cognitive Foundations of Our Comprehension of Object Mediated Communication Institut for Sprog og Kommunikation
Vöge, Monika        All you need is laugh - Interactional Implications of laughter in Business Meeting Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
     
2008

Abrahamsen, Marianne Ledelse til en forandring. En undersøgelse af ledelse og ledelsesmuligheder på to gymnasier Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Auer, Jens Fregat and Snau. Small Cruisers in the Danish Navy 1650-1750 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Bjerre, Thomas Ærvold

Cowboy Crackers. Echoes of the American Western in Contemporary Southern Fiction 

Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Breunig, Steven Body, place and grammar - Exploring the concept of "image schema" in mind, language and aesthetic experience, through interpretive analyses of architectural space and the uses of the English prepositions "on", "in" and "at" Institut for Sprog og Kommunikation
Eero, Margit Dynamics of the eastern Baltic cod (Gadus morhua) stock in the 20th century under variable climate and anthropogenic forcing  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Elf, Nikolaj Frydensbjerg Towards Semiocy? Exploring a New Rationale for Teaching Modes and Media of Hans Christian Andersen Fairytales in Four Commercial Upper-Secondary “Danish” Classes Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Eskildsen, Søren Wind Constructing a second language inventory – the accumulation of linguistic resources in L2 English Institut for Sprog og Kommunikation
Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig Prædikebrødrenes samfundsrolle i middelalderens Danmark Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Kjeldgaard, Anne Sofie Fink Tale, der tæller - Spørgeskemaundersøgelser anvendt til beskrivelse af etniske minoriteter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Larsen, Torben Huus Revisiting the Middle Landscape: From Biltmore to Dollywood - the Pastoral in the Tennessee Valley Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Mortensen, Kristian Instructions and Participation in the Second Language Classroom Institut for Sprog og Kommunikation
Nevers, Jeppe Horisonter under forandring. Demokratibegrebet i Danmark, 1750-1940 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Nordentoft, Helle Merete ‘Doing Emotion Work’. Clinical Supervision in a Palliative Outpatient Ward Institut for Sprog og Kommunikation
Thobo-Carlsen, Mette Mellem tekst og begivenhed. Selvbiografien som performativ strategi i nutidig litteratur, visuel kunst og performance Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Tylén, Kristian Roses, Icebergs, Hoovers and all that Language -
an investigation of the cognitive foundations of our comprehension of object mediated communication

Institut for Sprog og Kommunikation

Vinther, Jane

Is interactive learning also active learning? A quantitative and qualitative study in computer assisted language learning

Institut for Sprog og Kommunikation
Wehberg, Sonja Numbers on words. Analyses of the Danish Longitudinal CDI study Institut for Sprog og Kommunikation
 

2007

Boysen, Benjamin James Joyce og kærlighedens komedie – En studie i Finnegans Wake
Afhandlingen findes ikke på Syddansk Universitetsbibliotek - henvendelse kan ske til forfatteren
Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Daly, Aoife Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Davidsen, Mogens Ubestemthedens akkorder Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Dohn, Niels Bonderup Gymnasieelevers situationelle interesse i forskellige læringssammenhænge i faget biologi Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Ejstrud, Jannie Uhre Til evigt minde. Dødslejefotografiet i Danmark fra 1840 til nutiden  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Hansen, Jens Jørgen Mellem design og didaktik. Om digitale læremidler i skolen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Jensen, Kim Ebensgaard A Construction-based Study of English Predicators  Institut for Sprog og Kommunikation
Madsen, Henrik For velfærdens skyld? En analyse af de danske debatter om velfærdsstat og medlemskab af EF 1950-1972 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Michelsen, Jimmi Andre værker. Danske 1960´er- og 70´er-romaner i opbruddet fra modernismen Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Munk, Kirstine

Signs of the Times. Cosmology and ritual practice in modern, Western astrology
Indtil afhandlingen udkommer i bogform, kan interesserede henvende sig direkte til forfatteren

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Rehr, Malene Tolkninger af det intime. Nogle interiørbilleder i dansk litteratur og malerkunst fra årene 1885 til 1910 Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Schilling, Verner Mentale modeller og eksperimentelt arbejde i fysikundervisningen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Schwartz, Ida Børneliv på døgninstitution. Socialpædagogik på tværs af børns livssammenhænge Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Søndergaard, Morten Karnøe Denmark's Fisheries c. 1945-2005. Technology, Development and Illusions of Control Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Teilmann, Katja Genreblandinger. Om ironisk og humoristisk multigenericitet i dansk litteratur efter 1800 Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Thomsen, Anders Holm Undervisningsfaget historie under forandring fra kanonfag til elevcentreret fag med særlig fokus på debatten om historiebevidsthed og dens forhistorie. 1971-1996 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Thøgersen, Mette Ladegaard Landdistrikternes urbanisering. En analyse af de rurale byers opståen, udvikling og karakteristika ca. 1840-1960  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
 

2006

Andersen, Morten Fra Region til Grænseregion  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Beck, Steen En ny myndighed - Gymnasieelevers rusmiddelkultur og skolekulturelle forandringsprocesser  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Frank, Søren The Physiology and Migration Literature. The Role of Migration as Thematic and Formal Stratagem in Grass, Kundera, Rushdie and Kjærstad Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Hansen, Thomas Illum Poetik og lingvistik Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Lading, Åse Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter - en analyse af moderniserede gymnasielæreres strategier i grupper  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Laursen, Ditte Det mobile samtalerum - unges kommunikations- og samværsformer via mobiltelefonen  Institut for Sprog og Kommunikation
Laustsen, Jørgen Grønvald Medløbere og Modløbere. DKP, besættelsen og illegaliteten  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Ploug, Thomas Ethics in Cyberspace - Explaining the Moral Difference between Interaction Inside and Outside of Cyberspace
 
Tillæg til Ethics in Cyberspace
Henvendelse kan ske direkte til forfatteren
Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
Poulsen, Bo Historical exploitation of the North Sea herring stocks  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Quistgaard, Nana 1.g-elever på et science center: Engageres de? - Påvirkes de?  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Swett, Katrina An Indispensible Catalyst. Congress, Human Rights and American Foreign Policy Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
 

2005

Christensen, Torben Spanget Integreret evaluering - en undersøgelse af den fagl. eval. lærer-elevsamtale som eval. redskab i gymn. underv. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Ebbensgaard, Aase Haubro Bitsch At fortælle tid. Danske gymnasieelevers liv med fortidsrepræsentationer set i et didaktisk perspektiv Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Ebbesen, Toke Riis Design. Digital semiotik og materielkultur Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Egholm, Liv Rejseberetninger som kulturelle tegn. En mikrohistorisk undersøgelse af mødets betydning i teori og praksis Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Engberg, Jakob Reaktioner på kristendommen i Romerriget. Omvendelse og modstand ca. år 50-250 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Fritze, Yvonne Mediet gør en forskel - en komparativ undersøgelse af kommunikation i nærundervisning og fjernundervisning  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Henningsen, Sven Erik Lund Medier og læring i skolens danskundervisning Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Hoffmann, Birgit 'Kunskaper i tyska ses som en merit.' Deutsche und schwedische Stellenanzeigen im Vergleich Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
Jensen, Hans-Christian Fra velfærd til designkultur Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Jensen, Janus Møller Denmark and the Crusades 1400-1650  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Johnsen, Axel Dannevirkemænd og Ejderfolk  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Jørndrup, Hanne Midt i en krigstid  Institut for Journalistik
Kaspersen, Peter Tekstens transformationer - en undersøgelse af fortolkningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Kristensen, Jeppe A Sense of Purpose. Harold Wilson, European Integration and the Legacy of Empire, 1964-1968  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Laustsen, Lars Kiilerich Literatur und Destruktion  Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Nielsen, Leif Hansen Ad industriens Vej Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Nissen, Mogens Rostgaard Produktions- und Lieferfreudigkeit. - Landbruget under den tyske besættelse 1940-1945 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Philipsen, Heidi Dansk films nye bølge: afsæt og aftryk fra Den Danske Filmskole  Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Poulsen, René Taudal An Environmental History of North Sea Ling and Cod Fisheries 1840-1914  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Poulsen, Sonja Collocations as a language resource - A functional and cognitive study in English phraseology Institut for Sprog og Kommunikation
Raae, Peter Henrik Træghedens rationalitet  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Schacke, Adam Gods, gårde og kulturlandskab  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Stax, Hanne-Pernille Når tekst kommer på tale Institut for Sprog og Kommunikation
Søndberg, Lene Inddannelse. Et Grounded Theory studie af en gruppe ufaglærte, arbejdsløse tyrkere i Europa - hverdag og arbejdslivsforventninger  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Teilmann, Stine British and French Copyright: A Historical Study of Aestheti  Institut for Litteratur, Kultur og Medier
 

2004

Balling, Dinna Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning - lærernes holdninger og erfaringer  Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Bysted, Ane In Merit as well as in Reward. Indulgences, Spiritual Merit, and the Theology of the Crusades, c. 1095-1216  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Christensen, Lars I Solkongens Skygge. Dansk-franske relationer 1661-1693  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Dhahir, Omar Tolkens Dilemma  Institut for Sprog og Kommunikation
Hansen, Gunna Funder Det arabiske skriftsystems betydning for læsefærdighed i arabisk som fremmedsprog  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Hougaard, Anders HOW'RE WE DOING  Institut for Sprog og Kommunikation
Jensen, Anette Fra selvfølge til symbol - ægteskabet i krydsfeltet mellem stat, kirke og befolkning i 1800-tallet  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Lundholt, Marianne Wolff The Linguistic Manifestation of Literary Communication  Institut for Sprog og Kommunikation
Miller, Tanja Karaktergivning i praksis Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Nyboe, Lotte Doing Cyberspaces: Performing selves and word(1)ds through cyborg discourse Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Seeberg, Peter Uddannelse og migration i Danmark - en undersøgelse af etniske minoriteter i ungdomsuddannelserne med særlig ... Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Svendsen, Gunnar Lind Haase Samarbejde og konfrontation. Opbygning og nedbrydning af social kapital i de danske landdistrikter 1864-2003 Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Wiese, Lisbeth Birde Skrivning og studium - en undersøgelse af opgaveskrivning i gymnasiet i et spændingsfelt undervisning og kulturel kapital  Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Yndigegn, Carsten Unge og regional identitet. Forventninger og indstilling til livsbetingelser og livsmuligheder i den dansk-tyske grænseregion Institut for Litteratur, Kultur og Medier
 

2003

Andersen, Thomas Hestbæk Spændinger i sproget  Institut for Sprog og Kommunikation
Antonius, Søren IT-baseret modellering og eksamen Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Bjerre, Tavs Syntactically and Semantically Complex Predicates  Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
Davidsen, Helle Munkholm Litteratur og Encyklopædi - semiotiske og kognitive aspekter af den litterære teksts mening Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Falkenberg, Lise Lyng Nyhedsformidling - gemt og glemt i skillingstryk  Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Friis, Thomas Wegener DDR,s militære efterretningstjeneste og Danmark  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Hartby, Inger Højskolens døtre - en analyse af højskolekvinders livsvilkår og kulturelle status samt folkehøjskolens forvaltning af køn 1920-2000 Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Hermansen, Karsten Kirken, kongen og enevælden - en undersøgelse af det danske bispeembede 1660-1746  Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse
Krogh, Ellen Et danskfag i Moderniteten. Danskfagets didaktiske diskurser Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Maagaard, Cindie Convergence and Divergence. Configurations of Love in Angela Carter and Jeanette Winterson Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Madsen, Bo Vestergård Oplysning i bevægelse - kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Paulsen Christensen, Tina Resume - Translation memory-systemer som værktøj til juridisk oversættelse 

Translation memory-systemer som værktøj til juridisk oversættelse
Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
     
2002

Bruus, Mette Når oversætteren engagerer sig: Omfortolkning af teksten i to oldengelske historiske oversættelser Institut for Sprog og Kommunikation
Christensen, Lisa Korsbek Lyrik og dialog. Dialogiske strukturer i den lyriske genre Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Dolin, Jens Fysikfaget i forandring - læring og undervisning i fysik i gymnasiet med fokus på dialogiske autencitet og kompetenceudvikling Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Elias, Camelia The Fragment. Towards a History and Poetics of a Performative genre Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Engstrøm, Claus Dansk skrivepædagogiks historie Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Haarder, Jon Helt Portrættets moment. Det litterære portræt fra Saint-Beuve til Danske digtere i det 20. århundrede Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Hansen, Jens Ahlmann Automatisk analyse af deverbale sammensatte participier i engelsk Institut for Sprog og Kommunikation
Hedeboe, Bodil Når vejret læser kalenderen  Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Hulgaard, Anne Marie

Kan påståede kulturforskelle aflæses i den kommunikative adfærd? - en undersøgelse af den interne kommunikation mellem et dansk moderselskab og dets tyske datterselskab

Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab
Lauersen, Lone Kodeskift, gestik og sproglig identitet på internationale flersprogede arbejdspladser Institut for Sprog og Kommunikation
Senger, Ulla Organisatorisk læring og lærerprofessionalisme i gymnasiet  Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
Smedegaard, Flemming Verden i sproget - Transitivitet i dansk - en systematisk funktionel beskrivelse Institut for Sprog og Kommunikation
Wiedemann, Finn Skolekultur i gymnasiet - et kulturanalytisk casestudium af det almene gymnasium, HHX og HTX Institut for Litteratur, Kultur og Medier

Sidst opdateret: 19.05.2023