Skip to main content

Karakterkrav på SDU

Der er mange muligheder, informationer og adgangskrav at navigere rundt i, når du skal vælge uddannelse. Derfor skal du være opmærksom på, at SDU har indført karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser.

Når du har fundet den eller de uddannelser, som du gerne vil søge ind på, så skal du tjekke, om du opfylder de adgangskrav, som det kræver at komme ind på uddannelsen. Der er også karakterkrav på alle vores uddannelser – og det har betydning for dig, og hvornår du skal søge ind.

Karakterkrav i kvote 1

Søger du ind i kvote 1 på en bachelor eller diplomingeniøruddannelse, skal du have opnået et bestemt karaktergennemsnit på din adgangsgivende uddannelse.

Karakterkravet er forskelligt på hver uddannelse. For at finde karakterkravet for din uddannelse, skal du gå på uddannelsens side og vælge “Adgangskrav og optagelse”. Her vil du se adgangskrav, karakterkrav og adgangskvotienten.

Find din uddannelse og se kravene

Søg kvote 2, hvis du ikke opfylder karakterkravet

Hvis du ikke opfylder karakterkravet til at søge ind i kvote 1, så har du stadig mulighed for at blive optaget. Du kan nemlig søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12.00.

I kvote 2 skal du deltage i SDU’s testbaserede optag, som består af en eller flere tests. Ud fra dine resultater vurderes der, om du kan komme i betragtning til optagelse på uddannelsen. Når du søger optagelse i kvote 2, skal du stadig opfylde alle andre adgangskrav. 

Er du tvivl?

Forstå kvote 1 og kvote 2 på ét minut her:

 

Hvad er forskellen på karakterkrav og adgangskvotient?

Adgangskvotient, karakterkrav og adgangskrav er tre forskellige ting. Derfor er det vigtigt at kende forskel på dem, når du søger om optagelse på din uddannelse. 

 • Adgangskrav
  Alle uddannelser har forskellige adgangskrav. Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået forskellige fag, fx engelsk B eller matematik A. Du kan se en oversigt over, hvilke adgangskrav du skal opfylde, inde på “Adgangskrav og optagelse” på din uddannelses side. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, er der stadig mulighed for at supplere gennem supplerings- eller enkeltfagskurser
 • Karakterkrav
  I kvote 1 er karakterkravet et minimumskrav, som du skal opfylde for, at din ansøgning om optagelse kan komme i betragtning til uddannelsen. Selv om du opfylder karakterkravet, er du ikke garanteret en studieplads. Derfor er det altid en fordel også at søge i kvote 2. 
 • Adgangskvotient
  Pladserne i kvote 1 går til de ansøgere med det højeste karaktergennemsnit, indtil der ikke er flere kvote 1-pladser. På den måde opstår der en adgangskvotient. En uddannelses adgangskvotient er det samme som dét karaktergennemsnit, som den sidst optagne kvote 1 ansøger havde, da studiepladserne blev fordelt sidste år. Derfor ændrer adgangskvotienten sig fra år til år. 

Ingen garanti for studieplads

Selv om dit karaktergennemsnit opfylder uddannelsens karakterkrav og måske også er højere end adgangskvotienten fra 2021, så er du ikke garanteret optagelse i kvote 1, da at adgangskvotienten ændrer sig år for år. Derfor anbefaler vi, at du søger i kvote 2 og deltager i optagelsesprøven. Så vil din ansøgning nemlig blive vurderet i kvote 2 og i kvote 1, hvis du opfylder karakterkravet. 

Har usædvanlige forhold påvirket dit gennemsnit negativt?

Du kan søge om dispensation, hvis usædvanlige forhold i din gymnasietid har betydet, at du ikke har fået så højt et gennemsnit, som du ellers kunne have fået.

Læs mere om muligheden for dispensation

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 08.12.2023